Page 6 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 6

Ga	je	huwen,	wettelijk	of	feitelijk	samenwonen?


                    We zetten even kort de verschillen tussen deze
                      vormen van samenwonen op een rijtje.               Huwelijk         Wettelijke samenwonen      Feitelijk samenwonen


     Hoe komt het tot  Huwelijksplechtigheid  Beide partners ondertekenen een  Het feit dat je op één adres
     stand?       bij de ambtenaar van de  schriftelijke verklaring bij de dienst  ingeschreven bent, maakt dat
               burgerlijke stand.   Burgerzaken.           je feitelijk samenwoont.
               Neem tijdig contact op
               met de dienst
               Burgerzaken om je
               trouwdatum vast te
               leggen.

     Wat als je uit elkaar  Echtscheiding via een  Een schriftelijke verklaring door beide Geen formaliteit, het louter
     gaat?        gerechtelijke procedure. partners OF door één van beiden. In  verhuizen van één van beiden
                           dat laatste geval komen er    maakt dat je niet meer
                           kosten voor de gerechtsdeurwaarder  feitelijk samenwoont.
                           bij die al snel kunnen oplopen.
                           LET OP! Het feit dat je niet meer op                                                      Wij	zijn
                           hetzelfde adres bent inschreven,
                           betekent dus niet dat je wettelijke                                                   (en	willen)	een
                           samenwoonst automatisch is                             Gemeente
                           ontbonden!                                                         FairtradeGemeente	(blijven)
                                                                    Ranst	werkt                Aanvraag	en	activatie	digitale	sleutel                                  op	afspraak               Ranst is al 5 jaar FairTradeGemeente. Deze erkenning geeft
                                                                                         aan dat we als gemeente eerlijke handel met oog voor mens
                                                                  Onze diensten werken op afspraak. Het     en planeet een warm hart toedragen en er ook effectief
     Als je digitale sleutels wil aanvragen en activeren om je                                 gebeurt bij de dokter, bij de kapper, in de  werk van maken. Dit jaar herbevestigden we deze titel via
     aan te melden op onlinediensten van de overheid, bestaan                                 bank, en dus ook bij onze diensten. Heb    de Fair-O-Meter, de tweejaarlijkse barometer van het lokaal
     er 2 procedures: hetzij online met je eID of itsme®, hetzij                                je een nieuwe identiteitskaart nodig? Wil   engagement voor een faire wereld. Samen met 193 andere
     bij lokale registratiekantoren of via de FOD Beleid &                                   je een rijbewijs aanvragen? Heb je vragen   Vlaamse gemeenten en steden zetten we onze schouders
     Ondersteuning (BOSA).                                                   over je aanvraag voor een vergunning?     onder de vernieuwde ‘Faire Gemeenten’ campagne. Die wil
                                                                  Maak dan je een afspraak via         inzetten op de LEF-principes: lokaal, ecologisch en fair denken
     De eerste procedure gebeurt volledig online. Je gaat naar                                 www.ranst.be/afspraakmaken.          en doen.
     www.csam.be en meld je aan met je eID of itsme®. Hierna kan je
     een bijkomende digitale sleutel naar keuze activeren.                                   Eigenlijk is de regel simpel: wil je snel verder  Door corona is de werking van onze Fairtrade werkgroep
                                                                  geholpen worden, maak dan vooraf een     stilgevallen. Daarom doen we een warme oproep aan alle
     Je kan je digitale sleutels ook aanvragen en activeren bij een                              afspraak.                   Ranstenaren die zich mee willen inzetten voor dit project, zodat
     lokaal registratiekantoor of de BOSA.                                           Je moet natuurlijk niet altijd langskomen:  onze gemeente zich ook in de toekomst FairTradeGemeente kan
     • Maak een afspraak met een lokaal registratiekantoor van                                                       blijven noemen.
     je keuze. Je vindt een lijst op https://bosa.belgium.be. Of                               • Je kan heel wat attesten en afschriften
     contacteer BOSA via servicedesk.dto@bosa.fgov.be. Tijdens                                 eenvoudig downloaden via het digitaal    Geïnteresseerden kunnen zich melden via secretariaat@ranst.be of
     je afspraak controleren ze je identiteit aan de hand van  • Nu opent de site waar je de activatiecode kan ingeven die je  loket op www.ranst.be/e-loket       via 03 470 10 86.
     je identiteitskaart of paspoort. Je moet een persoonlijk  op papier ontving.
     e-mailadres hebben.                 • Klik op ‘Volgende’. Nu zie je een scherm waar je een digitale   • Bij vragen kan je ons telefonisch bereiken   Ben je handelaar, horeca-uitbater, bedrijfsleider of verenigingslid
     • Daarna ontvang je een activatiecode op papier en een  sleutel naar keuze kan activeren.                 via 03 485 79 69 tijdens de openingsuren, en  en bied je fairtrade en/of plaatselijke producten aan? Of ben je een
     activatielink in je mailbox.                                                ook op maandag- en donderdagnamiddag    lokale producent die streekgebonden, biologische en ecologisch
     • Open die mail met het onderwerp ‘CSAM – Mijn digitale  BOSA raadt aan om de digitale sleutel ‘Beveiligingscode via   van 14 tot 16 uur.             verantwoorde producten verkoopt? Meld dit dan ook even via de
     sleutels: activatie’.                e-mail’ te activeren. Dat is de meest eenvoudige en veilige                            hierboven vermelde kanalen.
     • Klik op de rode knop ‘Activeer uw digitale sleutels’. sleutel.


   6  Gemeenteberichten                                                                                                  Ranstinfo 7

  Ranst_mei_jun_2023.indd  6                                        24/04/2023  17:13 Ranst_mei_jun_2023.indd  7                                    24/04/2023  17:13
                                                                                                                  24/04/2023  17:13
  Ranst_mei_jun_2023.indd  6
                                                       24/04/2023  17:13
                                                             Ranst_mei_jun_2023.indd  7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11