Page 9 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 9

Duurzaamheid    Kom jij ook naar de klimaatdebatavond?    Op 6 november 2019 slaan het gemeentebestuur en KVLV Groot-Ranst de handen in elkaar om in
    gemeenschapscentrum ‘Den Boomgaard’ een avond rond klimaat en huisvesting te organiseren. Sprekers
    zijn Nic Balthazar en de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck. De klimaatavond start om 20 uur.    De klimaatproblematiek laat niemand onberoerd. Reden
    genoeg voor KVLV Groot-Ranst om Nic Balthazar naar
    onze gemeente te halen met zijn voordracht ‘Verander de  Klimaatavond
    klimaatverandering’.
                              met Nick Balthazar en de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck
    Om ook de klimaatverandering in onze gemeente
    aan te pakken, bereidt het gemeentebestuur nieuwe      6 november 2019, 19.30 uur
    bouwrichtlijnen voor. Een goede aanleiding om aan deze
    avond een debat te koppelen, dat wordt ingeleid door Leo                Inkom gratis
    Van Broeck, de Vlaamse Bouwmeester.                       Iedereen welkom!
                                            GC Den Boomgaard
    HET PROGRAMMA ZIET ER ALS VOLGT UIT:


    19.30 uur:
    Nic Balthazar: Verander de klimaatverandering
    In deze boeiende en inspirerende lezing legt Nic Balthazar
    uit waarom hij zich zo veel zorgen maakt over het klimaat.
    En hij zou geen film- en televisiemaker zijn, mocht hij dat
    niet doen met een hoop filmpjes en beeldmateriaal.  Programma:
    Nic schudt ons wakker en confronteert ons met de feiten.
                              • 19.30 uur: Nic Balthazar:
    Maar, belangrijk: hij toont ons wat wij zelf kunnen doen,  “Verander de klimaatverandering”
    nu meteen, om het tij te keren.          • 21.30 uur: Debat rond klimaat en
                              huisvesting met een inleiding van
                              de Vlaamse Bouwmeester Leo Van
    21 uur: pauze                    Broeck. Moderator: Nic Balthazar.
                              • 22 uur : afsluiten en nakaarten bij
    21.30 uur:                     een drankje.
    Debat rond klimaat en huisvesting met de Vlaamse             V.U.: Johan De Ryck, G. Peetersstraat 7, 2520 Ranst
                                         beeldmateriaal: Lieve Blanquaert en BOGDAN & VAN BROECK
    bouwmeester Leo Van Broeck. Moderator: Nic Balthazar.
                                      Organisatie: KVLV Groot-Ranst en gemeente Ranst
    De bouwmeester, lokale politici en bevolking gaan in          meer info: www.ranst.be RANST
    gesprek rond diverse thema’s:
    • Hoe kunnen we op een betere, meer verantwoorde
     wijze met onze omgeving omspringen?
    • Bieden kernverdichting en betonstop de oplossing?
    • Hoe kunnen we in onze gemeente mee de
     klimaatverandering terugdringen?

    22 uur:
    afsluiten en mogelijkheid tot nakaarten bij een drankje.  De toegang is gratis, iedereen is welkom.
    De toegang is gratis, iedereen is welkom.                                                      Ranst
                                                       9  390454_Ranst_info_nov_dec.indd  9                                    24/10/19  16:37
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14