Page 1 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 1

Ranst

    Verschijnt 6 maal per jaar                INFORMATIEBLAD VAN
    Nummer 6 I november - december 2019            DE GEMEENTE RANST
    Nieuw! Aanmeldingssysteem

    basisscholen Ranst

    Neem je dorp mee
    in handen!


    Mammobiel
    komt naar Ranst

    www.ranst.be

  390454_Ranst_info_nov_dec.indd  1                                    24/10/19  16:37
   1   2   3   4   5   6