Page 5 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 5

Eerst aanmelden, dan inschrijven!


    In 2020 starten we met een nieuw aanmeldings- en inschrijvingssysteem
    voor alle basisscholen in Ranst.


    Omdat het zeer belangrijk is om de ouders hierover te informeren, organiseren we een
    infomoment op 9 januari 2020 om 19.30 uur in Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43 Steun Beire Cool tijdens
                                         de warmste week van
                                           Music for Life!
                     VOOR WIE?
                     Alle ouders van kinderen:
                     • geboren na 25 november 2017
                     • geboren in 2018
                                            n t
                                            e

                                           b
                     • geboren in 2014            BEIRE COOL!
                                           j
                                          J
                                          i
                     • die willen veranderen van school.
    JE KRIJGT DE GELEGENHEID OM VRAGEN TE STELLEN.
    Het is geen moment waarop je gezamenlijk kan aanmelden of inschrijven!
    Ook de directeurs van de Ranstse basisscholen zullen aanwezig zijn.  Beire Coole
                                        koekjes en soep


                                        Ook dit jaar doet het
    Bedankt om mee te bouwen aan de                    gemeentepersoneel mee

    toekomst van Ranst                           aan de Warmste Week door
                                        opnieuw overheerlijke,
                                        zelfgebakken koekjes en verse
    Onlangs kregen ongeveer 1.900 willekeurig gekozen inwoners van onze gemeente  soep te verkopen.
    een enquête in de bus waarbij ze hun mening en adviezen konden geven over Ranst.  Het goede doel dat we kozen
    In de bevraging kregen ze een aantal vragen voorgeschoteld zoals: “Hoe ervaar jij de  is Beire Cool vzw.
    leefomgeving in Ranst? Wat vinden jullie van de dienstverlening? Hoe word je graag
    geïnformeerd door het gemeentebestuur...?” Je kon de enquête zowel op papier als  Beire Cool richt zich op kansarme
    digitaal invullen. En dat hebben jullie ook massaal gedaan, waarvoor we je alvast willen  kinderen van 8 tot 12 jaar. Deze
    bedanken!                               organisatie droomt ervan om kinderen
                                        een weekje zorgeloos kind te laten
    Op het moment dat dit artikel werd geschreven, waren de cijfers nog niet volledig bekend,  zijn tijdens een ‘beire coole’ vakantie
    maar we kunnen je volgende zaken al meegeven:             samen met leeftijdsgenootjes.
    • Van de ruim 1900 inwoners die we aanschreven, namen er maar liefst 876 deel.
     Dit komt neer op een respons van 46%, wat een prima resultaat is!  Wil jij deze kinderen ook steunen?
    • Het aantal is representatief verdeeld over alle deelgemeenten, leeftijden en geslacht Koop dan vanaf 4 november onze
    • De meeste deelnemers, namelijk 67% vulde de enquête op papier in, 33% deed dit online overheerlijke, zelfgebakken koekjes in
                                        het gemeentehuis, de bibliotheken, de
    Midden oktober werden alle resultaten gepresenteerd en besproken.   sportdienst of in Den Boomgaard.
    In november zal een participatiekader uitgewerkt worden met de leden van de  Op het gemeentehuis verkopen we op
    verschillende raden. Vanaf 2020 wordt gestart met een permanent inwonerspanel. dinsdag ook verse soep per halve liter.


    In het volgend nummer van Ranst info kan je meer lezen over de resultaten en de  Alvast bedankt en smakelijk!
    beleidsplannen van het bestuur voor de komende jaren.
    Samen bouwen we aan de toekomst van onze gemeente!


                                                      Ranst
                                                       5  390454_Ranst_info_nov_dec.indd  5                                    24/10/19  16:37
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10