Page 8 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 8

Duurzaamheid                                                    Duurzaamheid    Ecobouwers

    opendeur tijdens
    weekends 9, 10 en 11
    november en 16 en          Heb jij het
    17 november
                       ook graag

                       lekker warm

                       voor minder           Ranst doet mee aan de campagne ‘Vriend van de

                       geld?              thermostaat’ . Gratis huisbezoek van onze verwar-
                                       mingscoach? Vraag dit vandaag nog aan!


                       De winter kondigt zich aan. Een tijd om heerlijk te cocoonen en je te nestelen in je
                       knusse zetel onder een dekentje. Maar hoe krijg je je woning lekker warm met een
                       lage energiefactuur?

                       Met deze 5 heel eenvoudige tips wint een gemiddeld gezin tot wel € 165 per
                       stookseizoen.
    In de weekends van 9, 10 en 11 en 16  • Zet je thermostaat een uur voordat je gaat slapen op 16-17 °C.
    en 17 november kan je opnieuw een  • Pas de temperatuur aan je activiteiten aan: 19 °C als je druk in de weer bent,
    reeks inspirerende energievriendelijke   20 à 21 °C als je stilzit.
    en duurzame woningen bezoeken    • Doe de test! Stel je thermostaat een graadje lager in en maak het gezellig met een
    tijdens Ecobouwers opendeur. Ruim 150  trui of een lekker dekentje.
    huiseigenaars over gans Vlaanderen en  • De centrale thermostaat regelt enkel de temperatuur in de plaats waar hij hangt. In
    Brussel openen dan hun deuren en delen  de andere ruimten, zoals de badkamer en de slaapkamers, stel je de temperatuur in
    tijdens een rondleiding hun bouw- en  met de thermostatische kranen. Dat zijn de knoppen op je verwarming. Draai die in
    woonervaringen.            de juiste stand. Stand 3 komt overeen met 20°C, stand 2 met 16°C.

                       • Sluit de tussendeuren en verwarm alleen de ruimte waar je bent.
    SCHRIJF SNEL IN
    ‘Ecobouwers Opendeur’ is een initiatief van  WEET JE ZELF NIET ZO GOED HOE JE HIERAAN BEGINT?
    Bond Beter Leefmilieu. Inschrijven is gratis  Nodig dan onze verwarmingscoach eens uit bij je thuis. De coach geeft je advies
    en kan op www.ecobouwers.be. Maak een  en tips op maat. Omdat niet iedereen dezelfde levensstijl, leeftijd, gezinssituatie,
    keuze in de onlinecatalogus uit meer dan  werktijden of woning heeft, is zo’n persoonlijk advies extra waardevol.
    150 woningen. De rondleidingen starten  De coach legt je uit hoe je verwarming werkt en hoe je hier als gezin best mee omgaat.
    telkens om 10 en 14 uur. Hier kan je ook  Een duwtje in de goede richting dus, op weg naar een lagere energiefactuur!
    doelgericht zoeken naar woningen bij ons
    in de buurt!
                       Zo’n gratis huisbezoek vraag je eenvoudig aan op www.provincieantwerpen.be
                       (zoekwoord verwarmingscoach) of via de dienst omgeving: omgeving@ranst.be of
                       03 470 10 83.
      Alle informatie over deze opendeur-
      dagen vind je op
      www.ecobouwers.be/opendeur.     Surf naar www.provincieantwerpen.be (zoekwoord verwarmingscoach) voor nog
      Met vragen kun je terecht bij de   veel meer nuttige info en extra tips rond optimaal verwarmen.
      Bond Beter Leefmilieu, via      Bij vloerverwarming, lucht- of elektrische verwarming gelden andere regels.
      info@ecobouwers.be of 02 282 19 42.
                         Deze vind je ook op de website.  Ranst
    8  390454_Ranst_info_nov_dec.indd  8                                    24/10/19  16:37
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13