Page 7 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 7

Vaccinatiegraad gemeente  Wist

 Ranst ligt erg hoog je dat...
     Nieuwjaarsreceptie

     inwoners:               Veerkrachtige dorpen

 ... wij op afspraak blijven werken,  kom samen klinken
 ook nu de coronamaatregelen
 versoepeld zijn. In het sociaal huis  op het nieuwe jaar Veerkrachtig Ranst
 kan je tijdens de openingsuren wel                  Initiatieven organiseren voor burgers door burgers.
 terecht zonder afspraak.                       Klinkt als muziek in de oren, niet? Een tijdje geleden
     Noteer zondag 16 januari                  hebben de inwoners van deelgemeente Ranst al
     2022 alvast in je agenda. Het                mogen proeven van een dergelijke initiatief. Samen
 ... er soms mails of sms’en  gemeentebestuur nodigt         met een paar enthousiaste Ranstenaren werd 14
 verstuurd worden vanuit een  je dan uit op de jaarlijkse      augustus 2021 de Kindermarkt op poten gezet. Het
 federale overheid over de ophaling  nieuwjaarsreceptie. We     werd een gezellige en zonnige namiddag met een
 van documenten (pin/puk –  verwachten je tussen 10 en 13 uur    knutselactiviteit, een strip- en boeken(ruil)beurs, een
 reispaspoort). Hierbij staat niet  in gemeenschapscentrum ‘Den   streepje muziek en een spannend verhaal, verteld
 vermeld dat je een afspraak nodig  Boomgaard’            door Lieve Joos. Op 1 september werd er voor een
 hebt. Toch moet je ook voor het  (Antwerpsesteenweg 43).      kleine Veerkrachtige verrassing gezorgd aan onze
 afhalen van deze documenten een                   scholen. Wij waren heel blij met de positieve reacties
 Eind september 2021 was maar liefst 95% van de inwoners van Ranst ouder dan 18  afspraak maken! Samen met je buren, vrienden  van de juffen en meesters.
 jaar gevaccineerd tegen COVID-19. en kennissen kan je dan
     nieuwjaarswensen uitwisselen en   Meer initiatieven door en voor Ranstenaren zijn zeker welkom! We komen
 Dit percentage ligt hoger dan dat van de Eerstelijnszone Pallieterland waarvan onze  ... wij op verschillende locaties  klinken op het nieuwe jaar. regelmatig samen om ideeën en activiteiten te bedenken en uit te werken. Enkele
 gemeente deel uitmaakt. Daar is 93% van de 18+ers volledig gevaccineerd. Voor de  te vinden zijn (wijkantennes,  concrete activiteiten op de agenda: de Tuttenboom met een ‘Ranstse verhaal
 volledige provincie Antwerpen ligt dit cijfer op 89%. gemeentelijk magazijnen,  Wat je mag verwachten, lees je in de  toets’ en een Goe Bezig wedstrijd georganiseerd door de Vlaamse Vereniging
 administratief centrum, zorg en  volgende editie van Ranst Info en op  Dorpsbelangen.
 Ook bij de leeftijdscategorie tussen 12 en 17 jaar liggen de vaccinatiecijfers in  welzijn, vrije tijd); onze digitale kanalen. Helpende handen, groot of klein, een beetje of juist heel veel zijn áltijd
 Ranst erg hoog. 96% kreeg al een eerste prik, 90% van de jongeren in deze groep is  welkom. Wil je graag mee(r) schwung brengen in het dorp? Contacteer dan
 volledig gevaccineerd.            veerkrachtigedorpen.ranst@gmail.com
 ... je online 24/7 attesten kan
 Bron: vacinnet+ aanvragen en je die meteen in je  Willen jij of je vereniging graag  De werkgroep ‘Inrichten van de ontmoetingsplek – het kerkHOF’ diende eind
 mailbox krijgt als je je aanmeldt  helpen met de bediening tijdens  september bij het provinciebestuur een dossier in om kans te maken op subsidies.
 met je eID of itsme. deze receptie? Geef dan een seintje  We duimen mee dat het wordt goedgekeurd!
       via communicatie@ranst.be.

 ... een aantal politiediensten intrekt    Veerkrachtig Broechem
 Diefstal op begraafplaatsen in een deel van het administratief       Op 9 september 2021 ging Veerkrachtig
 centrum.  Bevraging                            Broechem van start met een infomoment.
 Bij veel mensen heeft het plaatsen van bloemen of ornamenten op een graf van een  dienstverlening  Er werd toen gekeken wat er leeft in het
 dierbare een grote emotionele waarde. Zij vinden het dan ook pijnlijk om vast te  dorp en wat de noden zijn in Broechem.
 stellen dat die zaken verdwijnen. Want ook op een begraafplaats zijn er soms dieven.  ... er 2 digitale borden met  Ondertussen kon je al mee dromen over de
 Je kan zelf al enkele dingen doen om diefstal te vermijden: gemeentelijke info op ons  Samen met Public Minds  toekomst tijdens de eerste samenkomsten
 grondgebied staan: eentje op  deden we een onderzoek naar         in Den Boomgaard.
 ✔ Zet je naam of de naam van de overledene op elke decoratie (‘Dit komt van het  de Ranstsesteenweg (parking  de dienstverlening van het  Tijdens de volgende sessies van 18
 graf van ...’). Zo is het voor een dief minder interessant om ze te stelen;  sportcentrum Ranst) en eentje op  gemeentebestuur. Dit leverde  november en 9 december kan je mee
 de Antwerpsesteenweg (bushalte).  mooie cijfers op. We bekijken hoe    bepalen hoe we deze dromen omzetten in
 ✔ Meld verdacht gedrag op het kerkhof meteen bij de politie;  het nog beter kan en gaan met jullie  actie en welke prioriteiten we vooropstellen.
      opmerkingen en suggesties aan de  We kunnen enkel uitdagingen aangaan wanneer we de handen in elkaar slaan, en
 ✔ Is er iets verdwenen van het graf van je dierbare? Meld dat ook zeker aan de  ... het centrum van Broechem zone  slag. We bedanken graag iedereen die  samen Broechem (veer)krachtig maken! Ook jij kan je steentje bijdragen en nog
 politie. Om een onderzoek te kunnen instellen, heeft de politie een aangifte  30 geworden is. feedback gaf! Je leest er meer over in  altijd aansluiten.
 nodig.  de volgende editie.
                       Heb je vragen of bedenkingen, stuur gerust een mailtje naar participatie@ranst.be


 6 Gemeenteberichten                                          Ranstinfo 7

 26/10/2021  08:33
                                                       26/10/2021  08:33
 416688_Ranst_November.indd  6 26/10/2021  08:33 416688_Ranst_November.indd  7             26/10/2021  08:33
 416688_Ranst_November.indd  6
  416688_Ranst_November.indd  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12