Page 10 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 10

DUURZAAMHEID

            Het klimaat laat ons niet koud!

                                                                 Renovatiepremie
        Op 16 oktober vond het eerste klimaatfestival van de gemeente Ranst plaats. Op de frisse, maar zonnige      nu ook digitaal             Groepssessies
                 oktoberdag kwamen meer dan 700 bezoekers een kijkje nemen!


                                                                 De Vlaamse overheid geeft              klimaat
                                                                 een renovatiepremie van
     Er viel voor iedereen iets te beleven. Twaalf             het klimaat. Nog minder dan 3000 dagen      maximaal € 10.000 als je je dak,
     beursstandjes met elk een spelelement of                te gaan!                     buitenschrijnwerk, technische
     een quizje zorgden voor een leuke mix van                                        installaties en de structurele
     informatie en ontspanning. De kinderen                 Wil je zelf ook iets doen voor het        elementen van je woning
     amuseerden zich op de sappentrapper,                  klimaat?                     grondig renoveert. Naast het
     met de gekke fietsjes en op de klimmuur.                • Lees het boek ’10 Klimaatacties        aanvraagformulier op papier
                                         die werken’, geschreven door          kan je de premie nu ook digitaal
     Om 16 uur vond de officiële aftrap van de                klimaatwetenschapper Pieter          aanvragen.
     Ranst2030 campagne plaats. Ranst2030  vrolijke (muziek)noot voor de sfeer en  Boussemaere, is een echte aanrader
     wil burgers, maar ook bedrijven, industrie  gezelligheid.       • Neem deel aan de groepssessies klimaat    Neem alvast je identiteitskaart erbij of
     en landbouw met elkaar verbinden, om                  • Contacteer gerust klimaat@ranst.be      meld je aan via de app ‘itsme’ en start
     samen de klimaatdoelstellingen te halen. Leuke weetjes...        voor meer info of om je idee te delen     je aanvraag op:
     Jef Grimon’s draaiorgel, Murphy Munro                                          https://formulieren-wonen.vlaanderen.be/
     en Bacon&Beans zorgden met een   Meer dan 100 mensen slaagden er in een
                       volle stempelkaart te verzamelen. Hiermee                      Weet je niet zeker wat de
                       kregen zij een een welverdiend drankje!                       voorwaarden zijn, wat deze premie
                                                                 inhoudt en of je in aanmerking
                       De bezoekers lieten tientallen                           komt? Kom dan zeker langs bij het  Op het klimaatfestival gaven we het officiële startschot van RANST 2030.
                       inspirerende ideeën en tips achter in het                      EnergieK loket waar we al je vragen  Vanaf nu telt de klok af. Tegen 2030 moeten we onze CO2-uitstoot met 40 %
                       participatiebos. Hiermee gaan we verder                       beantwoorden. Je kan bij ons ook  verminderen en ons voorbereiden op het veranderende klimaat. Dit doen
                       aan de slag in de groepssessies Klimaat (zie                    het aanvraagformulier op papier  we graag samen, met jou!
                       artikel hiernaast).                                 ontvangen, mocht dit je voorkeur
                                                                 genieten.             Wil je meedenken wat je als persoon, buren of wijk kan betekenen voor het
                       Wist je dat de twaalfjarige Aster zijn                                         klimaat? Heb je ideeën over klimaatoplossingen en wil je die graag delen? Als
                       zelfgeschreven klimaatlied voor het eerst                                       inwoner van Ranst kan je meewerken aan het klimaatactieplan van de gemeente.
                       op een echt podium bracht?                                               We werken acties uit rond verschillende thema’s. Doe jij mee?
                                                                    Maak een afspraak via
                       2030 is echt niet meer zo ver weg. We                        energie@igean.be of bel 03 350 08 08. Kom mee nadenken en deel je ideeën op volgende dagen van 19 tot 21 uur:
                       moeten dringend actie ondernemen voor
                                                                                  ➜  10/11 over mobiliteit

                                                                                  ➜  24/11 & 08/12 over omgaan met groen en water

                                                                                  ➜  12/01 & 26/01 over lokale en circulaire economie
       Regel op voorhand je oudejaarsnachtticket                                                       ➜  09/02 & 23/02 over klimaatbestendige wijken


                                                                                  De sessies gaan door in de bibliotheek in Ranst. Aan het einde van alle
       Dankzij de steun van de gemeente Ranst kan je ook  Je activeert je gratis ticket door op oudejaar EVENT te                      groepssessies wordt er in samenspraak met de gemeente 1 actie uitgekozen die al
       dit jaar gratis gebruik maken van alle feestbussen en  sturen naar 4884 voor je op de bus of tram stapt.                       meteen concreet uitgewerkt zal worden.
       –trams van oud op nieuw.             Per sms-ticket wordt er een kost van 0,15 euro
       Het gratis oudejaarsnachtticket is enkel verkrijgbaar als  aangerekend door je provider.                               Schrijf je in via: stien@avansaregioantwerpen.be of elena@avansaregioantwerpen.be
       sms-ticket. Maar je mag niet vergeten het op voorhand                                                 en vermeld aan welk thema je wil deelnemen. Dat mogen er uiteraard ook meer
       online aan te vragen.              Zonder registratie                                          dan één zijn!
                               Indien je je niet op voorhand registreerde kost het sms-
       Je kan je vanaf 1 december 2021 registreren voor een  ticket EVENT je 4 euro (+0,15 euro providerkost).
       oudejaarsnachtticket op www.ranst.be/oudejaar.
       De eerste 200 inwoners die zich registreren krijgen een  Meer info over de route en de haltes vind je binnenkort op
       gratis ticket.                  de website van De Lijn.                                                    Meer info vind je op
                                                                                     www.atmosfeermakers.be/ranst en op https://ranst.futureproofed.com


  10  Gemeenteberichten                                                                                                  Ranstinfo 11

                                                                                                                  26/10/2021  08:33
  416688_Ranst_November.indd  10                                      26/10/2021  08:33 416688_Ranst_November.indd  11                                  26/10/2021  08:33
  416688_Ranst_November.indd  10
                                                       26/10/2021  08:33
                                                             416688_Ranst_November.indd  11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15