Page 8 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 8

Riolerings- en wegenwerken Kromstraat:


                    een stand van zaken                                                                Hoe omrijden?                                                                • Het verkeer naar Wommelgem
                                                                 rijdt langs de Ranstsesteenweg,
     De riolerings- en wegenwerken in de Kromstraat schieten                                Herentalsebaan (Ranst),             Terugkoppelmoment
     sneller op dan voorzien. Momenteel legt de aannemer                                  rechtsaf naar Stenenkruis
     riolering vanaf de Keerbeek in de richting van Ranst. In de                              (eenrichtingsverkeer) naar de            verkeersstudies
     week van 2 mei 2022 start hij met het opbreken van het                                 kruising Kromstraat – Kempenlaan;
     kruispunt met de Kastanjelaan. Vanaf dan veranderen de                                • Het verkeer naar Ranst volgt de          Ranst en Emblem
     omleidingen voor plaatselijk en doorgaand verkeer. Deze                                Herentalsebaan Wommelgem
     omleidingen gelden tot het einde van de werken in het                                 (eenrichtingsverkeer naar
     voorjaar van 2023.                                                   Ranst vanaf Vremdesteenweg),
                                                                 Herentalsebaan Ranst en
     Wanneer de werken aan dat kruispunt klaar zijn, begint                                 Ranstsesteenweg;
     een volgende fase vanaf de bedrijvenzone tot en met het                               • Fietsen kan in beide richtingen
     kruispunt Gasthuisstraat – Doggenhoutstraat. De straat wordt                              langs de Ranstsesteenweg, het
     in verschillende stappen opgebroken om de woningen en                                 fietspad aan de sportterreinen,
     bedrijven zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Na de                                 Profeetstraat en Kriekenstraat
     zomer beginnen ook de werken in de Profeetstraat.                                   naar de Kromstraat. Aan
                                                                 de oversteekplaats voor
                                                                 fietsers en voetgangers in de
                                                                 Ranstsesteenweg komen tijdelijke
      VOOR                         NA                               verkeerslichten;
                                                                • Komende vanuit de Kromstraat
                                                                 wordt de Kriekenstraat net voorbij
                                                                 de Peupelaarsweg afgesloten voor                  25 JUNI 2022
                                                                 gemotoriseerd verkeer;
                                                                • De Boerenkrijglaan kan je
                                                                 alleen in- en uitrijden langs de   Illustratie © macrovector / Freepik
                                                                 Schawijkstraat. Daar is opnieuw
                                                                 tweerichtingsverkeer toegelaten.
                                                                                   In januari konden de inwoners van Ranst en Emblem in de bib en online hun mening
                                                                De Herentalsebaan in Ranst wordt    geven over de resultaten en concrete voorstellen van de verkeersstudies voor hun
                                                                tweerichtingsverkeer. In de straat   dorp. We ontvingen meer dan 1.000 reacties!
                                                                geldt een parkeerverbod langs beide
                                                                zijden.                Vectris, het bureau dat de studies uitvoerde, kreeg de opdracht al die reacties te
                                                                                   verwerken en nieuwe voorstellen uit te werken die ook de visie van het bestuur
                                                                                   weergeven.

                                                                       Meer info?
             Fase 6: 04 - 06.2022    Fase 7: 06.2022 – 04.2023    Fase 8: 08 – 12.2022                  www.aquafin.be/     Op zaterdag 25 juni 2022 kan je van 10 tot 17 uur in Den Boomgaard de nieuwe
             Kromstraat van Keerbeek   Kromstraat van bedrijvenzone                              particulieren/waar-   plannen bekijken. Medewerkers van Vectris, de dienst mobiliteit en de politie zullen
             tot kruispunt Kastanjelaan  tot kruispunt Gasthuisstraat  Profeetstraat                      werken-we/20398.    aanwezig zijn om jouw vragen te beantwoorden en opmerkingen te noteren.
             (kruispunt inbegrepen)   – Doggenhoutstraat –                                  Schrijf je in op de   Daarna worden de eerste ingrepen, mogelijk in een proefopstelling, doorgevoerd.
                           Nachtegalenlaan (kruispunt                               nieuwsbrief om op de
                           inbegrepen)                                       hoogte te blijven.


     Opgelet: deze planning is louter informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden.   8  Gemeenteberichten                                                                                                  Ranstinfo 9

  424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  8                                    26/04/2022  11:18 424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  9                                 26/04/2022  11:19
                                                                                                                  26/04/2022  11:19
  424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  8
                                                             424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  9
                                                       26/04/2022  11:18
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13