Page 10 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 10

Resultaten bevraging    De uitdagingen voor onze               2 op de 3 (64%) verkiest

    gemeente                       verdichting in het centrum

                               om maximaal de open
    Netheid van straten, pleinen, fiets- en voetpaden staat
    bovenaan op jullie lijstje met prioriteiten. Hierna volgt  ruimte buiten het centrum
    verkeersveiligheid. Op de derde plaats dient er ingezet te
    worden op preventie en veiligheid.          te behouden.


     Hieronder vind je verschillende thema’s waar de gemeente  Geconcentreerde huisvesting in het centrum om erbuiten
     op inzet. Welke van deze vind je het belangrijkst? Kies er 3  maximaal de open ruimte te behouden? Dat vindt zowat
          uit en rangschik ze van 1 tot 3.      64% van de inwoners een goede zaak. Zeker zij die buiten de
                               dorpskern wonen, vinden dat bebouwing in de dorpskernen
                               dicht bij elkaar mag staan om zo open ruimte buiten het
                               centrum te behouden (68%). Die consensus zien we trouwens
     44%    Nethouden wegen              terugkomen over alle leeftijden heen: ‘zo min mogelijk
                               verspreide bebouwing’, luidt de ondertoon. De stem van de
                               35-44-jarigen klinkt hier luider (76%).

     42%    Verkeersveiligheid
                                  Welke stelling is voor jou meest van toepassing?


     42%    Veiligheid en preventie

                                                 64%

    We plaatsten jullie in de positie van de burgemeester. Zo
    konden jullie antwoorden op de open vraag: ‘Stel dat je het voor
    het zeggen had in Ranst. Wat zou je dan als eerste doen?’. Op
    deze manier beschrijven jullie uitgebreid diverse situaties en
    hun knelpunten. Als de toekomst van jullie afhangt, willen jullie
    allereerst mobiliteit aanpakken. Maar liefst 136 mensen maakten  36%
    een suggestie met betrekking tot de mobiliteit in Ranst. Hierna
    volgen de fiets- en voetpaden en de verkeersveiligheid.

                                  De gemeente dient maximaal in te zetten op geconcentreerde
      Stel dat je het voor het zeggen had in Ranst. Wat zou je dan  huisvesting in de dorpskernen. We kiezen voor verdichting in het
                                  centrum en behouden zo maximaal de open ruimte buiten het
        als eerste aanpakken en hoe zou je dit doen?    centrum
                                  De dorpskernen hoeven niet verder te verdichten, ook al betekent dit
                                  dat de buitenruimte wordt aangesneden om de woonbehoefte op de
                                  vangen.
     136  Mobiliteit     123  Fiets- en voetpaden             Bovendien is de hinder die inwoners ondervinden in hun buurt
                               erg beperkt. De grootste bron van hinder is verkeerslawaai.
                               De inspanningen van de gemeente om de hinder zo beperkt
                               mogelijk te houden, worden geapprecieerd.
      96  Verkeersveiligheid  Ranst
   10  390776_Ranst_info_jan_feb_CC2019.indd  10                                13/12/19  13:39
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15