Page 10 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 10

Behaag...	Natuurlijk...		                                                Workshops

      een	pleidooi	voor	streekeigen	                                               Energiedorpen
             natuurrijkdom                                                  najaar	2023

                                                                 De overstap van fossiele brandstoffen,
                                                                 zoals stookolie, aardgas en steenkool naar
                                                                 hernieuwbare energie van zonnepanelen,
                                                                 windmolens en warmtepompen komt op
                                                                 gang. Of je hier nu interesse voor hebt of niet,
                                      Met praktische vragen over thuisladen kan je terecht bij
                                      het EnergieK huis.                  je komt vroeg of laat in aanraking met deze
                                                                 omschakeling. Om uit te zoeken wat dit voor
     Behaag... Natuurlijk is een jaarlijkse actie in samenwerking met Natuurpunt.                      jou kan betekenen, nodigt Energiedorpen
     Met deze samenaankoop willen we je aanmoedigen om streekeigen                              je graag uit op een van de infomomenten/    Extra	controle	op	zwerfvuil
     planten en bomen te kopen aan democratische prijzen. Deze planten zijn                         workshops.
     goedkoper, groeien sneller, hebben een langere levensduur en zijn beter  Installeer	een	                                           en	sluikstorten	van
     bestand tegen ons klimaat dan uitheemse soorten. Streekeigen groen trekt                        Wat kan je het best isoleren en hoe zit het
     ook meer insecten aan. Niets dan voordelen dus.               laadpaal                  met die thuisbatterij? Of je wil wel besparen    2	tot	en	met	8	oktober
                                                                 op energie, maar je hebt geen budget om te
     Welke	planten?                                                     investeren in zonnepanelen. Met Energiedorpen
                                                                 zoeken we naar oplossingen en gaan we
     Haagpakketten                           Overweeg je om over te schakelen op         waar mogelijk samenwerken met burgers,     Stoor jij je ook aan afval dat achterblijft op straten, pleinen
     Er worden verschillende pakketten aangeboden, naargelang de ruimte die  elektrisch rijden? Heb je een oprit of     ondernemers en het lokaal bestuur om elkaar  en andere openbare plaatsen? Je bent zeker niet de enige.
     je wil beplanten, het onderhoud dat je wil voorzien en de afscherming die  parkeerplaats ter beschikking? Dan     te versterken. Dit kan kleinschalig door het  Bovendien kost het opruimen van dit zwerfvuil ook hopen
     je wil. Het plantgoed van de pakketten is tussen 80 en 100 cm hoog. Er zijn  heb je vast een aantal vragen over de   uitwisselen van besparingstips of wat ruimer  geld aan onze gemeente en andere overheden.
     bladverliezende, bloeiende en groenblijvende soorten.       praktische kant van het thuisladen. Dankzij     door samen isolatiematerialen aan te kopen of
                                       de groepsaankoop van laadpalen van          zelfs zonnepanelen te leggen en het teveel aan  Lokale overheden en Mooimakers spannen zich al jaren in om
     Individuele planten                        Gemeente Ranst en het EnergieK huis         opgewekte stroom met andere inwoners van de  sluikstort en zwerfvuil in te perken. Ook onze gemeente zet
     Klimplanten zijn helemaal in. Ze groeien en bloeien tegen muren,  kan je daarmee voortaan terecht bij het       gemeente te delen.               zich gericht in in de strijd tegen het zwerfvuil: zo houden we
     schuttingen en hekwerken zonder te ‘wortelen’. Alleen op oudere en  EnergieK huis.                                          op regelmatige basis een gemeentelijke zwerfvuilopruimactie.
     verweerde muren of bij gescheurd en afbrokkelend pleisterwerk kan het                          Energiedorpen organiseert gratis        We riepen het GAS-reglement in het leven om sluikstorters en
