Page 4 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 4

GEMEENTEBERICHTEN                Vakantie in het vooruitzicht?                                   Voorschriften voor foto’s van

                Denk aan je reisdocumenten!                                       identiteitsdocumenten     Om naar het buitenland te kunnen reizen, heb je officiële  Een reispaspoort moet je persoonlijk aanvragen vanaf de  Wil je een eID, Kids-ID, reispaspoort of vreemdelingenkaart aanvragen? Hou
     reisdocumenten nodig, ook als -12-jarige. Denk er tijdig  leeftijd van 12 jaar. Minderjarigen moeten bij hun aanvraag  er dan rekening mee dat je een recente ( maximaal 6 maanden oude ) pasfoto
     aan, want het zou jammer zijn je reis te moeten uitstellen of  vergezeld zijn van een ouder.            meebrengt. Bij grenscontroles wordt de foto immers vergeleken met de houder,
     afzeggen, omdat je documenten niet in orde zijn. Surf zeker                             soms met behulp van speciale software. Deze geautomatiseerde vergelijking
     eens naar www.diplomatie.be.            Als je je nieuwe reispas komt afhalen, dan moet je de vorige   tussen foto en persoon is enkel mogelijk als de foto aan volgende vereisten  LEIFkaart
                               reispas(sen) meebrengen, zodat we die ongeldig kunnen      voldoet:
     Voor een aantal landen en regio’s volstaat een geldige Belgische  maken. Indien je dit wenst, krijg je de oude reispas weer mee                                 aanvragen?
     identiteitskaart (eID ) en Kids-ID. Andere landen eisen een  als aandenken.                                                          Eerst naar het
     internationaal paspoort (reispas), eventueel met visum.                                 ✔ Formaat pasfoto is 35 mm x 45 mm (bxh);
     Opgelet: sinds oktober 2021 heb je ook een reispas nodig om  In heel uitzonderlijke gevallen kan je een tweede reispas  ✔ De kwaliteit is goed als de foto:                gemeentehuis!
     naar het Verenigd Koninkrijk te reizen.       aanvragen. Je moet dan bij de aanvraag een werkgeversattest      • maximaal 6 maanden oud is
                               voorleggen. Voor meer info kan je terecht bij de dienst        • in kleur afgedrukt is op hoogwaardig, glad fotopapier
     Vraag je reispas zeker op tijd aan! Hou rekening met een  bevolking.                           • scherp en gedetailleerd is
     levertermijn van minstens tien dagen.                                           • onbeschadigd en onbewerkt is                  Wat is een LEIF-kaart?
                                                                   • geen kopie is
     De prijs van een reispas is afhankelijk van de gevolgde                                 ✔ Achtergrond:                           De geplastificeerde LEIFkaart heeft
     procedure:                                                         • licht en eenkleurig                      het formaat van een bankkaart en
                                                                   • Gezichtsuitdrukking                      vermeldt je naam en wettelijke
                                                                   • mond gesloten, NIET lachen!                  wilsverklaringen die je kenbaar wil
      -18-jarigen:  gewone procedure:  € 35
                                                                   • recht in de camera kijken                   maken. De kaart kan ook de naam
      -18-jarigen:  spoedprocedure:  € 210                                         • Weergave gezicht                        van een contactpersoon vermelden
                                                                   • hoofd onbedekt (tenzij het correcte attest wordt voorgelegd ) met zijn/haar telefoonnummer
      volwassenen:  gewone procedure:  € 70
                                                                   • aangezicht volledig vrijmaken: voorhoofd, kin en aanzet van je oren  of mailadres. Als je de kaart in
      volwassenen:  spoedprocedure:  € 245                                          moeten zichtbaar zijn                      je portefeuille bewaart, kunnen
                                                                   • volledig doorschijnende brilglazen en geen reflectie door de bril artsen en hulpverleners rekening
                                                                                                    houden met je wilsverklaringen
                                                                                                    orgaandonatie, euthanasie en/of
                                                                                                    laatste wilsbeschikking. Je moet die
      Ken je ‘Hallo Ouders’ al?                                              We verduidelijken alles nog even met deze afbeelding:          wel eerst op het gemeentehuis laten
                                                                                                    registreren voordat je je kaart kan
                                                                                                    aanvragen.

      De Kids-ID is een officieel elektronisch identiteits- en  invoeren met wie dan contact wordt opgenomen als je kind                                    Hoe je LEIFkaart
      reisdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar als ze  in moeilijkheden is. Deze telefoonnummers worden – in de
      naar het buitenland reizen. Daarnaast biedt deze kaart  volgorde die je zelf gekozen hebt – opgebeld tot er iemand                                    aanvragen?
      ook enkele andere voordelen.           de oproep beantwoordt.                                                          Je kan je kaart op 2 manieren
                                                                                                    aanvragen bij LEIF:
      Zo kan je kind in noodgevallen geholpen worden via de  Kinderen vanaf 6 jaar kunnen de Kids-ID ook gebruiken om                                      ✔ Vul het aanvraagformulier in dat
      Kids-ID. Je moet daarvoor als ouder de kaart verbinden met  veilig te surfen en te chatten op het internet. Dankzij de                                    in het LEIFblad staat. Stuur het
      de toepassing ‘Hallo Ouders’. Op www.halloouders.be kan je  elektronische chip en een geheime code kan je kind zich met                                   gefrankeerd naar LEIF, J. Vander
      tot 7 telefoonnummers van ouders, familie, vrienden...  de kaart online identificeren.                                                    Vekenstraat 158, 1780 Wemmel.
                                                                                                    ✔ Vraag de kaart online aan via
                                                                                                     www.leif.be/leifkaart
                                                                                                        Meer informatie.
                                                                                                      Ga dan zeker eens naar
                                                                                                       https://leif.be/home   4  Gemeenteberichten                                                                                                  Ranstinfo 5

                                                                                                                  26/04/2022  11:18
                                                       26/04/2022  11:18
                                                             424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  5
  424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  4                                    26/04/2022  11:18 424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  5                                 26/04/2022  11:18
  424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9