Page 8 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 8

Veerkrachtige	Dorpen






          verbindt,	leeft	en	heeft	goed	nieuws!

                                                                                   zitbank verplaatst
                                                                                  Hondenlosloopzone
                                                                                  50lm kastanjehek
                                                                                  2 poortjes
                                                                                  125cm hoog
                                                                                  bomen en enkele
                                                                                  struiken behouden
                                                                                 zitbank verplaatst
                                                                                 50m² gazon
                                                                                 met spelelement
                                                                                 Fietsenstalling
                                                                                 behouden
                                                                        3 boomvakken vergroot tot plantvak.
                                                                        nieuwe borduren. 10cm verhoogd met watervoeg.
                                                                                  een sokkel voorzien voor kunst
                                                                        zitbank en prairiebeplanting in 2 bestaande beplantingsblokken
                                                                           kort  kort
                                                                           parkeren parkeren grote picknickbank, kaart en schaaktafels?
                                                                                  2 bestaande plantvakken dichtstraten
                                                                                  aan de straatkant 1m breed uitbreken en voorzien
                                                                                  van 34lm boordplaten gelijk met maaiveld.
                                                                                  Taxushaag en 2 Tilia's aanplanten.
                                                                                1381,3
                                                                             700
                                                                      plantperk verlengen tot eind parkeerplaats 150
                                                                      met zitbank. nieuwe boom
                                                                           9 ipv 8 parkeerplaatsen oud zebrapad https://www.heblad.be/nl/speltafels
                                                                         500
                                                              Boomvak 50cm verbreden langs iedere kant nieuwe boom
                                                              boordsteen gelijk met maaiveld 14lm Borduur bijplaatsen 100 110lm nieuwe borduren. 10cm verhoogd met watervoegen!
                                                              Vuilbak bijplaatsen 10cm verhoogd met watervoeg. verlichtingspaal
                                                                 Infobord verzetten. gazon Prairiebeplanting
                                                                 Haag bijplanten 18m² kleiklinkers nieuwe
                                                                 Nieuwe boom        8m²  zebrapad
                                                                         bestaand graf en
                                                                 infobord fietsen 4 zitblokken en  bestrating gazon
                                                                    1 zitbank
                                                                   4 nietjes
                                                                    8m² kleiklinkers
                                                                  vuilbak        nieuwe boom
                                                                                 kort
                                                                                 parkeren
                                                                                 voor KBC
                                                                              donkeys
                                                                              6 nietjes
                                                                            extra bank
                                                               Schaal 1/200 (2xA3)     geen parking
                                                               Gemeenteplein Broechem
                                                              Er werd een plan opgemaakt met ingrepen op en rond het kerkplein.
                                                               Veerkrachtig Broechem
                                                               14/02/2024
                                                              De uitvoeringsperiode en aanpak verneem je later.
     Veerkrachtig	Ranst	verbindt                                            Goed	nieuws	uit	Broechem             Leefbaar	Oelegem
     We beslisten om de warme babbels in de pastorie verder te                             Veerkrachtig Broechem sloot 2023 af met goed   De participatiesessie rond Leefbaar Oelegem trok veel volk.
     zetten onder de naam ‘Lente-ontmoetingscafé’. We komen er op                            nieuws. Zij ontvingen € 25.000 subsidies van het  We vroegen aan de aanwezigen om aan te duiden waar ze het
     donderdagnamiddag samen. Uit deze babbels kwam het voorstel                            provinciebestuur Antwerpen om ingrepen te doen  liefst zouden wonen en het werd, opvallend, al snel duidelijk
     om eenmaal per maand te gaan eten in de cafetaria van WZC                             op en rond het kerkplein. Dit was een van de wensen  dat iedereen al op die plek woonde, namelijk het eigen huis.
     Armonea. In januari gingen er al 10 dorpsbewoners mee. Weer                            van de Broechemnaren die naar boven kwam tijdens  Toch haalden ze werkpunten aan. De aanwezigen willen in
     een moment van verbinding en een warme babbel over allerlei                            de participatiesessies. Deze ingrepen zijn ruim  verband met ‘groen in de kern’ o.a. ontharden en bestaand groen
     onderwerpen.                                                    afgetoetst bij de middenstand, de omwonenden   verbeteren, trage wegen onderhouden en de Keer behouden als
                                                              en bij de ruimere bevolking. De technische dienst  een grote groene zone en waterbuffer.
     Zaterdag 25 en zondag 26 mei 2024 gaat de eerste editie                              van Gemeente Ranst gaat er nu mee aan de slag om  De Oelegemnaar woont graag in zijn/haar dorp. Ze willen meer
     door van de Ten-Tuin-Stelling. Ondertussen kunnen we al                              ze in een degelijk plan te gieten en een tijdlijn van  sociale en betaalbare woningen. Mogelijk zitten er kansen in
     in 14 tuinen terecht. Wil je je tuin of talent in deelgemeente                           werkzaamheden op te maken. Eind november 2024   het verbouwen van grotere villa’s tot meergezinswoningen
     Ranst tentoonstellen, stuur dan zeker een mailtje naar                               moeten de werkzaamheden achter de rug zijn.    of kangoeroewoningen. Grote dure bouwcomplexen zien
     tentuinstelling@veerkrachtigranst.be.                                       Ben je benieuwd wat de Broechemnaar nog bezig   ze niet graag komen. Je vindt het volledige verslag op
                                                              houdt? Je vindt het volledige visiedocument    www.veerkrachtigedorpen.be/oelegem.
     Wist je dat je alle foto’s van onze activiteit ‘Ranst toont talent’                        op www.ranst.be/veerkrachtigedorpen. Het
     van vorig jaar kan bekijken op www.veerkrachtigranst.be?                              gemeentebestuur en het burgerinitiatief, samen  Alle Oelegemnaren zijn 12 maart 2024 om 20 uur van harte
     Je kan onze activiteiten ook volgen op onze facebookpagina                             maken we dorp.                  welkom in de refter van GBS De Driehoek voor de participatie-
     Veerkrachtig Ranst.                                                                         avond rond het thema ‘jong zijn’. Het doel is om alle thema’s te
                                                                                       behandelen, de positieve punten én werkpunten te verzamelen
     In april opent de werkgroep Ranst Boomt het kerkplein. Rosies                                                    in een visiedocument Veerkrachtig Oelegem om er dan acties
     Leenbib staat in de steigers. Er wordt naarstig gewerkt aan ‘Ranst                                                  aan te koppelen en aan de slag te gaan.
     proeft de wereld’. Klinkt dit alles als muziek in jouw oren en wil
     je graag mee nadenken en de handen uit de mouwen steken
     met andere geëngageerde Ranstenaren om ons dorp te laten
     ‘swingen’? Je bent van harte welkom.
   8  Gemeenteberichten                                                                                                Ranstinfo 9
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13