Page 8 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 8

Hagen en bermen snoeien

     Je zal het al gemerkt hebben: door het
     kletsnatte voorjaar groeien hagen en gras
     uitzonderlijk snel en onkruid schiet als
     paddenstoelen uit de grond. In afwachting
     van de snoei- en maaiwerken kan dit
     tijdelijke hinder veroorzaken.
     Groendienst
     Een deel van het groenonderhoud
     besteden we uit aan externe firma’s.
     Onze eigen groendienst onderhoudt alle
     overige plantsoenen, hagen en gazons. Op
     www.ranst.be/groenonderhoud vind je een
     overzicht van de snoeiperiodes en planning
     per soort beplanting. Wij doen ons uiterste
     best om eventuele overlast tot een minimum
     te beperken.


     Vrije doorgang
     Snoei zelf ook de aanplantingen op je
     eigendom om te vermijden dat fietsers op
     de rijweg moeten uitwijken en voetgangers
     op de rijweg moeten stappen door het
     overhangende groen. Zorg ervoor dat vooral
     in de buurt van bochten en kruispunten het
     vrije uitzicht op de openbare weg behouden
     blijft.
     Ook bij onbebouwde percelen moet de
     gebruiker of eigenaar ervoor zorgen dat de
     beplanting en het onkruid verwijderd worden,
     zodat een vrije doorgang op de openbare weg
     altijd verzekerd blijft.


                              Overhangend groen kan de doorgang belemmeren voor voetgangers en
                              fietsers.

   8  Gemeenteberichten
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13