Page 19 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 19

CULTUUR

 TERUGKEREND Tot	vrijdag	15	juli	2022	 Bezoek	windmolen	Oelegem
 Kon.	Fotokring	Dafora Deze windmolen werd in 1845
 opgericht en in 1942 beschermd als  Open	monumentendag:
 monument. Gratis geleid bezoek aan
 Van	1	juli	tot	31	augustus	2022
 de draaiende en werkende molen,
 Bibliotheek	Ranst:	Schatten	 iedere laatste zondag van de maand  ’t	Engels	kamp	in	Emblem
 van	Vlieg tussen 13 en 17 uur.
 	Windmolen	Ranst	(Oelegem)
 Kerkhoflei	1
 info@debrakken.be
 0473	99	99	86
 De leden van Fotokring Dafora stellen
 hun werk tentoon in de Bib tijdens de  www.debrakken.be	 Op 11 september 2022 neemt  militairen van verschillende rangen  militaire gedeelte aan de straatzijde is
 openingsuren.  de Themaraad Erfgoed van de  verbleven er. Toen in 1970 kamp B in  eigendom van IGEAN. Die wil dat deel
    gemeente deel aan de Open      Grobbendonk definitief sloot, werd  op termijn inrichten als KMO-zone.
 Ruik jij wat ik ruik? Ergens in Ranst  	Bibliotheek	Gasthuisstraat	17	 Gouden	Handen	Ranst Monumentendag. Je krijgt dan de  Emblem ook militair het hoofdkwartier.
 heeft Vlieg een schatkist verstopt. Om  03	485	60	10	 unieke kans om een kijkje te nemen
 die te vinden, moet je eerst tips zoeken  op de voormalige militaire site in  De Britse aanwezigheid duurde bijna
 en de code kraken. Daarmee vind je  Emblem. Een gids vertelt je tijdens  vijftig jaar (1952-2006). Na de val van de
 de schatkist in de bib, waarin je prijs is  Tot	31	augustus	2022,	elke	 een wandeling van ongeveer 2  Berlijnse Muur in 1989 werd de sluiting  Praktische info:
 verstopt. Klaar voor deze zoektocht?  woensdag	van	19	tot	21.30	uur kilometer alles over het verleden van  van alle Britse bases aangekondigd.
 Haal je opdrachtenboekje in de bib en  Avondfietstocht Zij organiseren verschillende creatieve  dit stukje Belgische geschiedenis.  Officieel viel het doek in 1992, maar  Vertrekuren: 10, 11.15, 12.30, 13.45, 15
 vertrekken maar. Heb je de fietstocht in  workshops. Het volledige programma  Meer weten? Kijk dan op  een kleine Britse sectie bleef tot 2006 in  en 16.15 uur;
 Emblem gedaan? Dan kan je in Ranst te  FERM fietstochtje van ongeveer 2 a 3  vind je op www.goudenhandenranst.be www.ranst.be/omd. Emblem om alles af te handelen.
 voet op zoek gaan naar de schat. uur volgens de weersomstandigheden.      Inschrijven verplicht via www.ranst.be/omd;
 Op het einde voorzien we een stop in  	Lokaal	Gouden	Handen	Valkenlaan	1
 	Bibliotheek	Gasthuisstraat	17	 de omgeving van Ranst. dirk.lavent@telenet.be Tijdens de Koude Oorlog besliste de  Een deel van kamp A in Emblem  Vertrek aan de kapel vooraan de site
 Bibliotheek	Emblem	Dorpsstraat	14	 NATO dat de Kempen een uitgelezen  kwam eind jaren ‘90 in handen van de  Campus Vesta (Oostmalsesteenweg 75,
 bibliotheek@ranst.be	 	Kerk	Ranst	Gasthuisstraat	38	 regio was om er militaire bases te  provincie. Het werd herbestemd als  Emblem).
 03	485	66	05	 ferm.ranst@hotmail.com	 vestigen. Kamp A in Emblem was  Campus Vesta, een opleidingscentrum  Parkeergelegenheid naast de kapel.
 http://ranst.bibliotheek.be	 03	475	08	44 MELDING VAN ACTIVITEITEN VOOR  aanvankelijk het administratieve hart  voor brandweer, politie, dringende  Bereikbaarheid zie www.campusvesta.be.
 PUBLICATIE IN HET GEMEENTELIJK  van 4 Britse bases. De personeelsdienst  medische hulp, rampenmanagement
 INFORMATIEBLAD van de Belgische werknemers en  en professionele veiligheid. Het overige
 Tot	30	september	2022
 Alle niet-commerciële publieke
 Woensdag	6	en	20	juli	en	3	en		 Bijenfietstocht activiteiten die plaatsvinden op het
 17	augustus	2022	om	19	uur grondgebied van Ranst en toegankelijk
 Hou	jij	van	verhaaltjes	voor	je	 zijn voor alle inwoners van Ranst
 gaat	slapen?	 worden opgenomen in de UiTagenda  ‘t Engels kamp Emblem herbestemd
 van Ranst
 Kom dan zeker luisteren naar de
 verhalen van de Verhalenweverij. Zij
 lezen voor met hun verteltheatertje.  Info en op      OPEN MONUMENTENDAG
 Bij mooi weer gaat de vertelling buiten  www.ranst.be/activiteitenoverzicht zondag 11 september 2022
 door. Een dekentje om op te zitten  Voer de gegevens van je activiteit(en)
 kan dan handig zijn. Deze activiteit is  in Ranst tijdig in via
 geschikt voor kinderen van de lagere                    Gratis wandeling met gids
 school. Ouders en jongere broertjes of  Ontdek samen met Suske en Wiske  www.uitdatabank.be. Inschrijven verplicht via ranst.be/omd
 zusjes zijn natuurlijk ook welkom! Meer  de plekjes waar bijen graag komen.  Voor de volgende Ranst Info doe je dit
 info vind je in het artikel op pagina 30. Scan bij elk van de 10 stopplaatsen  ten laatste voor 1 augustus 2022.
 de QR-code en los de vragen online
 	www.ranst.be/zomer HEB	JE	NOG	VRAGEN?
 op. Je kan het wedstrijdformulier ook
 	 downloaden en daarna binnenbrengen  Raadpleeg het helpcentrum op
 bij één van de filialen van de  www.uitdatabank.be.
 bibliotheek tijdens de openingsuren.  Heb	je	geen	internet? © beeldmateriaal: Provincie Antwerpen Stefan Dewickere
 Per gezin ontvang je de unieke Suske  Dan kan je terecht in de bibliotheek  V.U.: Johan De Ryck, G. Peetersstraat 7, 2520 Ranst
 en Wiske strip “Het blije bijenteam”.
 van Ranst (Gasthuisstraat 17).
 	www.ranst.be/bijenkwis	 Ook de communicatiedienst van
 www.ranst.be/bijen- Gemeente Ranst helpt je graag verder
 zomerfietsroute-met-suske-en-wiske
 op weg.
 communicatie@ranst.be of tel. 03 470 10 88


 	Kansentarief Organisatie: Themaraad Erfgoed Gemeente Ranst                      RANST
 18 in Ranst Vrije tijd                                        Ranstinfo 19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24