Page 7 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 7

Natuurlijke


                                      speel- en


                                   ontmoetings-
 Je hond kan zich uitleven in een hondenlosloopzone.             plekken
 Richtlijnen


 hondenlosloopzones
 Eerst aanmelden, Er is niets leuker voor je hond dan eens goed  Gezocht:  In alle dorpskernen richten we samen met
                    ht
                       :
                  c
           G
             e
               zo
                                  Regionaal Landschap de Voorkempen een grotere
                                  speel- en ontmoetingsplek in. Vergroening
 dan inschrijven te rennen. Dat mag zeker niet overal. In heel  do r pst en avontuurlijk spelen vormen hierbij het
         dorpsteam eam
 Vlaanderen geldt aanlijnplicht op de openbare
                                  uitgangspunt.
 weg, in parken en zeker in natuurgebieden. Je
 hond moet daar dus aan de leiband. Dit geldt            Elk traject ziet er (ongeveer) hetzelfde uit:
 Sinds 1 september 2022 geldt het nieuwe decreet voor de inschrijvingen  niet in hondenlosloopzones. kinderen, jongeren en volwassenen uit de buurt
        Veerkrachtig
 van het schooljaar 2023-2024. Dit betekent dat alle Ranstse scholen  V eer k r ach t i g ontvangen een uitnodiging voor een infomoment
 werken met een digitaal aanmeldingssysteem. Via dit systeem geef  De afgelopen jaren hebben we er enkele  aan de speelplek die we willen herinrichten. Zij
 je de schoolvoorkeur van je kind door. Dat wijst je een school toe en  aangelegd in: kunnen dan hun ideeën voor de herinrichting van
             R
 informeert je waar en wanneer je je kind kan laten inschrijven. Normaal  Ranstanst deze plek met ons te delen.
 is dat de school van je eerste keuze. Als daar niet genoeg plaats is,  • Emblem aan de Dorpsstraat (sporttereinen)
 dan kijkt het systeem naar je andere keuzes. Broers en zussen van al  • Oelegem aan de Kerkhoflei (achter de molen) Een speelplek op maat van de
 ingeschreven leerlingen en kinderen van personeel krijgen voorrang.  Broechemnaar
 • Broechem op domein De Moervelden                In maart vorig jaar nodigden we de
 Je haasten is niet nodig. Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol,  buurtbewoners uit aan de Breughellaan. Ze
 zolang je het maar doet binnen de aanmeldingsperiode van 28 februari  Als je een hondenlosloopzone bezoekt, moet je  deelden toen hun ideeën met ons voor de
 tot en met 21 maart 2023. wel enkele richtlijnen volgen.     speel- en ontmoetingsplaats daar. Slingeren,
 Heb je zelf geen computer of internet? De scholen helpen je graag  • Hou je dier altijd in de gaten; Begin december gingen in de deelgemeenten Ranst  bouwen, klimmen en springen scoorden hoog
 verder. en Broechem dorpsteams van start. Later doen we dat    bij hen. Bulten, heuvels en putten gecombineerd
 • Respecteer andere hondenbaasjes en honden:  ook in Oelegem en Emblem.  met zittrapjes en rotsen vormen een gewenste
 Meer weten? hou het veilig voor iedereen;             combinatie. Als speelse elementen stonden
 Het is belangrijk dat je als ouder goed geïnformeerd bent over het  Een dorpsteam is een groep enthousiaste inwoners  paaltjes en een klimboom bovenaan het lijstje.
 aanmeldingssysteem. Daarom organiseren we 18 januari 2023 om 19.30  • Denk aan de buren: vermijd lawaai, zeker tussen  die de belangen van het dorp behartigen. Ze zijn een
 uur een infomoment in Den Boomgaard.  22 en 7 uur; aanspreekpunt en vormen een brug tussen inwoners en  De ontwerper ging met alle voorstellen aan de
                                  slag en tekende een plan. Benieuwd naar het
 Dit is heel belangrijk voor ouders van kinderen  • Agressieve of zieke honden zijn niet welkom.  lokaal bestuur. Ze denken na over de uitdagingen van hun  resultaat? Nog tot half februari kan je dat bekijken
     gemeente, zoals mobiliteit en klimaat. Een dorpsteam kan
 geboren na 22 november 2020, in 2021 en kinderen  Ook dieren met vlooien of parasieten en loopse  voorstellen doen aan het college van burgemeester en  in de Breughellaan. Daarna beginnen de werken.
 die van school veranderen. Schrijf je in via  teven hou je best uit de buurt; schepenen. Ze zorgen ervoor dat die zo breed mogelijk  Als alles goed verloopt, zal deze natuurlijke speel-
 www.ranst.be/aanmeldingssysteem18jan2023. • Een hondenlosloopzone is GEEN hondentoilet.  afgetoetst zijn bij de inwoners. Als team zetten ze woorden  en ontmoetingsplek open gaan in mei 2023.

 Tijdens dit infomoment kan je je kind niet aanmelden  Hondenpoep ruim je altijd op. Het zakje kan je  dus om naar daden.
 of inschrijven. Je ontvangt enkel informatie over het nieuwe  deponeren in de speciaal daarvoor voorziene  In Emblem schiet het project uit de
 aanmeldingssysteem en je krijgt uitgebreid de kans om vragen te  hondenpoepbuis. Er is niets zo vervelend als in  Iedereen met een positieve en open houding is welkom,  startblokken
 stellen. De directie van de Ranstse basisscholen zal aanwezig zijn. Ook zij  hondenpoep te trappen. Denk ook aan onze  denkers én doeners. Een medewerker van de gemeente en  Donderdag 9 maart 2023 zijn alle kinderen,
 beantwoorden graag je vragen. groendienst, zij onderhouden de losloopzones; van Veerkrachtige Dorpen zullen ook altijd aanwezig zijn.  jongeren én volwassenen tussen 15.30 en 17 uur
                                  welkom in onze tent op het speelplekje aan de
 • Sluit altijd het poortje na je bezoek.             Chiro (Sint-Gummarusveld) in Emblem. Kinderen
 Schade of andere problemen in en rond de              mogen hun gedroomde speelplek inkleuren,
 Je vindt alle informatie over en de link naar  losloopzone kan je melden via omgeving@ranst.be  knippen en kleven. Tieners en volwassenen
 het aanmeldsysteem op  of 03 470 10 83. Heb jij zin om erbij te zijn?  kunnen hun invulling kwijt op een aangepaste
 www.ranst.be/aanmeldingssysteem Stuur dan een mailtje naar participatie@ranst.be.  schriftelijke manier.
 Nog veel ravotplezier gewenst met je viervoeter!
 6 Gemeenteberichten                                          Ranstinfo 7

 Ranst_jan_feb_2023.indd  6 20/12/2022  10:19 Ranst_jan_feb_2023.indd  7                20/12/2022  10:19
                                                       20/12/2022  10:19
 Ranst_jan_feb_2023.indd  6
 20/12/2022  10:19
  Ranst_jan_feb_2023.indd  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12