Page 7 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 7

Ruimere voorwaarden                          Vanaf 2020 nieuwe


    toekenning sociale lening                       bouwrichtlijnen
                                        voor woningen in

    Bij het Vlaams Woningfonds kan je terecht voor een goedkoop      onze gemeente.
    hypothecair krediet voor de aankoop en het behouden van        Jouw mening telt!
    een woning of appartement, eventueel in combinatie met
    het renoveren ervan en/of uitvoeren van werken, bij een
    echtscheiding of beëindiging van een samenwoning. Vanaf 1       Op de gemeenteraad van december 2019
    september 2019 werden de toekenningsvoorwaarden van de         zullen de nieuwe bouwrichtlijnen voor
    woonkredieten van het Vlaams Woningfonds verruimd, dankzij       onze gemeente ter goedkeuring worden
    een recente beslissing van de Vlaamse Regering.            voorgelegd. De richtlijnen zijn gebaseerd
                                        op een aantal (kern)kwaliteiten waaraan
                                        elke (bouw)aanvraag voor een nieuwe
                    Om in aanmerking te komen voor een
     Leen bij het Vlaams     Woningfonds-lening wordt de maximum   woning of project zal worden getoetst.
     Woningfonds voor:       toegelaten waarde van de woningen in
     u de aankoop van een woning of appartement,  Ranst met 20 % verhoogd! Ter illustratie:  Het bestuur wil dat we
      eventueel in combinatie met het renoveren ervan;
     u het uitvoeren van werken aan een woning of appartement;      klimaatvriendelijker gaan wonen. Dat
     u het behoud (in geval van een echtscheidingsprocedure of  voor een gezin met 2 kinderen wordt
      beëindiging van de samenwoning) van een woning of appar-
      tement, eventueel in combinatie met het renoveren ervan. deze waarde vastgesteld op € 266.400.  wil zeggen: energiezuiniger, met minder
                                        verhardingen, aandacht voor duurzame
      Jouw voordelen
     u lenen tot 100% van de kostprijs (in voorkomend geval incl.  Bovendien wordt dit bedrag nog eens  materialen, nieuwe woonvormen,
      btw, registratierechten en notariskosten) of van de waarde  verhoogd met € 13.400 voor elk kind dat
      van de woning                            verantwoorde mobiliteit en nog veel meer.
     u uiterst lage rentevoet   jonger is dan zes jaar.
     u kosteloze schatting van de woning                 De voorlopige tekst vind je op:
     u besparing van enkele honderden euro’s dankzij lagere
      kredietakte- en dossierkosten
      u lenen zonder bancaire verplichtingen Verder kan je tot 100 % van de waarde  www.ranst.be/nieuwebouwrichtlijnen2020.
      u geen reserveringskosten bij lenen voor verbouwingen
                    van de woning blijven lenen en kan er
                    eventueel extra geleend worden voor de  Je kan een uitgeprinte versie ook inkijken
                     registratierechten en notariskosten. op het gemeentehuis bij de dienst
                                        omgeving tijdens de kantooruren.
                     De rentevoet is bijzonder gunstig
                     en bovendien niet afhankelijk van
                     de looptijd van het krediet of het
                     afsluiten van bijvoorbeeld bijkomende   Via omgeving@ranst.be kan je
      Voor alle contactgegevens en bijkomende                 commentaar geven tot
      informatie over de voorwaarden: verzekeringen. Je geniet onmiddellijk
      VLAAMSWONINGFONDS.BE     van dit gunstig tarief!          24 november 2019.
      info@vlaamswoningfonds.be                        Opmerkingen worden aan het
                                          college voorgelegd en (eventueel)
                     Andere belangrijke troeven van deze
       Volg ons
       op facebook                              meegenomen in de definitieve
       en twitter         woonkredieten zijn:
                                          versie. Vanaf 2020 zullen de
                                          bouwrichtlijnen worden
    • beperkte dossierkost en lagere kredietaktekosten
    • kosteloze schatting                           toegepast.
    • geen bancaire verplichtingen
    • lenen voor verbouwingen zonder reserveringskosten
    Ook wanneer je een woning wil huren in Vlaanderen kan je voor de financiering
    van de huurwaarborg bij het Vlaams Woningfonds aankloppen voor een renteloze  Noteer alvast
    huurwaarborglening (met uitzondering van sociale woningen).        in je agenda:

                                         Nieuwjaarsreceptie op
                                         zondag 19 januari 2020
       Maak (online) een afspraak en lees meer op www.vlaamswoningfonds.be


                                                      Ranst
                                                       7  390454_Ranst_info_nov_dec.indd  7                                    24/10/19  16:37
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12