Page 9 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 9

Riolerings- en wegenwerken Kromstraat:


 een stand van zaken    Hoe omrijden?    • Het verkeer naar Wommelgem
     rijdt langs de Ranstsesteenweg,
 De riolerings- en wegenwerken in de Kromstraat schieten  Herentalsebaan (Ranst),  Terugkoppelmoment
 sneller op dan voorzien. Momenteel legt de aannemer  rechtsaf naar Stenenkruis
 riolering vanaf de Keerbeek in de richting van Ranst. In de  (eenrichtingsverkeer) naar de  verkeersstudies
 week van 2 mei 2022 start hij met het opbreken van het  kruising Kromstraat – Kempenlaan;
 kruispunt met de Kastanjelaan. Vanaf dan veranderen de  • Het verkeer naar Ranst volgt de  Ranst en Emblem
 omleidingen voor plaatselijk en doorgaand verkeer. Deze  Herentalsebaan Wommelgem
 omleidingen gelden tot het einde van de werken in het  (eenrichtingsverkeer naar
 voorjaar van 2023. Ranst vanaf Vremdesteenweg),
     Herentalsebaan Ranst en
 Wanneer de werken aan dat kruispunt klaar zijn, begint  Ranstsesteenweg;
 een volgende fase vanaf de bedrijvenzone tot en met het  • Fietsen kan in beide richtingen
 kruispunt Gasthuisstraat – Doggenhoutstraat. De straat wordt  langs de Ranstsesteenweg, het
 in verschillende stappen opgebroken om de woningen en  fietspad aan de sportterreinen,
 bedrijven zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Na de  Profeetstraat en Kriekenstraat
 zomer beginnen ook de werken in de Profeetstraat. naar de Kromstraat. Aan
     de oversteekplaats voor
     fietsers en voetgangers in de
     Ranstsesteenweg komen tijdelijke
 VOOR NA verkeerslichten;
    • Komende vanuit de Kromstraat
     wordt de Kriekenstraat net voorbij
     de Peupelaarsweg afgesloten voor                  25 JUNI 2022
     gemotoriseerd verkeer;
    • De Boerenkrijglaan kan je
     alleen in- en uitrijden langs de   Illustratie © macrovector / Freepik
     Schawijkstraat. Daar is opnieuw
     tweerichtingsverkeer toegelaten.
                        In januari konden de inwoners van Ranst en Emblem in de bib en online hun mening
    De Herentalsebaan in Ranst wordt    geven over de resultaten en concrete voorstellen van de verkeersstudies voor hun
    tweerichtingsverkeer. In de straat   dorp. We ontvingen meer dan 1.000 reacties!
    geldt een parkeerverbod langs beide
    zijden.                Vectris, het bureau dat de studies uitvoerde, kreeg de opdracht al die reacties te
                        verwerken en nieuwe voorstellen uit te werken die ook de visie van het bestuur
                        weergeven.

           Meer info?
 Fase 6: 04 - 06.2022  Fase 7: 06.2022 – 04.2023  Fase 8: 08 – 12.2022 www.aquafin.be/ Op zaterdag 25 juni 2022 kan je van 10 tot 17 uur in Den Boomgaard de nieuwe
 Kromstraat van Keerbeek  Kromstraat van bedrijvenzone  particulieren/waar- plannen bekijken. Medewerkers van Vectris, de dienst mobiliteit en de politie zullen
 tot kruispunt Kastanjelaan  tot kruispunt Gasthuisstraat  Profeetstraat werken-we/20398.  aanwezig zijn om jouw vragen te beantwoorden en opmerkingen te noteren.
 (kruispunt inbegrepen) – Doggenhoutstraat –  Schrijf je in op de  Daarna worden de eerste ingrepen, mogelijk in een proefopstelling, doorgevoerd.
 Nachtegalenlaan (kruispunt  nieuwsbrief om op de
 inbegrepen)     hoogte te blijven.


 Opgelet: deze planning is louter informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden. 8 Gemeenteberichten                                          Ranstinfo 9

 424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  8 26/04/2022  11:18 424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  9         26/04/2022  11:19
                                                       26/04/2022  11:19
 424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  8
  424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  9
 26/04/2022  11:18
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14