Page 9 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 9

Reanimeren.  Weet jij wat               Vraag, klacht of melding

 Hoe begin ik daaraan? te doen bij             aan gemeente Ranst

      een chemisch

      of industrieel            Gemeente Ranst probeert op   DE VLAAMSE WATERWEG:

         ongeval?            verschillende manieren haar   011 29 84 00
                         dienstverlening te verbeteren. Wist je  www.vlaamsewaterweg.be/contact
                         dat je op www.ranst.be terecht kan
                         met je vraag, melding of klacht? AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER
                                         (AWV):
                         Via ons algemeen meldingensysteem  https://wegenenverkeer.be/contact
                         op www.ranst.be/ietsmelden kan je
                         alles melden, van beschadigingen aan  PROXIMUS:
                         het openbaar domein tot sluikstort,  0800 22 800
                         grachten ruimen en schuilhuisjes
      Wat is een sevesobedrijf?       van De Lijn. Je moet eerst de soort  TELENET:
                         melding kiezen. Als je verschillende  015 66 66 66
      In sevesobedrijven worden gevaarlijke  meldingen in verschillende
      stoffen geproduceerd, verwerkt,    categorieën hebt, kan je dit formulier  PROVINCIE ANTWERPEN:
      behandeld, gebruikt of opgeslagen.  het best meerdere keren invullen,  03 240 50 11
 Elk jaar krijgen veel mensen in België  Denk aan opslagplaatsen voor  zodat jouw melding door de juiste  info@provincieantwerpen.be
 een hartstilstand buiten het ziekenhuis.  AED in Ranst explosieve stoffen of (petro)chemische  dienst behandeld wordt.
 De kans dat jij zelf ooit getuige bent  ondernemingen. In onze gemeente zijn er  We werken als gemeente ook  POLITIE ZONE ZARA:
 van zo’n noodsituatie is niet groot,  Veel bedrijven en openbare ruimten hebben intussen een AED. De lijst van  2 sevesobedrijven (Olean en water-link). samen met intercommunales,  03 485 65 11
 maar wel reëel. Vaak weet geen enkele  toestellen in Ranst waar wij weet van hebben, vind je hieronder. Je kan de  nutsmaatschappijen en andere
 getuige wat er moet gebeuren. Dat is  locaties ook terugvinden op http://stratenplan.ranst.be. Klik in het linkermenu  In België is elk sevesobedrijf verplicht om  organisaties. Stel je hier een probleem  DRINGENDE OPROEP POLITIEHULP:
 letterlijk doodjammer. Onmiddellijk  op ‘AED toestellen’. strikte regels na te leven. Er vinden ook  vast, dan kan je hen rechtstreeks  101
 reageren en direct reanimeren,  Als je nog een toestel weet hangen of als je er zelf 1 hebt in je bedrijf of  regelmatig controles plaats. Ondanks die  contacteren:
 samen met het gebruik van een  organisatie, laat het ons dan weten via communicatie@ranst.be. Graag ook  strenge veiligheidsmaatregelen kan er  Ons gemeentebestuur streeft naar
 automatisch externe defibrillator (AED)  vermelden of het om een vast of mobiel toestel gaat en of het al dan niet  altijd een ongeval gebeuren.  IGEAN: 03 350 08 14  een optimale dienstverlening,
 die je op verschillende plaatsen in  permanent bereikbaar is. milieu@igean.be  met veel aandacht voor
 onze gemeente vind, verdubbelt de  Schrijf je in op BE-Alert          klantvriendelijkheid. Toch kan
 overlevingskansen van het slachtoffer. Permanent bereikbaar   FLUVIUS:    het gebeuren dat je niet tevreden
 Annuncia Instituut Gasthuisstraat 19 A, Ranst (naast de ingang) Wil je op de hoogte blijven bij een  storingen en defecten: 0800 635 35 bent over de dienstverlening van
