Page 10 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 10

DUURZAAMHEID
                                                                                      Nieuw	in	onze	gemeente!


                                                                                      Tuinrangers	geven	gratis
          Uitreiking	prijzen		                                                                     tuinadvies	op	maat

          Bye	Bye	Gazon	en

       inhuldiging	bijenhotel
        6 september 2022 vond op het plein naast de kerk van Ranst de
      prijsuitreiking van de campagne ByeByeGazon plaats. Een campagne
     waarbij iedereen gevraagd werd een deel van zijn gazon om te toveren tot  Vermijd bijtende producten op het kerkhof
                                        Vermijd bijtende producten op het kerkhof
      een paradijs voor onze ogen én voor de insecten. Je kon meedoen door
     een stukje gras te laten groeien, een bloemenwei te zaaien, vaste planten  Zonder	is
             te zetten of bessenstruiken te planten.
                                          gezonder                   Gevallen blaadjes bieden veel voordelen
                                         Als openbaar bestuur mogen            #laatzeliggen
                                         we geen pesticiden gebruiken
                                         op openbaar domein. Dit                                 Tuinrangers geven gratis tuinadvies op maat
                                         verbod geldt dus ook op
                                         onze kerkhoven. We hebben            Tuinadvies van Dieter Coppens, dat    De tuinen van de toekomst zijn opgewassen tegen kurkdroge én
                                         de kerkhoven ingezaaid met           betekent meestal minder werken en meer  kletsnatte zomers. Kinderen kunnen er heerlijk spelen, maar ook
                                         gras voor, naast en tussen de          tijd voor leuke dingen. Met #byebyegazon  vlinders, bijen en vogels vinden er voedsel en een plekje om te
                                         grafzerken. Als bodembedekker          riep hij in het voorjaar al eens op om  schuilen. Zo’n tuin is gemakkelijker en goedkoper te realiseren dan je
                                         gebruiken we er vaste planten.         je gazon minder te maaien. Vandaag    denkt. Onze Ranstse Tuinrangers helpen je graag op weg.
                                         Zij zorgen ervoor dat het onkruid        krijg je voor het najaar een nieuwe tip:
                                         geen kans krijgt om te groeien.         #laatzeliggen, die blaadjes.       Tuinrangers zijn ervaren tuiniers met een hart voor de natuur. De voorbije
                                                                                     maanden volgden ze een intensieve opleiding over onder andere
                                         Vermijd	bijtende	producten	op	         Gewoon	de	blaadjes	laten	liggen	waar	ze	 bloemenweides, (fruit)bomen, geveltuintjes en minivijvers. Benieuwd wat er
                                         het	kerkhof                   vallen,	dus?	Of	hoe	pakken	we	dat	precies	 mogelijk is in jouw tuin? Boek dan snel een advies via www.tuinrangers.be.
                                         Het is de tijd van Allerzielen, de       aan	Dieter?
                                         dag waarop wij onze overledenen         Met blaadjes die in je tuin vallen, kan je twee  Hoe	verloopt	zo’n	tuinbezoek?
     Een onschuldige hand lootte tien                    herdenken. We willen dan ook dat        dingen doen. Ofwel laat je ze liggen waar  Alles begint met jouw tuinwensen. Waarvoor ga je je tuin gebruiken? Hou
     winnaars uit de Ranstse deelnemers. Zij                de grafzerk van onze dierbaren er        ze vallen, ofwel hark je ze even in de kant.  je van los of eerder van strak en netjes? Hoe vaak wil je in je tuin werken? Je
     ontvingen allemaal een pot honing en                  mooi en proper uitziet.             Zo verwen je je borders en hagen met een  Tuinranger wil het allemaal weten.
     een bijenhotel.                                                    extra laagje voedingsstoffen. Meer hoef je
                                         Wil je een grafzerk proper maken?        niet te doen. Zo creëer je trouwens perfecte  Pas dan komt de tuin aan de beurt. Wat is de kwaliteit van de bodem, waar is
     Aan de campagne was ook een                      Gebruik dan geen bijtende            scharrelplaatsen voor vogels en egels die er  het zuiden en waar heb je last van inkijk? Maar ook: hoe blij worden vogels
     wedstrijd gekoppeld tussen de                     producten. Bleekmiddel, javel, zeep       wormen, insecten en beschutting vinden.  en insecten van je tuin?
     deelnemende gemeenten. In totaal                    en allesreinigers zijn erg slecht voor     En je krijgt vanzelf een nieuwe, waardevolle
     werd er 95.714 m verruigd. Dit                    de vaste planten en het gras. Ga je       humuslaag in je tuin.          Met foto’s toont de Tuinranger daarna wat er allemaal mogelijk is. Je krijgt
            2
     komt overeen met bijna 15 keer de                   er toch mee aan de slag? Wees dan                            advies voor een bloemenweide die meer is dan “lang gras” en tips voor
     oppervlakte van een voetbalveld.                    extra voorzichtig. Gebruik niet te       Wat	is	er	dan	zo	belangrijk	aan	humus?  mooie bodembedekkers die wél groeien in de schaduw. Je Tuinranger helpt
     9.571.351 insecten kregen zo een                    veel, probeer niet te morsen en giet      Dat kan je lezen op www.ranst.be/laatzeliggen.  je ook bij de keuze van de juiste boom of struik.
     woonplaats! In onze gemeente werd                   zeker geen restwater weg over de        Je vindt er ook meer tips en filmpjes om mee
     er 14.335 m verruigd en eindigden                   aanplantingen.                 te doen met #laatzeliggen.        Voordat de Tuinranger vertrekt, krijg je een duidelijk geschetste plattegrond
          2
     we op een mooie 4 plaats. Wat een  We zijn een bijenhotel rijker dankzij Ranste kinderen.                                   van je toekomstige tuin en een set handige adviesfiches. Allemaal gratis!
             e
     topprestatie! Daar zijn wij én de bijtjes  © R. Mullens        Het groenteam van de gemeente          Doe	mee	&	win
     jou heel dankbaar voor.                        dankt u!                    Surf naar www.byebyegazon.be en laat weten  Voor	elke	tuin	een	gratis	safarikit	ter	waarde	van	€	25
                      kreeg een mooie plaats op het pleintje                        of ook jij de blaadjes in je tuin laat liggen.  Wat is er leuker dan op safari te gaan in je eigen tuin? Dankzij de zoekkaarten
     Het bijenhotel dat Ranstse kinderen  naast de kerk in Ranst.                             Registreer je voor 15 december 2022 op  en een insectenkijker gaat er een hele wereld voor je open. Voor elke
     samen maakten met de imkers van                                            #laatzeliggen en win 1 van de 10 harken. deelnemende tuin hebben we 2 zadenmengsels die garant staan voor
     Liefhebbers van ’t Zoet tijdens ‘Tof in  Volgend jaar opnieuw?         Meer info                                   bloemenpracht binnen het jaar.
     mijnen Hof’, werd ook ingehuldigd. Het                 www.vmm.be/zonderisgezonder
                                           voor allerlei handige tips.                             Interesse? Vraag je advies aan via www.tuinrangers.be

  10  Duurzaamheid                                                                                                     Ranstinfo 11

  Ranst_nov_dec_2022.indd  10                                       24/10/2022  15:15 Ranst_nov_dec_2022.indd  11                                    24/10/2022  15:15
                                                                                                                  24/10/2022  15:15
  Ranst_nov_dec_2022.indd  10
                                                             Ranst_nov_dec_2022.indd  11
                                                       24/10/2022  15:15
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15