Page 7 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 7

Ga	je	huwen,	wettelijk	of	feitelijk	samenwonen?


 We zetten even kort de verschillen tussen deze
 vormen van samenwonen op een rijtje. Huwelijk Wettelijke samenwonen Feitelijk samenwonen


 Hoe komt het tot  Huwelijksplechtigheid  Beide partners ondertekenen een  Het feit dat je op één adres
 stand? bij de ambtenaar van de  schriftelijke verklaring bij de dienst  ingeschreven bent, maakt dat
 burgerlijke stand. Burgerzaken.  je feitelijk samenwoont.
 Neem tijdig contact op
 met de dienst
 Burgerzaken om je
 trouwdatum vast te
 leggen.

 Wat als je uit elkaar  Echtscheiding via een  Een schriftelijke verklaring door beide Geen formaliteit, het louter
 gaat? gerechtelijke procedure. partners OF door één van beiden. In  verhuizen van één van beiden
 dat laatste geval komen er  maakt dat je niet meer
 kosten voor de gerechtsdeurwaarder  feitelijk samenwoont.
 bij die al snel kunnen oplopen.
 LET OP! Het feit dat je niet meer op                     Wij	zijn
 hetzelfde adres bent inschreven,
 betekent dus niet dat je wettelijke                  (en	willen)	een
 samenwoonst automatisch is  Gemeente
 ontbonden!                        FairtradeGemeente	(blijven)
         Ranst	werkt Aanvraag	en	activatie	digitale	sleutel op	afspraak   Ranst is al 5 jaar FairTradeGemeente. Deze erkenning geeft
                             aan dat we als gemeente eerlijke handel met oog voor mens
      Onze diensten werken op afspraak. Het     en planeet een warm hart toedragen en er ook effectief
 Als je digitale sleutels wil aanvragen en activeren om je  gebeurt bij de dokter, bij de kapper, in de  werk van maken. Dit jaar herbevestigden we deze titel via
 aan te melden op onlinediensten van de overheid, bestaan  bank, en dus ook bij onze diensten. Heb  de Fair-O-Meter, de tweejaarlijkse barometer van het lokaal
 er 2 procedures: hetzij online met je eID of itsme®, hetzij  je een nieuwe identiteitskaart nodig? Wil  engagement voor een faire wereld. Samen met 193 andere
 bij lokale registratiekantoren of via de FOD Beleid &  je een rijbewijs aanvragen? Heb je vragen  Vlaamse gemeenten en steden zetten we onze schouders
 Ondersteuning (BOSA). over je aanvraag voor een vergunning?  onder de vernieuwde ‘Faire Gemeenten’ campagne. Die wil
      Maak dan je een afspraak via         inzetten op de LEF-principes: lokaal, ecologisch en fair denken
 De eerste procedure gebeurt volledig online. Je gaat naar  www.ranst.be/afspraakmaken.  en doen.
 www.csam.be en meld je aan met je eID of itsme®. Hierna kan je
 een bijkomende digitale sleutel naar keuze activeren. Eigenlijk is de regel simpel: wil je snel verder  Door corona is de werking van onze Fairtrade werkgroep
      geholpen worden, maak dan vooraf een     stilgevallen. Daarom doen we een warme oproep aan alle
 Je kan je digitale sleutels ook aanvragen en activeren bij een  afspraak. Ranstenaren die zich mee willen inzetten voor dit project, zodat
 lokaal registratiekantoor of de BOSA. Je moet natuurlijk niet altijd langskomen: onze gemeente zich ook in de toekomst FairTradeGemeente kan
 • Maak een afspraak met een lokaal registratiekantoor van  blijven noemen.
 je keuze. Je vindt een lijst op https://bosa.belgium.be. Of  • Je kan heel wat attesten en afschriften
 contacteer BOSA via servicedesk.dto@bosa.fgov.be. Tijdens  eenvoudig downloaden via het digitaal  Geïnteresseerden kunnen zich melden via secretariaat@ranst.be of
 je afspraak controleren ze je identiteit aan de hand van  • Nu opent de site waar je de activatiecode kan ingeven die je  loket op www.ranst.be/e-loket via 03 470 10 86.
 je identiteitskaart of paspoort. Je moet een persoonlijk  op papier ontving.
 e-mailadres hebben. • Klik op ‘Volgende’. Nu zie je een scherm waar je een digitale  • Bij vragen kan je ons telefonisch bereiken   Ben je handelaar, horeca-uitbater, bedrijfsleider of verenigingslid
 • Daarna ontvang je een activatiecode op papier en een  sleutel naar keuze kan activeren. via 03 485 79 69 tijdens de openingsuren, en  en bied je fairtrade en/of plaatselijke producten aan? Of ben je een
 activatielink in je mailbox. ook op maandag- en donderdagnamiddag  lokale producent die streekgebonden, biologische en ecologisch
 • Open die mail met het onderwerp ‘CSAM – Mijn digitale  BOSA raadt aan om de digitale sleutel ‘Beveiligingscode via  van 14 tot 16 uur. verantwoorde producten verkoopt? Meld dit dan ook even via de
 sleutels: activatie’. e-mail’ te activeren. Dat is de meest eenvoudige en veilige  hierboven vermelde kanalen.
 • Klik op de rode knop ‘Activeer uw digitale sleutels’. sleutel.


 6 Gemeenteberichten                                          Ranstinfo 7

 Ranst_mei_jun_2023.indd  6 24/04/2023  17:13 Ranst_mei_jun_2023.indd  7                24/04/2023  17:13
                                                       24/04/2023  17:13
 Ranst_mei_jun_2023.indd  6
 24/04/2023  17:13
  Ranst_mei_jun_2023.indd  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12