Page 4 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 4

gemeenteberichten    Vuurwerk en               Neem je dorp mee in

    wensballonnen:             handen!

    wat mag en wat

    mag niet?                                NEEM RANST-CENTRUM MEE IN HANDEN!
                                         STARTMOMENT ‘VEERKRACHTIGE
                        NEEM RANST-CENTRUM MEE IN HANDEN!   DORPEN’ RANST-CENTRUM
                                         3 DECEMBER 2019
    Sinds mei dit jaar geldt in Vlaanderen
    een algemeen verbod op het afsteken
    van feestvuurwerk. In uitzonderlijke                   Heb jij ook het gevoel dat het
                                                 3/12/2019 van 19.30 - 21.30 uur
                                         Startmoment op
                                                  Basisschool De Knipoog
    gevallen kan de burgemeester toch    Startmoment op 3/12/2019 van 19.30 - 21.30 uur dorp Ranst de laatste jaren
                                  Basisschool De Knipoog
    toestemming geven. Wensballonnen                     veranderd is? Ken jij je buren
    oplaten blijft altijd verboden.                      nog? Kan je in je dorp terecht
    Ben je van plan om ergens in de                      voor basisaankopen? Waar
    gemeente vuurwerk te gebruiken, vraag                   ontmoeten jullie elkaar?
    dit dat minstens 3 weken vooraf aan                    Voel je je thuis in je dorp?
    via mail naar evenementen@ranst.be.                    Deze, en nog vele andere
    Dan kunnen wij het nodige doen om je                   vragen die betrekking heb-
    vergunning op tijd in orde te brengen.                  ben op het dorpsleven van
                                          Ranst-centrum, komen aan
                                         www.veerkrachtigedorpen.be
                        www.veerkrachtigedorpen.be     bod tijdens het project Veer-
    WELKE GEGEVENS HEBBEN WE
    NODIG?                                   krachtig Ranst dat vanaf
                                          3 december loopt.
    Jouw naam, geboortedatum, adres en
    contactgegevens (telefoonnummer),
                        Dit project is een samenwerking tussen het gemeentebestuur van Ranst en de
    waar (straat en huisnummer) en
                        provincie Antwerpen. Het vloeit voort uit de vaststelling dat dorpen in Vlaanderen
    wanneer het vuurwerk wordt afgestoken
                        de laatste jaren voortdurend aan het veranderen zijn. Er wonen meer en meer
    (start- en einduur).
                        mensen, bijvoorbeeld. Tegelijk werken, winkelen en besteden veel dorpsgenoten
    Je moet ook aangeven of je het
                        hun vrije tijd vaak ergens anders. Dat heeft zijn invloed op die dorpen. Dat zien
    vuurwerk particulier of professioneel
                        we ook in Ranst-centrum. Zo zijn er best wat winkels verdwenen, is het verkeer
    gaat afvuren (naam + gegevens firma).
                        drukker geworden en zijn er meer jongeren en senioren in het dorp.
    Enkel meerderjarigen krijgen een
    vuurwerkvergunning.
                        Tijdens het project ‘Veerkrachtig Ranst’ gaan we samen uitzoeken hoe we als dorp
                        op een goede manier met deze veranderingen omgaan.
    We willen je toch ook vragen om eerst
    eventjes stil te staan bij de gevolgen van
                        Interesse? Kom dan zeker naar het startmoment van Veerkrachtig Ranst op
    het afsteken van vuurwerk voor dieren.
                        3 december om 19.30 uur in de refter van de basisschool ‘De Knipoog’
    De lichtflitsen en het lawaai kunnen je
                        (Schoolstraat 17). Op de website veerkrachtigedorpen.be vind je meer informatie.
    huisdieren veel stress bezorgen, zorg
    er dus voor dat ze een veilige plaats
    kunnen opzoeken en laat ze liever niet    Het project ‘Veerkrachtige dorpen’ is een samenwerking tussen
    alleen!
                           Provincie Antwerpen en RURANT vzw. Na Ranst-centrum zal ook
                           in de andere dorpscentra van Ranst (Oelegem, Emblem en
    Je bent bovendien verplicht om de      Broechem) een traject Veerkrachtige dorpen lopen.
    buurtbewoners vooraf op de hoogte
    te brengen van activiteiten waar
    lawaaihinder mee gepaard gaat. Het
    gemeentebestuur dringt er eveneens
    op aan om geluidsarm vuurwerk te
    gebruiken.


  Ranst
    4  390454_Ranst_info_nov_dec.indd  4                                    24/10/19  16:37
   1   2   3   4   5   6   7   8   9