Page 10 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 10

Duurzaamheid                       1000 bomen: Plant je mee?


                       Regionaal Landschap de Voorkempen organiseert voor het eerst een samenaankoop
                       van inheemse hoogstam(fruit)bomen voor je tuin. We mikken met de actie op 1000
                       nieuwe geplante bomen in het najaar van 2019. Je betaalt € 20 per boom. Hiervoor
                       krijg je plantgoed tussen 2,5 en 3 meter hoogte zonder kluit, een steunpaal van
                       1,5 meter en een boomband.
     Weg met de

     wegwerpbeker.           PLANT EEN BOOM, SAMEN ZORGEN WE VOOR MEER GROEN
                       9% van de ruimte in Vlaanderen bestaat uit tuinen. Ze hebben een enorm potentieel
     Leve de              in de strijd tegen de klimaatverandering en achteruitgang van de biodiversiteit. Jouw
     herbruikbare            tuin, klein of groot, kan een verschil maken voor natuur en klimaat!

     beker!               WAAROM KIEZEN VOOR STREEKEIGEN SOORTEN?

                       Streekeigen en autochtone planten zijn bomen en struiken die al lang in onze
     Vanaf 2020 is het verboden voor  gebieden groeien en goed aangepast zijn aan de bodem en leefomstandigheden
     organisatoren om drank te serveren  waardoor ze een grotere overlevingskans hebben dan ingevoerde soorten. Hun groei-
     in plastic wegwerpbekers. De    en bloeicyclus is afgestemd op de noden van onze lokale fauna en flora. Goed voor de
     Openbare Afvalstoffen Maatschappij  bloemetjes en bijtjes met andere woorden!
     (OVAM) heeft deze beslissing in het
     voorjaar van 2019 genomen om de  Hoogstam(fruit)bomen zijn een trekpleister voor allerlei nuttige en leuke diersoorten,
     verspreiding van plastic afval in het  zoals kleine bonte specht, boomkruiper, vleermuizen, mieren, hommels en ga zo maar
     milieu te verminderen.       door.
     Om aan deze beslissing tegemoet te
     komen heeft het gemeentebestuur  PRAKTISCH
     5000 gepersonaliseerde, herbruikbare  Kies tussen winterlinde, gewone beuk, tamme kastanje, zwarte els, winter- en
     bekers ter beschikking staan.
                       zomereik. Bij de hoogstamfruitbomen bestaat de selectie uit James Grieve (appel),
                       Clapp’s Favourite (peer), en zelfs onze eigen Broechemse perzik, Broechemse kers en
     Organiseer je een schoolfeest, een  Anna Späth (pruim).
     lokaal buurtfeest, een festival of
     ander evenement? Gebruik dan onze  Op www.rldevoorkempen.be kom je meer te weten over elke soort. Hou er rekening
     herbruikbare bekers! Je kan ze via  mee dat bomen plaats vragen. Zeker voor de solitaire bomen moet je op 10 x 10 m²
     de dienst omgeving heel makkelijk  per boom rekenen.
     ontlenen.
     Neem een kijkje op:        Bestel je plantgoed via het bestelformulier op www.rldevoorkempen.be tot uiterlijk 11
     www.ranst.be/herbruikbarebekers  november.
     of ontleen ze via het gemeentelijke
     e-loket (ik wil iets aanvragen).
                       Op zaterdag 7 december haal je je bestelling tussen 9.30 en 12 uur op in de kantoren
                       van het Regionale Landschap zelf, kasteel Vrieselhof, Schildesteenweg 99 te Oelegem.


  Ranst
   10  390454_Ranst_info_nov_dec.indd  10                                   24/10/19  16:37
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15