Page 5 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 5

Laatste	wilsbeschikking
 Op	reis	naar	het	buitenland? invullen	en	registreren


 Zorg	voor	geldige	reisdocumenten!
                                     Maak	palliatieve	zorg
                                      en	het	levenseinde
 Op	reis	naar	het	buitenland	zonder	Kids-ID?		 Zorg	voor	het	juiste	identiteitsdocument
 Niet	zonder	gevolgen... Binnen Europa is een Kids-ID of identiteitskaart vaak  bespreekbaar
 We krijgen aan het loket vaak de vraag of het nu echt  voldoende. Voor sommige landen buiten Europa heb je een
 nodig is om een Kids-ID te hebben wanneer je naar het  reispaspoort nodig. Op https://diplomatie.belgium.be/nl
 buitenland reist. Heb je dit document niet bij, dan kan  kan je nakijken welk reisdocument je nodig hebt voor je  LevensEinde InformatieForum, kortweg
 dat grote gevolgen hebben. Een Kids-ID is niet enkel  vakantiebestemming. LEIF, is een open initiatief van mensen en
 een identiteitsdocument, maar ook een reisdocument.  Denk je wel eens aan de toekomst? Sta je dan soms ook stil bij  verenigingen die streven naar een waardig
 Bij een reis naar het buitenland moet het kind het  Hou rekening met het volgende: wat er allemaal geregeld moet worden als je opgenomen wordt  levenseinde voor iedereen, waarbij respect
 geldige document dus bijhebben. in het ziekenhuis of wanneer je overlijdt?   voor de wil van de patiënt voorop staat. Ze
 Document Aanvraagtermijn Kostprijs
 standaard -                               zijn altijd dichtbij en klaar om je te helpen
 procedure Als je hierover nog niet gesproken hebt met je familie moet die op  en te adviseren.
 • Op de luchthaven wordt er streng gecontroleerd op o.a.  een emotioneel moment moeilijke beslissingen nemen in jouw plaats.
 het bijhebben van geldige reisdocumenten. Als je dan  Identiteitskaart 2-tal weken € 22,10 Om er zeker van te zijn dat jouw wil gerespecteerd wordt en dat je  In Ranst kan je terecht bij LEIF-consulent
 geen Kids-ID kan voorleggen voor je kind, mag het niet  Kids-ID 2-tal weken € 7,70 familie deze beslissing niet moet nemen, kan je een aantal zaken  Robert Van Meerbeeck. Met hem kan je
 instappen. Tenzij het uiteraard een geldig reispaspoort  gratis laten registreren door de dienst burgerzaken. Eén daarvan is de  praten over hulp voor nu en voor later. Hij
 bijheeft.  Reispaspoorten Maximaal 10 dagen  € 35 (-18 j)  Wilsverklaring euthanasie. gaat daarbij de moeilijke onderwerpen
 (5 werkdagen) € 70 (+18 j)                       niet uit de weg en ondersteunt je in het
    Wat	staat	erin?                         omgaan met je emoties. Hij helpt je om je
 Er bestaat ook een spoedprocedure voor de aanvraag, maar  Je kan je wil over je levenseinde en je eventuele weigering van  voorafgaande zorgplanning op papier te
 die is uiteraard veel duurder. medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring. Dit  zetten. Je kan vóór je gesprek met hem de
    document maakt je wil kenbaar als je daar zelf niet meer toe in staat  gratis zorgplanner met de wilsverklaringen
 Registreer	je	verblijf	via	Travellers	Online bent, bijvoorbeeld door een coma.  afhalen op het gemeentehuis na afspraak
 In elk land kunnen er crisissen, aanslagen of ongelukken        of bij je apotheek.
 gebeuren.  Hoe	aanvragen?
 Registreer je reis via https://travellersonline.diplomatie.be.  Je kan het formulier downloaden op  Samen kan je ook het aanvraagformulier
 Vraag op tijd de Kids-ID van je kind aan als je  Zo kan de FOD Buitenlandse Zaken je indien  www.ranst.be/wilsverklaring-euthanasie of afhalen bij de dienst  voor een gratis LEIF-kaart invullen. Tot slot
 naar het buitenland reist. nodig gemakkelijker informeren en ondersteunen.  burgerzaken. Als je de wilsverklaring volledig ingevuld en ondertekend  bekijkt Robert met jou wat je concreet kan
 Je contactgegevens blijven altijd vertrouwelijk. hebt, laat je ze na afspraak registreren bij de dienst burgerzaken.  doen en plannen voor je overlijden.
 • Als je met de wagen reist, is de kans op controle  Je kan ze op elk moment herzien of intrekken. Een wilsverklaring is
 natuurlijk kleiner. Maar de kans bestaat wel: misschien  enkel geldig als ze opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven  Afspraak	maken?
 is er een verkeerscontrole of raak je betrokken bij een  modelformulier. Enkel dat formulier mogen we aanvaarden. Stuur een mailtje naar
 verkeersongeval. Hoe de agent dan omgaat met het            aifebob@hotmail.com. of bel tijdens
 feit dat je kind geen rechtsgeldig identiteitsdocument  Hoe	lang	is	de	verklaring	geldig? de kantooruren naar 03 385 38 88.
 kan voorleggen, zal wellicht een persoonlijke keuze  Wilsverklaringen euthanasie opgesteld na 1 april 2020 zijn automatisch  De medewerker van de afdeling Zorg en
 zijn. Feit is dat het kind in het bezit moet zijn van het  onbeperkt geldig. Wilsverklaringen van daarvoor hebben een  welzijn stuurt je vraag dan door.
 identiteitsdocument, dus een bekeuring daarvoor lijkt  geldigheid van vijf jaar vanaf de datum van verklaring. Daarna moet je
 alvast een mogelijkheid. Maar het zou natuurlijk nog meer  ze opnieuw registreren. De gesprekken gaan na afspraak door
 verstrekkende gevolgen kunnen hebben. De agent zou           in het Welkomhuis, Schildesteenweg 40
 kunnen vermoeden dat er sprake is van kinderontvoering.  Hulp	nodig	bij	het	invullen	van	het	document? in Oelegem. Mobiliteitsproblemen? We
 Hij kan immers de identiteit van het kind niet controleren,  Als je hulp nodig hebt bij het invullen van deze documenten kan je een  zoeken samen een oplossing.
 omdat die niet bewezen kan worden.  beroep doen op onze LEIF-consulent Robert Van Meerbeeck. Je kan
    hem bereiken via aifebob@hotmail.com of 0492 18 75 48.

 4 Gemeenteberichten                                         Ranstinfo 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10