Page 7 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 7

Maart 2020: maand van het bevolkingsonderzoek


    dikkedarmkanker    Vroegtijdige opsporing biedt de beste bescherming tegen dikkedarmkanker. Doe daarom van je 50ste tot
    en met je 74ste elke twee jaar de stoelgangtest. Sinds dit jaar is het bevolkingsonderzoek Dikkedarmkan-
    ker trouwens uitgebreid met de 50-jarigen.
    De maand maart is de internationale maand in de strijd tegen dikkedarmkanker.

    In oktober 2013 startte de Vlaamse overheid met een
    Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Het onderzoek
    moedigt mannen en vrouwen van 50 tot en met 74
    jaar aan om elke twee jaar gratis een stoelgangtest
    te doen. Een laboratorium onderzoekt of je staal
    bloedsporen bevat. Te veel bloed in de stoelgang
    kan wijzen op dikkedarmkanker of op poliepen, de
    voorlopers van dikkedarmkanker.


    Poliepen kunnen worden opgespoord en
    verwijderd voordat er kankercellen worden
    gevormd. Daardoor is dikkedarmkanker één van
    de ziekten die in aanmerking komen voor een
    bevolkingsonderzoek.


    TIJDIG OPSPOREN IS BELANGRIJK
    Doordat de ziekte of het risico erop eerder worden
    vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een (zwaardere)
    behandeling worden vermeden en is de kans op volledige
    genezing groter.                     In onze gemeente Ranst liet 68,3% van de mannen
                                 en vrouwen van 53 tot en met 74 jaar zich preventief
    WIL JE WETEN WANNEER JE EEN UITNODIGING IN DE       onderzoeken en zo scoren we hoger dan het
    BRIEVENBUS MAG VERWACHTEN?                gemiddelde in onze provincie.
    Dat kan heel eenvoudig online én mobiel met:
    • www.myhealthviewer.be                 We zijn als gemeente trots op dit cijfer en streven ernaar
    • www.mijngezondheid.be                 om dit gunstige cijfer te behouden en zelfs nog te
    • www.cozo.be                      verhogen in de toekomst.
                                 * 53 jaar omdat dit cijfers van 2018 zijn.
    Hier kan je ook je vaccinaties, medisch dossier en
    medicatieschema vinden.

    Inloggen kan met je elektronische identiteitskaart. Je kan ook
    de app ‘itsme’ gebruiken.                 MEER WETEN OVER HET BEVOLKINGSONDERZOEK?
                                 Bel gratis naar het Centrum voor Kanker-
    HEB JE VRAGEN?
                                 opsporing op 0800 60160 tussen 9 en 12
    Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie?   uur en 13 en 16 uur, stuur een e-mail naar
    Neem dan contact op met je huisarts.           info@bevolkingsonderzoek.be of surf naar
                                 https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be                                                      Ranst
                                                       7                                                     26/02/2020  15:37
  391086_Ranst_info_maa_apr_CC2018.indd  7                               26/02/2020  15:37
  391086_Ranst_info_maa_apr_CC2018.indd  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12