Page 3 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 3

GEMEENTEBERICHTEN

 Goedkeuring	aanleg	van		   Antwerpse	haven	stuurt

 de	Nieuwe	Maasweg        leerlingen	de	lucht	in

 Inhoud
    De zesdejaars van Oelegem en
    Broechem zullen 29 juni 2023 niet
    snel vergeten. Hun voorlaatste dag
 Gemeenteberichten	2 op de lagere school zetten ze in
    met een luchtdoop boven de haven
    van Antwerpen. Dat hadden ze te
 Duurzaamheid	 9 danken aan de burgemeester die
    via de vzw ‘Jeugd en luchtvaart’ een
    aantal educatieve rondvluchten
 Politie	 12 van 25 minuten heeft kunnen
    vastleggen.

    De leerlingen hadden geluk: het was
 UiT	in	Ranst	 15 prima vliegweer en er was zo goed als
    geen turbulentie. Voordat ze aan boord
    konden van het 4-persoonsvliegtuigje,
 Zorg	&	welzijn	 19 kregen ze wat uitleg bij het vluchtplan.
    En dan was het zover: met hun
    boardingpass opgespeld, kon het eerste
 De Nieuwe Maasweg verbindt de KMO-zone rechtstreeks met de rotonde tussen de
 Vaartstraat en de Oelegemsesteenweg. groepje richting vertrekhal stappen.
 Vrije	tijd	 23 Eenmaal door de veiligheidscontrole
    gingen ze het tarmac op. Daar stonden
 Het College van burgemeester en schepenen van Ranst keurde 13 juli 2023 de  hun 2 vliegtuigjes te blinken. Een
 aanvraag voor de aanleg van de Nieuwe Maasweg goed. Die verbindt de KMO- spelletje ‘Schaar, steen, papier’ besliste
 zone Ter Straten via de Ter Stratenweg rechtstreeks met de rotonde tussen de  wie vooraan mocht zitten. Gordels vast
 Vaartstraat en de Oelegemsesteenweg. en weg waren ze aan 180 km/uur.

 Bij de ontwikkeling van de KMO-zone Ter Straten werd er decennia geleden  Vorig schooljaar hadden de leerlingen
 onvoldoende rekening gehouden met de verkeersafwikkeling. Het zwaar verkeer  van Broechem de haven al eens vanop
 naar het industriegebied rijdt nu allemaal via de Vaartstraat. De bewoners  de Flandria gezien. Vanuit de lucht gaf
 ondervinden daar dan ook al jaren ernstige verkeersoverlast. Het college  het toch een heel ander, afwisselend
 besliste om het dossier van het vorig bestuur voor de aanleg van een nieuwe  beeld. Het rangeerstation Antwerpen-
 ontsluitingsweg aan te passen en te finaliseren. De aanleg van de nieuwe weg  Noord waar in totaal 96 treinsporen
 verhoogt de leefbaarheid van de Oelegemse dorpskern en doet het sluipverkeer  samen komen. De verschillende
 er afnemen. energiebronnen gaande van fossiele
 Colofon Tijdens het openbaar onderzoek werden bezwaren ingediend die vooral  brandstoffen van de petrochemische
    bedrijven, windmolens en
 V.U.: Johan De Ryck betrekking hadden op de noodzaak van het project, de mobiliteit, natuur en  zonnepanelen tot kernenergie. Over
 boscompensatie, landbouw en water. Al deze bezwaren werden zorgvuldig  het Deurganckdok en de Zandvlietsluis
 VOLGENDE UITGAVE: 30 OKTOBER onderzocht en uitvoerig behandeld en beargumenteerd in het collegebesluit.  ging het dan opnieuw richting Deurne.
 Dit besluit is het resultaat van jarenlang overleg met alle betrokken overheden,  Alle leerlingen kregen ook nog een
 waarbij de plannen meermaals werden aangepast. Je kan het besluit en het  film te zien over de haven en de
 dossier raadplegen via www.ranst.be/omgevingdossiers. zeevaartschool. Het was een boeiende
    en leerrijke voormiddag die door
    iedereen gesmaakt werd.


 2 Gemeenteberichten                                          Ranstinfo 3
   1   2   3   4   5   6   7   8