Page 8 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 8

Je	hebt	maar	drie	minuten...     Woningbranden eisen elk jaar heel wat slachtoffers. Daarom kunnen we niet
     genoeg het belang benadrukken van voldoende rookmelders en het hebben                              Maak	je	afspraak	voor	de	zitdag
     van een vluchtplan. Iedereen doet een evacuatieoefening op het werk of op
     school. Zelfs in het vliegtuig krijgen we richtlijnen over wat te doen bij brand.                           aangifte	personenbelasting
     Waarom zou je dat thuis niet doen?

     Rookmelders	kunnen	levens	redden                                                    De jaarlijkse zitdag voor het invullen van de aangifte van de personenbelasting
                                                                          vindt dit jaar plaats op dinsdag 20 juni 2023 in de polyvalente zaal van
     Het is belangrijk om in elke kamer een rookmelder te hangen. Uitzonderingen zijn de                           Den Boomgaard (Antwerpsesteenweg 43). Die dag helpen medewerkers van
     keuken, badkamer en garage. Plaats wel een rookmelder in de buurt van die ruimtes.                              de FOD Financiën je na afspraak met het invullen van je aangifte.
     Kies voor rookmelders met een niet-vervangbare batterij met een levensduur van tien
     jaar. In grotere woningen plaats je beter gekoppelde rookmelders, zodat het alarm op
     meerdere plaatsen hoorbaar is.

     Zorg	voor	een	vluchtplan

     Bespreek op voorhand met heel het gezin wie er wat doet bij brand: wie neemt de
     kinderen mee, wat met de huisdieren, waar hangt de sleutel, langs welke weg kan je  Week	van
     naar buiten. Dankzij de rookmelders en het ingeoefende vluchtplan kan je samen met  de	Korte	Keten         Dankzij het werken op afspraak blijven de wachtrijen tot een
     je gezin op tijd je huis verlaten.                                          minimum beperkt om zo iedereen efficiënt van dienst te zijn.

     Tips	                                   Op bijna de helft van           Maak	je	afspraak
     • Voorzie op elke slaapkamer een zaklamp: bij brand valt de elektriciteit en dus het  het grondgebied van de
      licht uit;                                provincie Antwerpen zijn          Maak ten laatste op vrijdag 16 juni 2023 een afspraak voor de
     • Steek de sleutel op de voor- en achterdeur of leg die in de buurt ervan; landbouwers dag in dag uit       zitdag via het onthaal van het gemeentehuis (03 485 79 69) of
     • Zorg voor een vrije vluchtweg;                     bezig met ons voedsel. Een         de dienst zorg en welzijn (03 385 38 88). Je kan ook mailen naar
     • Sluit de deuren op weg naar buiten: het vuur krijgt dan zo weinig mogelijk zuurstof; 200-tal van die ondernemers  onthaal@ranst.be. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is
     • Bel de hulpdiensten via het gratis nummer 112 als iedereen buiten is. spant zich als korte keten-        beperkt.
                                          producent in om lokaal
                                          lekkers thuis aan te bieden.        Per aangifte geldt 1 afspraak! Een afspraak kan je laten
                                                                inplannen in de voor- of namiddag.
                                          Je kan bij hen terecht in
                                          bijvoorbeeld een hoevewinkel,       Vergeet de dag zelf niet de nodige documenten mee
                                          automaat, pluktuin of op de        te brengen, zoals loonfiches, attesten van leningen,
                                          markt. Je gaat naar huis met        levensverzekeringen, pensioensparen, energiebesparende
                                          kraakverse producten en weet        investeringen en onderhoudsgelden. Ook als je geen papieren
                                          waar je voedsel vandaan komt.       aangifte hebt ontvangen, kan je geholpen worden bij het
                                          Je bent via de korte keten         invullen. Breng in elk geval je identiteitskaart mee.
                                          meer betrokken, je weet meer
                                          over welke groenten wanneer        Kom je voor iemand anders? Breng dan ook (een kopie van)
                                          beschikbaar zijn, je leert de       zijn of haar identiteitskaart en een volmacht mee. Die kan je
                                          seizoenen kennen en zo leer je       downloaden via www.ranst.be/volmachtbelastingaangifte.
                                          ze ook volgen. Op
                                          www.rechtvanbijdeboer.be          Belet	op	20	juni?	Geen	nood...
                                          ontdek je de verkooppunten in
                                          en rond Ranst.               Kan je je niet vrijmaken op 20 juni, maar heb je toch hulp nodig
                                                                bij het invullen van je belastingbrief? Geen nood, want je bent
                                          Van 13 tot en met 21 mei 2023       na afspraak welkom in het kantoor van de FOD Financiën in
                                          worden deze landbouwers in         de Kruisbogenhofstraat 24 in Lier. Bel eerst naar het nummer  Je kan zelf je aangifte invullen via www.taxonweb.be met je
                                          de schijnwerpers gezet tijdens       vermeld op de enveloppe van je aangifte om je afspraak te  identiteitskaart en pincode via de app itsme of met een eID-
                                          de Week van de Korte Keten.        maken.                        kaartlezer.
                                          Je kan dan in heel Vlaanderen       Je kan ook elke werkdag van 8.30 tot 17 uur telefonisch terecht
                                          deelnemen aan allerlei leuke        bij het Contact Center van de FOD Financiën op het nummer  Op https:// MyMinfin.be vind je vanaf begin mei je gedeeltelijk
                                          activiteiten die verband houden      02 572 57 57.                     vooraf ingevulde aangifte of je voorstel van vereenvoudigde
                                          met deze themaweek.                                       aangifte. Ook al heb je je aangifte op papier (nog) niet ontvangen.   8  Gemeenteberichten                                                                                                  Ranstinfo 9

  Ranst_mei_jun_2023.indd  8                                        24/04/2023  17:13 Ranst_mei_jun_2023.indd  9                                    24/04/2023  17:13
                                                                                                                  24/04/2023  17:13
  Ranst_mei_jun_2023.indd  8
                                                       24/04/2023  17:13
                                                             Ranst_mei_jun_2023.indd  9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13