Page 3 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 3

Heb jij je al             Huurpremie en Huursubsidie

        ingeschreven                     in Vlaanderen

       op onze digitale


        nieuwsbrief?

                            Huurders met een bescheiden inkomen kunnen
                            in Vlaanderen een beroep doen op verschillende
                            financiële tegemoetkomingen. Twee van deze
                            ondersteuningsmechanismen zijn de Vlaamse huursubsidie
                            en de Vlaamse huurpremie. Je vindt alle informatie met de
                            doorverwijzing naar de juiste webpagina’s van Wonen in
                            Vlaanderen ook terug op www.ranst.be/huursubsidie of
                            www.ranst.be/huurpremie.


                            De Vlaamse huursubsidie
                            Als huurder met een bescheiden inkomen kom je in aanmerking
                            voor de Vlaamse huursubsidie als je
                            • verhuist naar een woning in onderverhuur van je
                             woonmaatschappij
      Een tijdje geleden stelden we met trots   • verhuist van een slechte naar een goede huurwoning met geldig
      onze vernieuwde website voor. Nu       conformiteitsattest op de private huurmarkt
      kondigen we graag onze nieuwsbrief     • dakloos was en nu in een huurwoning trekt.
      aan.                    Als je naar een sociale woning verhuist die je rechtstreeks huurt
                            van een woonmaatschappij, gemeente of OCMW, kom je niet in
      Daarin houden we je als abonnee       aanmerking voor de huursubsidie.
      elke twee weken op de hoogte van      Het bedrag en de toekenning van de maandelijkse subsidie hangen
      gemeentelijk nieuws en evenementen.     af van verschillende factoren, waaronder de huurprijs, de ligging van
      Zo blijf je op de hoogte van wat er allemaal  de woning, je inkomen en het aantal personen ten laste. Als je niet
      speelt in Ranst. Momenteel kan je enkel   langer voldoet aan de voorwaarden, kan je huursubsidie tijdelijk of
      kiezen voor de algemene nieuwsbrief.    definitief stopgezet worden.
      Op termijn zal je zelf kunnen aanduiden
      welke informatie je wil ontvangen.     Je kan de huursubsidie op 2 manieren aanvragen:
      Denk hierbij bijvoorbeeld aan vrije tijd,  • Digitaal: via https://formulieren-wonen.vlaanderen.be. Je hebt je
      wegenwerken of klimaatonderwerpen.      identiteitskaart en persoonlijke pincode of itsme nodig om je aan
      De informatie in onze nieuwsbrieven vind   te melden.
      je natuurlijk ook op www.ranst.be.     • Schriftelijk: via het aanvraagformulier dat beschikbaar is op
                             www.vlaanderen.be/wonen-in-vlaanderen. Download het, vul
      Meld je aan                  het in en stuur het dan met de benodigde bijlagen naar het
      Je kan je online inschrijven via       opgegeven adres.
      www.ranst.be/nieuwsbrieven/inschrijven.
      Door je aan te melden voor de nieuwsbrief  De Vlaamse Huurpremie
      geef je ons toestemming om je mailadres   Voor gezinnen met een heel laag inkomen die al 4 jaar of langer
      te verwerken. We gebruiken dat enkel om   wachten op een sociale woning, kan de maandelijkse Vlaamse
      je onze nieuwsbrief toe te zenden.     huurpremie hulp bieden om de huurprijs te kunnen blijven betalen.
                            Je kan de aanvraag voortaan ook digitaal indienen. Op het formulier
      Uitschrijven                dat je automatisch toegestuurd krijgt, staat een QR-code die je
      Wil je de nieuwsbrief niet meer       doorstuurt naar het formulierenloket van Wonen in Vlaanderen.
      ontvangen? Dan kan je je op elk moment   Daarnaast is er op hun webpagina over de huurpremie ook een link
      weer uitschrijven via de link onderaan de  beschikbaar naar dit online loket. De papieren aanvraagprocedure
      nieuwsbrief.                blijft ook bestaan.

                                                   Ranstinfo 3
   1   2   3   4   5   6   7   8