Page 7 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 7

GBS De  Op stap met je hond in Ranst?

 Maak je afspraak voor  Driehoek  wandelen te nemen. Elke hond wil wel eens goed rennen, maar dat mag
      De natuur is voor veel mensen de ideale plek om de hond mee uit
 de zitdag aangifte  wint de  zeker niet overal. Op de openbare weg, in parken, plantsoenen en zeker in
           natuurgebiedenmoet je hond aan de leiband.
 personenbelasting  Transformatie

 Award                  maar hier is voldoende parking

 De zitdag voor het invullen van de aangifte van de personenbelasting vindt  beschikbaar.
 dit jaar plaats op dinsdag 21 juni 2022 in de evenementenhal van Den
 Boomgaard (Antwerpsesteenweg 43). Die dag helpen medewerkers van de  Bescherm je hond
 FOD Financiën je na afspraak met het invullen van je aangifte.  Als winnaar van de Transformatie
 Award overtuigde GBS De         Door je hond aan de leiband te
 Driehoek de juryleden met drie      houden als je wandelt, bescherm je
 werkwoorden: ontmoeten, verbinden    hem. Zeker op de openbare weg is
 en samenwerken. Dankzij het       aanlijnplicht vanzelfsprekend. Een
 flexiklasproject werden de bestaande  Dat is misschien niet zo prettig, maar  ongeluk is snel gebeurd: andere
 invullen. Breng in elk geval je  ruimtes opnieuw ontworpen om  wel belangrijk om de rust in de natuur  honden, opgeschrikte paarden of  Speelpleintjes
 identiteitskaart mee!  zo een sterke leeromgeving te  te bewaren. Honden hebben van  auto’s kunnen je hond verwonden.
 Kom je voor iemand anders? Breng  creëren. Aan de prijs hing een mooie  nature een jachtinstinct. Wanneer je in  Respect voor anderen
 dan ook (een kopie van) zijn of haar  beloning: een budget van  het bos of in de velden wandelt, kan  Is het je al opgevallen? Op de
 identiteitskaart en een volmacht mee.  € 500 om bijscholingen te volgen en  je hond een wild dier opmerken en  Het is niet prettig als een hond tegen  speelplekken in de Boswijk,
 Die kan je downloaden via  een prijzenpakket van Connect en  er achteraan gaan met alle gevolgen  je opspringt of je blaffend achterna  Valkenlaan, Peeters Reypensplein
 www.ranst.be/zitdag-belastingen Bookwidgets. vandien.  holt. Wandelaars, joggers en fietsers,  en Lindberg werden door onze
                     maar ook kinderen kunnen behoorlijk  groendienst nieuwe bomen
 Belet op 21 juni? Geen  Langs deze weg willen we het hele  Daarom hebben we in Ranst  schrikken wanneer plots een hond  aangeplant. Deze waardevolle
    hondenlosloopzones waar je hond
 schoolteam nog eens van harte
                     opdaagt. Voor hondenbaasjes is het
                                       inheemse bomen – haagbeuk,
 Dankzij het werken op afspraak blijven  nood... feliciteren.  naar hartenlust vrijuit kan lopen en  soms moeilijk te begrijpen, maar niet  winterlinde, (veld)esdoorn en
 de wachtrijen tot een minimum  ravotten zonder leiband: iedereen houdt van honden, zelfs al ‘is  zoete kers - zullen op termijn voor
 beperkt om zo iedereen efficiënt te  Kan je je niet vrijmaken op 21 juni,  • Oelegem: Kerkhoflei 1 (achter de  het nen brave’. verkoeling en schaduw zorgen tijdens
 helpen. maar heb je toch hulp nodig bij  Stenen Molen)           warmere periodes.
 het invullen van je belastingbrief?  • Emblem: Dorpstraat (aan de  Daarom: ‘Hond aan de lijn, ‘t zal wel
 Maak je afspraak Geen nood, want je bent na afspraak  sportterreinen Sint Gummarusveld) zijn!’
 welkom in het kantoor van de FOD  • Ranst/Broechem: Bistweg 11
 Je moet op voorhand en ten laatste  Financiën in de Kruisbogenhofstraat  (Domein De Moervelden aan
 op vrijdag 17 juni 2022 een afspraak  24 in Lier. Bel eerst naar het nummer  straatzijde Bistweg) Voor meer informatie over de
 maken voor de zitdag via het onthaal  vermeld op de enveloppe van je  hondenlosloopzones kan
 van het gemeentehuis (03 485 79 69)  aangifte om je afspraak te maken. De zones liggen centraal, zodat ze  je terecht bij de dienst omgeving:
 of de dienst zorg en welzijn (03 385 38  voor iedereen bereikbaar zijn. 03 470 10 83
 88). Je kan ook mailen naar  Je kan ook elke werkdag van 8.30  Op domein de Moervelden werd een  omgeving@ranst.be
 onthaal@ranst.be. Wees er snel bij,  tot 17 uur telefonisch terecht bij het  grotere zone aangelegd die iets verder  Of surf naar
 want het aantal plaatsen is beperkt. Contact Center van de FOD Financiën  ligt van de dorpskern, www.ranst.be/hondenlosloopzones
 op het nummer 02 572 57 57.
 Per aangifte geldt 1 afspraak! Een
 afspraak kan je laten inplannen in de  Je kan zelf je aangifte invullen via
 voor- of namiddag.  www.taxonweb.be met je  Wist je dat...
 identiteitskaart en pincode via de app
 Vergeet de dag zelf niet de nodige  ITSME of met een eID-kaartlezer.
 documenten mee te brengen, zoals  ✔ Sinds de invoering vorig jaar van Diftar voor het huisvuil elke Ranstenaar gemiddeld slechts 97 kg
 loonfiches, attesten van leningen,  Op www.MyMinfin.be vind je vanaf  restafval aanbod? Dat is 27 kg minder dan voor de invoering. Hiermee zit onze gemeente in de
 levensverzekeringen, pensioensparen,  begin mei je gedeeltelijk vooraf  kopgroep van regio IGEAN.
 energiebesparende investeringen,  ingevulde aangifte of je voorstel van
 onderhoudsgelden... Ook als je geen  vereenvoudigde aangifte. Ook al heb  ✔ Het aangeboden PMD een opmerkelijke stijging kende sinds vorig jaar, omdat er meer soorten
 papieren aangifte hebt ontvangen,  je je aangifte op papier (nog) niet  plastiek in de zak mogen? PMD wordt echter gerecycleerd, terwijl het restafval verbrand wordt.
 kan je geholpen worden bij het  ontvangen!
               ✔ Je op www.igean.be/afvalvoorkomen handige tips vindt om minder afval te produceren?


 6 Gemeenteberichten                                          Ranstinfo 7

                                                       26/04/2022  11:18
 424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  6 26/04/2022  11:18 424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  7         26/04/2022  11:18
 424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  6
  424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  7
 26/04/2022  11:18
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12