 Een AED is een draagbaar toestel dat het  Terreinen KFC Ranst Ranstsesteenweg 131, Ranst (naast de ingang) noodsituatie? Schrijf je dan in op BE-Alert.  storing straatverlichting: www.fluvius. Gemeente Ranst of het OCMW. Laat
 hartritme van het slachtoffer analyseert  Sporthal Het Loo Antwerpsesteenweg 45, Broechem (naast de ingang) Deze gratis alarmeringstool verwittigt  be/nl/thema/storingen-en-werken/ ons dit zeker weten. Enkel zo kunnen
 en automatisch bepaalt of een  Orka Schildesteenweg 14, Oelegem in een noodsituatie iedereen op wie  storing-straatverlichting we onze dienstverlening verbeteren.
 stroomstoot het slachtoffer kan helpen.  Vrije basisschool Sint-Lucia Venusstraat 3, Oelegem de noodsituatie impact heeft via sms,  gasgeur: 0800 650 65
      telefoon of e-mail. Inschrijven kan op                Opgelet! Een melding is niet hetzelfde
 Vergeet zeker niet om bij een  Bereikbaar tijdens openingsuren www.be-alert.be. WESPENVERDELGING:  als een klacht. Een klacht gaat over
 reanimatie van in het begin het  HupHup Kromstraat 64, Ranst (naast ingang toiletten gelijkvloers) 03 369 64 00 de manier waarop je door een
 noodnummer 112 te verwittigen. Jumbo Kromstraat 111, Ranst (achter infobalie) Schuilen is de beste  info@brandweer.zonerand.be medewerker van Gemeente Ranst
 Reanimeren is niet moeilijk. Iedereen  Okra trefpunt Ranst Valkenlaan 1, Ranst (mobiel, biljartkamer links tegen de muur) of het OCMW werd behandeld, de
 kan het leren.  Okra trefpunt Broechem Antwerpsesteenweg 43, Broechem (mobiel) bescherming PIDPA:  manier waarop de medewerker de
 WZC Czagani Kapelstraat 64, Broechem (naast het onthaal, gelijkvloers) Bij een ongeval in een sevesobedrijf  0800 90 300 dienstverlening heeft uitgevoerd
 Heb je nog nooit een reanimatiecursus  Zeil- en surfclub Broechem Oelegemsesteenweg 43 B, Broechem (bereikbaar via de dijk) is schuilen de beste manier om jezelf te  https://mijn.pidpa.be/vragen (of niet uitgevoerd) of de termijn
 gevolgd of wil je je kennis opfrissen,  Oleon Oelegem Vaartstraat 220, Oelegem (mobiel, EHBO-lokaal, gelijkvloers) beschermen. Volg deze drie stappen: waarbinnen iets werd uitgevoerd.
 schrijf je dan zeker in via vor@ranstvor. Witzenmann Benelux Ter Stratenweg 13, Oelegem (EHBO-lokaal, gelijkvloers) • Ga naar binnen en blijf binnen; AQUAFIN:
 be. Per sessie zijn er  TC Emblem Sint-Gummarusveld 1, Emblem (kantine, ter hoogte van de toog) • Sluit ramen en deuren; 03 450 45 11  Elke registratie van een klacht wordt
 12 plaatsen beschikbaar. • Luister naar de media. www.aquafin.be/contacteer-ons met de nodige zorg en discretie
                                         behandeld door de klachtendienst.
                         RIO-LINK / WATER-LINK:     De klachtenbehandelaar behandelt
 Praktisch Wanneer:  Waar           03 244 05 44          enkel klachten over Gemeente Ranst.
 • donderdag 20 januari 2022 van 19 tot 22 uur  polyvalente zaal van Den Boomgaard,  Meer info over het sevesorisico lees je op  https://water-link.be/contact Anonieme klachten kunnen niet
                                         behandeld worden.
 • zaterdag 5 februari 2022 van 9 tot 12 uur Antwerpsesteenweg 43, Ranst www.seveso.be.
 8 Gemeenteberichten                                          Ranstinfo 9

 22/12/2021  15:12
                                                       22/12/2021  15:12
 Ranst_jan-feb_2.indd  8 22/12/2021  15:12 Ranst_jan-feb_2.indd  9                   22/12/2021  15:12
  Ranst_jan-feb_2.indd  9
 Ranst_jan-feb_2.indd  8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14