     gebeuren dat zich wortels ontwikkelen de voedingsstoffen in de spleten  Infosessie                   infomomenten/workshops in Den Boomgaard    hondeneigenaars die de poep van hun viervoeter niet opkuisen, te
     gebruiken en zo schade aanrichten.                 Enkele maanden geleden organiseerden         (Antwerpsesteenweg 43). Je kan deelnemen op  kunnen beboeten. Daarnaast werd de facebookpagina Proper Ranst
                                       we al een infosessie over elektrisch         woensdag 8 november (13.30 tot 16 uur) of op  opgericht. Die heeft vandaag heel wat leden, Ranstse bewoners die
     Fruitbomen                             laden. Kon je er niet bij zijn, maar kom je     dinsdag 21 november (19 tot 21.30 uur). Volgende  zelf hun buurt proper houden. Begin oktober gaan we een stapje
     De aangeboden soorten zijn allemaal zelfbestuivend, maar kruisbestuiving  graag te weten wat er besproken werd?    onderwerpen komen beide keren aan bod:     verder. Dan geven we extra aandacht aan wat we ‘de handhaving
     met soorten die in de buurt staan, levert een betere oogst op. De  Stuur dan even een mailtje naar           • Hoe via kleine gedragsaanpassingen besparen  van zwerfvuil en sluikstorten’ noemen. Een hele week lang, van 2
     aangeboden fruitbomen zijn de halfstamversie. Ze hebben een stamomtrek  klimaat@igean.be. Zij bezorgen je een      op je energiefactuur?             tot en met 8 oktober 2023, houden we dus een extra oogje in het
     van 8 tot 10 cm op 1 meter hoogte. Er wordt een steunpaal meegeleverd. opname van de sessie.              • Je woning isoleren maakt een groot verschil.  zeil om zwerfvuil en sluikstort tegen te gaan.
                                                                 • Hernieuwbare energie opwekken en slim
     Hoe	bestellen?                           Lokale	partners                    gebruiken.                  Wat	betekent	dit	concreet?
                                       Samen met IGEAN gaan we dit najaar op                                Die week zullen er meer controles zijn, zowel anoniem als in
     Je kan je planten nog tot 20 oktober 2023 bestellen via:      zoek naar betrouwbare lokale partners                                uniform. Lichte overtreders worden aangesproken. Bij zwaardere
     • www.ranst.be/behaagactie                    die bij jou thuis een laadpaal komen                                overtredingen wordt er actief gezocht naar de identiteit van de
     • het formulier op www.ranst.be/bestelformulierbehaagactie    installeren. Het enige wat je nog moet                               sluikstorter en wordt er beboet. We gaan hierbij niet alleen voor
      Lukt het niet om je bestelling online door te geven? Je kan het  doen, is je vrijblijvend inschrijven via                              een harde, maar ook voor een positieve aanpak: wie zijn zwerfvuil
      bestelformulier ook afdrukken via onze website, invullen en    www.igean.be/groepsaankoop-laadpalen.                                correct in de vuilnisbak gooit, mag rekenen op een complimentje!
      ondertekend binnenbrengen bij de dienst omgeving.         Daarna houden ze je op de hoogte van de
                                       verdere stappen in de groepsaankoop, de
     Wanneer	afhalen?                          vorderingen in het dossier en nodigen ze
                                       je uit voor volgende infosessies.
     Je kan je planten ophalen op zaterdag 25 november tussen 10 en 12 uur in
     de Drogenhofschuur, Schawijkstraat 105.                                         Deelname is gratis, inschrijven is wel verplicht
                                                                  via www.landelijkegilden.be/energiedorpen
     Meer info over de pakketten, plantbeschrijvingen en foto’s vind je op                           of via 016 28 60 24 (Carine Santermans).
     www.ranst.be/behaagactie                                                   Het aantal deelnemers is beperkt,
                                                                       wees er dus op tijd bij.

  10  Duurzaamheid                                                                                                     Ranstinfo 11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15