Page 9 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 9

DUURZAAMHEID Veerkrachtige	Dorpen	Oelegem                   Gratis	tuinadvies	nodig?


                                     Onze	tuinrangers
 in	de	startblokken Kom	je	ook	naar		                  helpen	je	op	weg!

        het	Klimaatcafé?


                                 De Tuinrangers zijn Ranstse vrijwilligers met een passie
                                 voor de tuin en een hart voor de natuur. Zij helpen Ranst
 Binnenkort start in Oelegem het project  Je bent van harte welkom op donderdag 14 september  biodiverser en klimaatrobuuster te maken via de tuinen
 Veerkrachtige Dorpen. De gemeente werkt  Dorpsteam	Oelegem		 2023 om 20 uur in Gemeenschapscentrum Den  van onze inwoners.
 hiervoor samen met provincie Antwerpen en  Boomgaard (Antwerpsesteenweg 43) voor:
 RURANT vzw.  zoekt	inwoners • Een drankje, een gezellige babbel met andere  Nodig	de	natuur	uit	in	je	tuin	en	vraag	gratis	advies
                                 aan	één	van	onze	Tuinrangers
       dorpsgenoten met een hart voor het klimaat.
 Startmoment	Veerkrachtig	Oelegem • Kennismaking met de nieuwe klimaatdeskundige.  In je tuin leeft meer dan je denkt. De Tuinranger ontdekt
 Een dorp is niet alleen een plek waar we wonen.  Jij	bent	wie	we	zoeken • Ontdek het project Energiedorpen en de workshops  het graag samen met jou. Het tuinadvies duurt ongeveer
 We gaan er ook werken, naar school, we doen er  Voor de opstart van dit project zijn we op zoek naar inwoners van  waaraan je dit najaar kan deelnemen. twee uur. In die tijd leer je bv. hoe egels, salamanders of
 boodschappen en we gaan er sporten. We groeien  Oelegem die deel willen uitmaken van het Dorpsteam. Je hebt  • De stand van zaken van de acties die door mede- pimpelmeesjes naar jouw tuin kijken, maar ook hoe je je
 er op, worden er oud en we ontmoeten er vrienden,  vooral veel goesting en enthousiasme nodig. Iedereen is welkom.  inwoners georganiseerd worden. tuin kan aanpassen aan de drogere zomers. Je krijgt advies
 familie en buren. Jong, oud, geboren en getogen Oelegemnaar of inwijkeling. We  • Inspiratie en geïnspireerd worden in een aangename  op maat om je tuin nog interessanter te maken voor al die
 zoeken denkers én doeners met een hart voor hun buurt, met  sfeer. fascinerende dieren en natuurlijk ook voor jezelf.
 Onze dorpen zijn aan het veranderen, en dat biedt  goeie ideeën, die samen willen nadenken over de toekomst van
 zowel kansen als nieuwe uitdagingen. Ken je je  Oelegem dorp. Samen met de inwoners, het lokaal bestuur en het  Deze activiteit is gratis. Graag inschrijven voor 9  Voel je het al kriebelen? Wil jij ook een klimaatbestendige
 buren (nog)? Kan je in je dorp terecht voor de  team van Veerkrachtige Dorpen bouw je mee aan de toekomst van  september 2023 via onderstaande link/QR-code. tuin die gonst van het leven? Onze Tuinrangers helpen je
 basisaankopen, voor vrijetijdsactiviteiten of voor de  je dorp. In het traject krijg je als inwoner een stem en helpen we je  graag op weg. Vraag je gratis tuinadvies vandaag nog aan
 zorg die je nodig hebt? Voel je je thuis in je dorp?  nadenken over wat je belangrijk vindt voor Oelegem.  Ben	je	een	enthousiaste	Ranstenaar	die	zich	wil	 via www.tuinrangers.be/tuinadvies-aanvragen.
 Heb jij zin om mee na te denken over deze en nog  inzetten	voor	een	klimaatneutrale	gemeente?
 vele vragen? Neem je je dorp mee in handen? Wat	doe	je	als	lid	van	het	Dorpsteam? Ben jij ook bezorgd over het klimaat in Ranst? Wil je je  Zelf	Tuinranger	worden?
