Page 10 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 10

Asbest? In mijn huis?!     Asbest werd vroeger
     veel in de woningbouw
     gebruikt. Ook andere
     producten zoals
     strijkplanken, golfplaten,
     vloerbedekking en
     isolatiemateriaal
     bevatten nog altijd
     asbest. Asbest kan een
     bedreiging zijn voor je
     gezondheid. Zolang je er
     voorzichtig mee omgaat
     en het materiaal niet
     breekt, zijn de risico’s
     echter heel beperkt.
     Gevaar is er pas wanneer
     je bij een verbouwing
     bijvoorbeeld het asbest
     bewerkt en ‘beschadigt’.
     Dan kan je de vezels
     losmaken en inademen.

                  Bij de verkoop van een woning gebouwd voor 2001 moet je een asbestattest voorleggen.

     Waar kan je terecht met asbesthoudend afval?     Het asbestattest bevat informatie over de aanwezigheid van
     Asbestafval moet je altijd afvoeren en mag je dus niet  asbest in je huis en toetst of het asbestveilig is. Zo weet de
     hergebruiken. Je kan ermee terecht          koper waar er in het gebouw asbest aanwezig is, zodat hij er
     • bij een geregistreerde asbestinzamelaar      correct mee kan omgaan.
     • op het recyclagepark: kleinere hoeveelheden
      hechtgebonden asbestafval mag je na afspraak naar het
      recyclagepark brengen. Je moet het wel verpakken voor je
      het erheen brengt. Zo vermijd je stofvorming en breuken  Eén jaar asbestattest in kerncijfers:
      tijdens het transport. Op het recyclagepark kan je speciale
      zakken kopen aan € 1 per stuk.            • 153.300 asbestattesten afgeleverd
     • voor ophaling aan huis: samen met IGEAN organiseren  • 1.650 gecertificeerde asbestdeskundigen
      we een voordelige ophaling aan huis van hechtgebonden  aan de slag
      asbestcement. De ophaling gebeurt met aangepaste   • 65% van de onderzochte woningen blijkt effectief
      asbestzakken of containers met een bigbag. Meer info en  asbest te bevatten
      het aanvraagformulier vind je op www.ranst.be/asbest.  • 4.090 controles uitgevoerd
     Asbestattest
     Sinds 23 november 2022 moet je verplicht een asbestattest
     voorleggen bij de verkoop van je woning als die gebouwd is
     voor 2001. Tegen 2032 moet elke eigenaar van een woning
     of gebouw een asbestattest voorleggen. Tegen 2040 wil
     Vlaanderen asbestveilig zijn.

  10  Duurzaamheid
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15