Page 2 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 2

GEMEENTEBERICHTEN

                          Goedkeuring	aanleg	van		                                     Antwerpse	haven	stuurt

                            de	Nieuwe	Maasweg                                        leerlingen	de	lucht	in

      Inhoud
                                                                De zesdejaars van Oelegem en
                                                                Broechem zullen 29 juni 2023 niet
                                                                snel vergeten. Hun voorlaatste dag
     Gemeenteberichten	2                                                 op de lagere school zetten ze in
                                                                met een luchtdoop boven de haven
                                                                van Antwerpen. Dat hadden ze te
     Duurzaamheid	        9                                            danken aan de burgemeester die
                                                                via de vzw ‘Jeugd en luchtvaart’ een
                                                                aantal educatieve rondvluchten
     Politie	          12                                            van 25 minuten heeft kunnen
                                                                vastleggen.

                                                                De leerlingen hadden geluk: het was
     UiT	in	Ranst	       15                                            prima vliegweer en er was zo goed als
                                                                geen turbulentie. Voordat ze aan boord
                                                                konden van het 4-persoonsvliegtuigje,
     Zorg	&	welzijn	      19                                            kregen ze wat uitleg bij het vluchtplan.
                                                                En dan was het zover: met hun
                                                                boardingpass opgespeld, kon het eerste
                         De Nieuwe Maasweg verbindt de KMO-zone rechtstreeks met de rotonde tussen de
                         Vaartstraat en de Oelegemsesteenweg.                     groepje richting vertrekhal stappen.
     Vrije	tijd	        23                                            Eenmaal door de veiligheidscontrole
                                                                gingen ze het tarmac op. Daar stonden
                         Het College van burgemeester en schepenen van Ranst keurde 13 juli 2023 de  hun 2 vliegtuigjes te blinken. Een
                         aanvraag voor de aanleg van de Nieuwe Maasweg goed. Die verbindt de KMO-   spelletje ‘Schaar, steen, papier’ besliste
                         zone Ter Straten via de Ter Stratenweg rechtstreeks met de rotonde tussen de  wie vooraan mocht zitten. Gordels vast
                         Vaartstraat en de Oelegemsesteenweg.                     en weg waren ze aan 180 km/uur.

                         Bij de ontwikkeling van de KMO-zone Ter Straten werd er decennia geleden   Vorig schooljaar hadden de leerlingen
                         onvoldoende rekening gehouden met de verkeersafwikkeling. Het zwaar verkeer  van Broechem de haven al eens vanop
                         naar het industriegebied rijdt nu allemaal via de Vaartstraat. De bewoners  de Flandria gezien. Vanuit de lucht gaf
                         ondervinden daar dan ook al jaren ernstige verkeersoverlast. Het college   het toch een heel ander, afwisselend
                         besliste om het dossier van het vorig bestuur voor de aanleg van een nieuwe  beeld. Het rangeerstation Antwerpen-
                         ontsluitingsweg aan te passen en te finaliseren. De aanleg van de nieuwe weg  Noord waar in totaal 96 treinsporen
                         verhoogt de leefbaarheid van de Oelegemse dorpskern en doet het sluipverkeer  samen komen. De verschillende
                         er afnemen.                                  energiebronnen gaande van fossiele
     Colofon                Tijdens het openbaar onderzoek werden bezwaren ingediend die vooral      brandstoffen van de petrochemische
                                                                bedrijven, windmolens en
     V.U.: Johan De Ryck          betrekking hadden op de noodzaak van het project, de mobiliteit, natuur en  zonnepanelen tot kernenergie. Over
                         boscompensatie, landbouw en water. Al deze bezwaren werden zorgvuldig     het Deurganckdok en de Zandvlietsluis
     VOLGENDE UITGAVE: 30 OKTOBER      onderzocht en uitvoerig behandeld en beargumenteerd in het collegebesluit.  ging het dan opnieuw richting Deurne.
                         Dit besluit is het resultaat van jarenlang overleg met alle betrokken overheden,  Alle leerlingen kregen ook nog een
                         waarbij de plannen meermaals werden aangepast. Je kan het besluit en het   film te zien over de haven en de
                         dossier raadplegen via www.ranst.be/omgevingdossiers.             zeevaartschool. Het was een boeiende
                                                                en leerrijke voormiddag die door
                                                                iedereen gesmaakt werd.


   2  Gemeenteberichten                                                                                                  Ranstinfo 3
   1   2   3   4   5   6   7