Page 5 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 5

Voorlopig rijbewijs  Activering  Wij werken ook

 M18 kan je nu ook  handtekening- op afspraak in de

 online aanvragen certificaat eID  wijkantennes
 vanaf 16 jaar


 16- en 17-jarigen kunnen de app  Heb je ook al kennis gemaakt met ons nieuw afspraken- en
 itsme nu ook gebruiken als zij een  klantbegeleidingssysteem? Hiermee willen we het maken van
 bankkaart van een grootbank  afspraken en je bezoek aan onze administratieve diensten zo
 hebben. Zoniet kunnen ze de  aangenaam mogelijk maken.
 Vraag online  app pas gebruiken vanaf 18
 je voorlopig rijbewijs aan. jaar én als ze een elektronische  Sinds 1 september 2022 komen we voor bepaalde zaken dichter
 identiteitskaart (eID) hebben. Die  naar je toe in onze wijkantennes. Dat kon je al lezen in vorige edities
 heeft dan niet altijd het nodige  van Ranst Info. Ook voor die afspraakmomenten moet je online een  Lentedrink zondag
 certificaat om de app te activeren. afspraak maken. We stellen vast dat er hier nog dikwijls vergissingen
    gebeuren.                              19 maart 2023
 1 actieve chip
 De eID van minderjarigen heeft  Hoe werkt het afsprakensysteem?
 maar 1 actieve chip: die om zich te  Je kiest eerst het product waarvoor je een afspraak wil. Verander het  Na de geslaagde editie van vorig jaar
 identificeren. Het certificaat om een  productaantal als je voor meerdere gezinsleden tegelijk een afspraak  organiseren we ook dit jaar een lentedrink.
 handtekening te zetten, staat op non- wil maken. Wil je een afspraak voor verschillende producten? Kies dan
 actief zolang ze minderjarig zijn.  ‘Voeg een extra product toe’. Kom dus samen met je buren, vrienden
                                   en kennissen tussen 10 en 13 uur naar
 Handtekeningcertificaat activeren De volgende stap is het kiezen van een locatie en datum. Het systeem  gemeenschapscentrum Den Boomgaard
 In principe krijgen minderjarigen  kijkt per locatie of je afspraak daar kan doorgaan EN gaat op zoek naar  (Antwerpsesteenweg 43) om te klinken op elkaars
 op 12 jaar een identiteitskaart met  het eerstvolgende beschikbare moment. Je krijgt dan een overzicht  gezondheid en wie weet, zelfs nog wat late
 een geldigheid van 6 jaar. Wanneer  van één of meerdere locaties met de datum en het beschikbare uur.  nieuwjaarswensen uit te wisselen.
 zij 18 worden, ontvangen ze van  Past geen enkel van die voorgestelde momenten, dan kan je nog altijd
 de dienst Burgerzaken een oproep  zelf een keuze maken.      Natuurlijk vergeten we de innerlijke mens
 om een nieuwe eID aan te vragen.                  niet. Er zullen verschillende foodtrucks op het
 Bij aanmaak wordt meteen het  Na het invullen van je persoonsgegevens krijg je nog eens een  middenplein staan en in de evenementenhal kan
 handtekeningcertificaat geactiveerd.  overzicht en de vraag om de gegevens te controleren en te bevestigen.  je terecht voor een drankje. Vrijwilligers staan klaar
    Ook hier staat duidelijk de locatie waar je afspraak zal doorgaan. Lees  om jou te bedienen. Voor de jongsten zal er ook
 Voor meer informatie, bezoek onze website :  Soms vraagt een minderjarige pas  dit dus zeker aandachtig na. Je kan hier nog altijd de locatie en/of  kinderanimatie zijn.
 https://mobilit.belgium.be
 na zijn 12 verjaardag een eID aan.  datum aanpassen voor je de gegevens definitief verstuurt.
 e
 Je eerste voorlopig rijbewijs (M18) kan je vanaf nu eenvoudig aanvragen  Bijvoorbeeld bij verlies of diefstal van  Je komt toch ook? We kijken er alvast naar uit !
 Of scan deze QR code :
 via de online applicatie BelDrive. zijn Kids-id. Of omdat die nog geldig  Na de bevestiging ontvang je een mail met alle details inclusief
 is nadat het kind 12 jaar is geworden.  een referentienummer. Dat heb je nodig bij aankomst op je locatie.  Zin om te komen helpen?
 Wat heb je nodig? De Kids-id moet dan niet noodzakelijk  Hiermee verwittig je de medewerkers dat je aanwezig bent. Kom niet  We zoeken nog altijd vrijwilligers voor
   vervangen worden door een eID.  te vroeg en niet te laat. Zo vermijd je dat je toch nog moet wachten of  verschillende taken, zoals bediening aan de
 • Een verbinding via je elektronische identiteitskaart of via itsme. Als je nog geen  Bij aanvraag van een eID heeft die  dat anderen moeten wachten. verschillende togen en het ophalen en afwassen
 De applicatie BelDrive zal beschikbaar zijn midden oktober 2022.
 18 jaar bent of je je authenticatiecodes niet geactiveerd hebt, kan je online geen  opnieuw een geldigheidsduur van  van glazen en bekers.
 voorlopig rijbewijs aanvragen; 6 jaar. Resultaat: de identiteitskaart  Adressen wijkantennes
 FEDERALE OVERHEIDSDIENS
 SERVICE PUBLIC FÉDÉRALT is geldig tot na het bereiken van de  Administratief centrum: Gustaaf Peetersstraat 7, Broechem Ben je minstens 18 jaar en kan je je vrijmaken
 MOBILITÉ ET TRANSPORTS
 MOBILITEIT EN VERVOER
 • Het attest van slagen voor je theorie-examen categorie B afgegeven door het  leeftijd van 18 jaar. De gemeente roept  Wijkantenne Ranst: Bibliotheek Ranst, Gasthuisstraat 17, Ranst op zondag 19 maart tussen 9.30 en 13.30 uur?
 www.mobilit.belgium.be
 www.mobilit.belgium.be
 examencentrum; de jongere dan niet op 18 jaar op om  Wijkantenne Emblem: Bibliotheek Emblem, Dorpstraat 14 F01, Emblem Tapervaring is een pluspunt!
 de kaart te vernieuwen, waardoor  Sociaal Huis: Schildesteenweg 16, Oelegem
 • Het bekwaamheidsattest afgegeven door een rijschool (20 uur). het handtekeningcertificaat niet  In ruil ontvang jij of je vereniging een
 geactiveerd wordt.                         vrijwilligersvergoeding.
 Je kan nu alleen voorlopige rijbewijzen type 18 maanden online aanvragen. Let wel:
 het gaat om een eerste aanvraag, dus geen omwisseling. In een latere fase zal je alle  Het is dan aan de 18-jarige zelf
 rijbewijzen online kunnen aanvragen. om bij meerderjarigheid met de        Interesse?
 eID, pin- en pukcode na afspraak                     Geef dan ten laatste 3 maart 2023
 bij de dienst Burgerzaken het                     een seintje via communicatie@ranst.be.
 Meer info? handtekeningcertificaat te laten
 activeren.
 Dienst burgerzaken | 03 470 10 84 | bevolking@ranst.be
 4 Gemeenteberichten                                          Ranstinfo 5

  Ranst_jan_feb_2023.indd  5
                                                       20/12/2022  10:19
 Ranst_jan_feb_2023.indd  4 20/12/2022  10:19 Ranst_jan_feb_2023.indd  5                20/12/2022  10:19
 Ranst_jan_feb_2023.indd  4
 20/12/2022  10:19
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10