Page 6 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 6

Natuurlijke


                                                                                                  speel- en


                                                                                               ontmoetings-
                                   Je hond kan zich uitleven in een hondenlosloopzone.                                      plekken
                                         Richtlijnen


                                    hondenlosloopzones
      Eerst aanmelden,                      Er is niets leuker voor je hond dan eens goed            Gezocht:                    In alle dorpskernen richten we samen met
                                                                              c
                                                                                  :
                                                                               ht
                                                                      G
                                                                        e
                                                                          zo
                                                                                              Regionaal Landschap de Voorkempen een grotere
                                                                                              speel- en ontmoetingsplek in. Vergroening
        dan inschrijven                     te rennen. Dat mag zeker niet overal. In heel           do   r pst                   en avontuurlijk spelen vormen hierbij het
                                                                     dorpsteam eam
                                    Vlaanderen geldt aanlijnplicht op de openbare
                                                                                              uitgangspunt.
                                    weg, in parken en zeker in natuurgebieden. Je
                                    hond moet daar dus aan de leiband. Dit geldt                                    Elk traject ziet er (ongeveer) hetzelfde uit:
     Sinds 1 september 2022 geldt het nieuwe decreet voor de inschrijvingen  niet in hondenlosloopzones.                                       kinderen, jongeren en volwassenen uit de buurt
                                                                   Veerkrachtig
     van het schooljaar 2023-2024. Dit betekent dat alle Ranstse scholen                             V  eer   k  r ach    t i g         ontvangen een uitnodiging voor een infomoment
     werken met een digitaal aanmeldingssysteem. Via dit systeem geef  De afgelopen jaren hebben we er enkele                                    aan de speelplek die we willen herinrichten. Zij
     je de schoolvoorkeur van je kind door. Dat wijst je een school toe en  aangelegd in:                                              kunnen dan hun ideeën voor de herinrichting van
                                                                        R
     informeert je waar en wanneer je je kind kan laten inschrijven. Normaal                                Ranstanst                 deze plek met ons te delen.
     is dat de school van je eerste keuze. Als daar niet genoeg plaats is,  • Emblem aan de Dorpsstraat (sporttereinen)
     dan kijkt het systeem naar je andere keuzes. Broers en zussen van al  • Oelegem aan de Kerkhoflei (achter de molen)                              Een speelplek op maat van de
     ingeschreven leerlingen en kinderen van personeel krijgen voorrang.                                                       Broechemnaar
                                    • Broechem op domein De Moervelden                                         In maart vorig jaar nodigden we de
     Je haasten is niet nodig. Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol,                                                      buurtbewoners uit aan de Breughellaan. Ze
     zolang je het maar doet binnen de aanmeldingsperiode van 28 februari  Als je een hondenlosloopzone bezoekt, moet je                               deelden toen hun ideeën met ons voor de
     tot en met 21 maart 2023.                  wel enkele richtlijnen volgen.                                           speel- en ontmoetingsplaats daar. Slingeren,
     Heb je zelf geen computer of internet? De scholen helpen je graag  • Hou je dier altijd in de gaten;         Begin december gingen in de deelgemeenten Ranst      bouwen, klimmen en springen scoorden hoog
     verder.                                                        en Broechem dorpsteams van start. Later doen we dat    bij hen. Bulten, heuvels en putten gecombineerd
                                    • Respecteer andere hondenbaasjes en honden:       ook in Oelegem en Emblem.                 met zittrapjes en rotsen vormen een gewenste
     Meer weten?                          hou het veilig voor iedereen;                                           combinatie. Als speelse elementen stonden
     Het is belangrijk dat je als ouder goed geïnformeerd bent over het                           Een dorpsteam is een groep enthousiaste inwoners     paaltjes en een klimboom bovenaan het lijstje.
     aanmeldingssysteem. Daarom organiseren we 18 januari 2023 om 19.30  • Denk aan de buren: vermijd lawaai, zeker tussen  die de belangen van het dorp behartigen. Ze zijn een
     uur een infomoment in Den Boomgaard.              22 en 7 uur;                      aanspreekpunt en vormen een brug tussen inwoners en    De ontwerper ging met alle voorstellen aan de
                                                                                              slag en tekende een plan. Benieuwd naar het
           Dit is heel belangrijk voor ouders van kinderen  • Agressieve of zieke honden zijn niet welkom.     lokaal bestuur. Ze denken na over de uitdagingen van hun  resultaat? Nog tot half februari kan je dat bekijken
                                                                 gemeente, zoals mobiliteit en klimaat. Een dorpsteam kan
           geboren na 22 november 2020, in 2021 en kinderen  Ook dieren met vlooien of parasieten en loopse     voorstellen doen aan het college van burgemeester en   in de Breughellaan. Daarna beginnen de werken.
           die van school veranderen. Schrijf je in via    teven hou je best uit de buurt;             schepenen. Ze zorgen ervoor dat die zo breed mogelijk   Als alles goed verloopt, zal deze natuurlijke speel-
           www.ranst.be/aanmeldingssysteem18jan2023.    • Een hondenlosloopzone is GEEN hondentoilet.      afgetoetst zijn bij de inwoners. Als team zetten ze woorden  en ontmoetingsplek open gaan in mei 2023.

           Tijdens dit infomoment kan je je kind niet aanmelden  Hondenpoep ruim je altijd op. Het zakje kan je   dus om naar daden.
     of inschrijven. Je ontvangt enkel informatie over het nieuwe  deponeren in de speciaal daarvoor voorziene                                    In Emblem schiet het project uit de
     aanmeldingssysteem en je krijgt uitgebreid de kans om vragen te  hondenpoepbuis. Er is niets zo vervelend als in   Iedereen met een positieve en open houding is welkom,   startblokken
     stellen. De directie van de Ranstse basisscholen zal aanwezig zijn. Ook zij  hondenpoep te trappen. Denk ook aan onze  denkers én doeners. Een medewerker van de gemeente en  Donderdag 9 maart 2023 zijn alle kinderen,
     beantwoorden graag je vragen.                 groendienst, zij onderhouden de losloopzones;      van Veerkrachtige Dorpen zullen ook altijd aanwezig zijn.  jongeren én volwassenen tussen 15.30 en 17 uur
                                                                                              welkom in onze tent op het speelplekje aan de
                                    • Sluit altijd het poortje na je bezoek.                                      Chiro (Sint-Gummarusveld) in Emblem. Kinderen
                                    Schade of andere problemen in en rond de                                      mogen hun gedroomde speelplek inkleuren,
          Je vindt alle informatie over en de link naar    losloopzone kan je melden via omgeving@ranst.be                                   knippen en kleven. Tieners en volwassenen
              het aanmeldsysteem op            of 03 470 10 83.                            Heb jij zin om erbij te zijn?        kunnen hun invulling kwijt op een aangepaste
           www.ranst.be/aanmeldingssysteem                                        Stuur dan een mailtje naar participatie@ranst.be.   schriftelijke manier.
                                    Nog veel ravotplezier gewenst met je viervoeter!
   6  Gemeenteberichten                                                                                                  Ranstinfo 7

  Ranst_jan_feb_2023.indd  6                                        20/12/2022  10:19 Ranst_jan_feb_2023.indd  7                                    20/12/2022  10:19
                                                                                                                  20/12/2022  10:19
  Ranst_jan_feb_2023.indd  6
                                                             Ranst_jan_feb_2023.indd  7
                                                       20/12/2022  10:19
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11