 • Je bent het gezicht en aanspreekpunt van je  ideeën graag toelichten? Of wil je je mening geven over  Kom naar de infoavond op 14 september om 19.30 uur in
 Tijdens een infomarkt op 11 oktober in de refter  dorpsgemeenschap. Een open en positieve houding hebben  wat er goed loopt in onze gemeente of wat er nog beter  de grote zaal van het gemeenschapscentrum van Schilde,
 van gemeentelijke basisschool De Driehoek krijg  met oog voor de dorpsbelangen is een must; kan? Kom dan zeker naar de Klimaatraad op donderdag  Werf 44.
 je tussen 16 en 20 uur de kans om aan te geven  • Je gaat in gesprek met je dorpsgenoten en het  14 september 2023 om 19 uur in Gemeenschapscentrum  Tijdens het infomoment kan je vrijblijvend kennismaken
 welke uitdagingen jij prioritair vindt voor Oelegem.  gemeentebestuur, zowel op officiële overlegmomenten als  Den Boomgaard (Antwerpsesteenweg 43). Die gaat  met het Tuinrangerproject van de gemeente Ranst en
 Elke Oelegemnaar kan tijdens dit startmoment  tussen pot en pint; steeds vooraf aan het Klimaatcafé. Je hoeft echt geen  Schilde.
 voorstellen doen en ideeën aanreiken over thema’s  • Je neemt deel aan toffe vergaderingen waar je je talenten op je  specialist te zijn.
 die het dorp voor een uitdaging stellen. In een  eigen tempo kan inzetten;
 latere fase diepen we de thema’s verder uit tijdens  • Samen met het team van Veerkrachtige Dorpen bereid je het  De Klimaatraad onderzoekt wat anders en beter kan en
 participatiesessies met de inwoners. startmoment en de participatiesessies voor. Daar nodigen we  geeft vorm aan klimaatvriendelijke ideeën en initiatieven.  WORD
 alle inwoners uit om na te denken welke richting we uit willen  We denken na over hoe we onze CO2-uitstoot kunnen  TUINRANGER
 Deze thema’s komen aan bod: mobiliteit, jong zijn,  gaan met het dorp. beperken, hoe we duurzaam vervoer in onze gemeente
 ouder worden, basisvoorzieningen, mijn lokaal  stimuleren en hoe we verantwoord omgaan met
 bestuur, armoede, sociale samenhang, wonen,  Kom	af! onze ruimte. Daarnaast wisselen we van gedachten
 klimaat en werkgelegenheid. Zin gekregen? Kom af! We ontvangen je met open armen op  over de overgang naar een koolstofarme economie
 27 september om 20 uur in de refter van de gemeentelijke  en over wat we kunnen doen om de gevolgen van de
 basisschool De Driehoek. Twijfel je? Spring eens binnen. We  klimaatopwarming op te vangen. Dit alles vormt de basis
 bekijken samen hoe we je talenten kunnen inzetten. voor aanbevelingen die aan het bestuur overgemaakt
      worden, dat terugkoppelt naar de themaraad.


 Vragen en meer info
 Stel ze gerust via participatie@ranst.be.  Ben je er graag bij? Schrijf je
 Meer info over het project en de afgelopen en lopende  dan in voor 9 september 2023  GEZOCHT: TUINRANGERS
 trajecten vind je op www.veerkrachtigedorpen.be.  via klimaat@ranst.be
                of 03 470 10 83.           Impact hebben op de lokale natuur?
                We hopen je te mogen         Geef als vrijwilliger tuinadvies aan buurtbewoners en
                verwelkomen!             help hen bij het creëren van een natuurlijke tuin.
                                  Interesse?
                                  Lees er meer over op tuinrangers.be/word-tuinranger
                                  en kom naar onze lokale infoavond:
                                   Donderdag 14 september 2023 om 19u30  T UIN R A N GE R S
                                   Werf 44 (grote zaal), Schoolstraat 44 te 2970 Schilde
                                                  tuinrangers.be
 8 Gemeenteberichten                                          Ranstinfo 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14