Page 9 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 9

Resultaten bevraging    Goed gezegd!    Resultaten van de bevolkingsbevraging

    Je reageerde massaal op onze oproep!


    Jullie opvattingen over Ranst? Die vormen een grote  Hiervan vulden maar liefst 930 inwoners (46%) de bevraging in:
    meerwaarde bij onze besluitvorming. Daarom willen we als  307 inwoners online (33%), 623 inwoners (67%) kozen voor de
    lokaal bestuur jullie ideeën over Ranst kennen.    papieren bevraging. Op basis daarvan kon het bureau Public
                               Minds belangrijke conclusies voor onze gemeente trekken.
    Dus trekken we voor het meerjarenplan 2020-2025 voluit de
    kaart van burgerparticipatie. In september organiseerde het  Mannen of vrouwen? Jong of iets minder jong? We vinden alle
    onderzoeksbureau Public Minds een eerste bevraging. Via een  groepen terug onder de deelnemers aan de bevraging. Met hier
    steekproef stimuleerden we 1900 inwoners boven de 16 jaar om  en daar een kleine statistische correctie, zijn de antwoorden van
    hun mening te geven.                 de 930 deelnemers representatief voor alle inwoners van Ranst.
    Het is aangenaam wonen in Ranst.                                  Hoe aangenaam vind je het om in Ranst te wonen?                                69%
    Hoe aangenaam wonen is het in Ranst? We scoren goed. 95%
    vindt het aangenaam wonen in onze gemeente. Fijn om te                     26%
    horen!                            4%

    Een grote groep (81%) zou Ranst aanbevelen aan vrienden,
    kennissen of familie die een nieuwe woonplaats zoeken. Bij de
    mensen die hier minder dan 5 jaar wonen, ligt dit aantal zelfs
    hoger.                          Zeer onaangenaam 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zeer aangenaam                                                      Ranst
                                                       9  390776_Ranst_info_jan_feb_CC2019.indd  9                                13/12/19  13:39
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14