Page 8 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 8

gemeen
  gemeenteberichtenteberichten


    Ons dorp geeft    Rode Kruis-Vlaanderen zorgt het hele jaar door voor veilig en voldoende bloed, plasma en bloedplaatjes.
    Met dank aan alle donoren in gans Vlaanderen. Ook in de gemeente Ranst.

    OMDAT JIJ OF JE BUURMAN HET MISSCHIEN OOIT NODIG   Op rodekruis.be/onsdorpgeeft vind je een interactieve kaart
    HEEFT                         waarop je kan zien hoeveel donoren er al zijn in onze gemeente.
    Wist je dat er 70% kans is dat iemand ooit een bloedproduct  Ga je mee de uitdaging aan om daar tegen eind dit jaar 1% bij te
    nodig heeft? Dat geldt dus ook voor jou of je buurman. Op  doen?
    dit moment geeft gemiddeld maar 3% van alle Vlamingen
    bloed, plasma of bloedplaatjes. En daar wil Rode Kruis- WAAR DONEREN?
    Vlaanderen verandering in brengen. Als in 2020 gemiddeld 4%  Waar je gaat doneren, is niet belangrijk voor de statistieken
    van de bevolking doneert, dan zijn er meer donoren om de  van je woonplaats. Rode Kruis-Vlaanderen kijkt immers naar je
    bloedvoorraad op peil te houden.           woonplaats en niet naar waar je je goede daad hebt gedaan.
                               Je kan dus met een gerust hart in een buurgemeente of in een
    HOEVEEL GEVEN WIJ?                  van de donorcentra van Rode Kruis-Vlaanderen gaan doneren.
    Het Rode Kruis roept elke stad en elk dorp op om er samen voor
    te zorgen dat we die extra procent halen. Vandaag telt ons dorp
    al 4,21% donoren, dus meer dan het gemiddelde in Vlaanderen.
    Dat is mooi, maar het kan altijd beter. Help jij mee om van ons
    dorp het vrijgevigste dorp te maken? Kom dit jaar minstens  Kijk op rodekruis.be/bloed waar en wanneer je kan
    1 keer bloed, plasma of bloedplaatjes geven. Vraag familie  gaan doneren.
    of vrienden of ze mee willen doneren om zo naar 1% meer
    donoren te gaan in onze gemeente.


  Ranst
    8                                                     26/02/2020  15:37
  391086_Ranst_info_maa_apr_CC2018.indd  8
  391086_Ranst_info_maa_apr_CC2018.indd  8                               26/02/2020  15:37
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13