Page 5 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 5

Kunstig	Geluk Kunst doet je groeien. Het blikt je niet in, maar gooit je open.
 Podiumacademie en Beeldacademie Lier tekenen ook in Ranst een breed
 kunstig pad voor je uit. Je ontdekt een artistieke wereld én jezelf. In de
 domeinen beeld, muziek, woord en dans ga je op zoek naar creativiteit en
 cultuur, naar zin en plezier. Kortom, naar geluk!


    Wist	je	dat
 Leef je uit in de muziekles. Ontdek de
 wondere wereld van noten en ritmes  ... je nog andere opleidingen kan volgen
 en zing uit volle borst. Geniet van je  aan de Podiumacademie Lier? Wat
 eerste klanken op je instrument en laat  dacht je van schrijven, muziekproductie,
 je bijten door de muziekmicrobe, met  theaterregisseur, improvisatietheater en
 passie en plezier. Vanaf 6 jaar kan je de  musical.
 muziekopleiding volgen. Je kan kiezen
 uit verschillende instrumenten en zang.  Interesse?
 Hou je meer van verhalen? Dan is onze  Een overzicht van het volledige aanbod
 woordafdeling iets voor jou. Vanaf 8 jaar  en de uurroosters Muziek, Woordkunst-
 verzin je bij ons de leukste personages.  Drama en Dans vind je op
 Laat je fantasie de vrije loop en  www.podiumacademielier.be. Kunst	verruimt	-	 Locaties
 ontwikkel je stem, met passie en plezier.  Beeldacademie	Lier	in	       Broechem: De Fakkel & Tuinklassen
 Is stilzitten niets voor jou? Beweeg,  Inschrijven?	 Ranst	         Emblem: Oud Gemeentehuis (enkel
 spring, vlieg en dans dan in onze  Voor de Podiumacademie Lier in Ranst    Schilderkunst)
 danslessen en op het podium. Vanaf 4  kan je je inschrijven via  Beeld staat centraal. Onze enthousiaste  Welkom op de opendag op zaterdag 6
 jaar kan je al starten met kleuterdans,  www.podiumacademielier.be of  en vakkundige leerkrachten begeleiden  mei, vanaf 11 uur met aperitief om 17 uur.
 later groei je verder tot een echte prima  https://mijnacademie.be/ je in een persoonlijk expressief traject.
 ballerina of sterke hedendaagse danser. podiumacademielier. De inschrijvingen  Ze verkennen speels in jeugdateliers  Inschrijven	voor	schooljaar	2023-
    voor bestaande leerlingen lopen van  (6+) en speuren naar beeldend   2024
 Ook jongeren en volwassenen krijgen  Muzieklab (8-11 jaar):  Dans: in Het Loo (Parketzaal) 8 tot en met 31 mei 2023. Nieuwe  talent in jongerenateliers (12+).  Van 13 mei (8 mei voor bestaande
 bij ons de kans om hun artistieke droom  in Het Spijker (Raadzaal)  • Kleuterdans (4-5 jaar):   leerlingen kunnen zich inschrijven van 1  Volwassenen (18+ of vanaf 16 jaar na  leerlingen) tot en met 30 september
 waar te maken. Stap bij ons binnen en  20 juni van 18 tot 18.30 uur  21 juni van 14.30 tot 15.30 uur juni tot en met 30 september 2023. een intakegesprek) begeleiden ze in  2023 kan je online inschrijven via
 laat je meevoeren door de kracht van  • Dansinitiatie (6-7 jaar):   specifieke ateliers. Bij het Beeldlab maak  https://mijnacademie.be/
 kunst, met passie en plezier. Muziekpraktijk volwassenen  21 juni van 13.30 tot 14.30 uur Nog	vragen? je kennis met verschillende disciplines,  podiumacademielier of via het
 in De Fakkel  • Danslab klassiek ballet (8-9 jaar):  Het onthaal van de hoofdzetel in Lier  zoals teken- en schilderkunst,  secretariaat van de hoofdzetel.
 Open	proeflessen 21 juni van 19.30 tot 21.30 uur (eerste  21 juni van 16.30 tot 17.30 uur beantwoordt graag je vragen:  3D-werk en grafiek. In Tekenkunst
 jaar start volgend schooljaar in  • Danslab klassiek ballet (9-10 jaar):  • Gasthuisvest 50, Lier stap je in de bijzondere wereld van  Interesse?
 Nog niet helemaal overtuigd? Kom dan  Zandhoven) 19 juni van 16.30 tot 17.30 uur • 03 480 45 79 lijnen, verhoudingen, contrasten  Een overzicht van het volledige aanbod
 in juni proeven van onze open muziek-,  • Danslab hedendaagse dans (8-9  en composities. Bij Schilderkunst  en de uurroosters vind je op
 dans- en woordlessen. Aanmelden voor  Woordatelier (8-11 jaar):  jaar): 22 juni van 16.30 tot 17.30 uur Algemene vragen & inschrijvingen: leer je stapsgewijs experimenteren  https://beeldacademielier.be.
 deze open proeflessen doe je via  in De Fakkel (Woordlokaal) • Danslab hedendaagse dans (9-10  • info@podiumacademielier.be met technieken en inhoudelijk
 www.podiumacademielier.be. 20 juni van 16.30 tot 17.30 uur (8-9  jaar): 22 juni van 18.30 tot 19.30 uur werken vanuit een ontwerp of een  Nog	vragen?
 jarigen)  • Danslab hedendaagse dans (11-12  Vragen over Ranst:  concept. Uniek in Vlaanderen: in het  Neem even contact op via
 Muziekinitiatie (6-7 jaar):  Dinsdag 20 juni van 17.30 tot 18.30 uur  jaar): 23 juni van 16.30 tot 17.30 uur • Ranst@podiumacademielier.be  atelier Kunstambacht Papier kan je  • Koepoortstraat 1, Lier
 in De Fakkel (lokaal F105)  (10-11 jarigen) • Danslab hedendaagse dans (13+):  papierscheppen en bewerken, maak je  • 03 488 14 27
 20 juni van 17 tot 18 uur (6 jaar)  23 juni van 17.30-18.30 uur  papier-maché, boekjes, decors en nog  • info@beeldacademielier.be
 20 juni van 18 tot 19 uur (7 jaar) • Danslab klassieke dans (11-12 jaar):  veel meer. Als bijkomend vak volg je
 19 juni van 18.30 tot 19.30 uur      Kunst en Cultuur, ook in Ranst. 4 Gemeenteberichten                                          Ranstinfo 5

 Ranst_mei_jun_2023.indd  4 24/04/2023  17:13 Ranst_mei_jun_2023.indd  5                24/04/2023  17:13
                                                       24/04/2023  17:13
 Ranst_mei_jun_2023.indd  4
 24/04/2023  17:13
  Ranst_mei_jun_2023.indd  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10