Page 17 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 17

in Ranst Zondag 30 januari 2022 van 10 tot  FEBRUARI             Maandag 14 februari 2022 van


    12.30 uur
                                        14 tot 17 uur
    Natuurpunt Schijnbeemden:      Dinsdag 1 februari 2022 van 18:30  VOR Ranst: Ilse Landuyt: De
    geleide winterwandeling in     tot 21 uur             geschiedenis van de kus en
 JANUARI Woensdag 12 januari 2022 om 13 uur WO1. Ook de gevolgen van de oorlog,  het Zevenbergenbos Rode Kruis: bloedinzameling Ranst  alle gevolgen vandien
 KWB Ranst:  die meerdere generaties overschrijden,  Onze gidsen laten je genieten van wat de  Jij kan zomaar het leven van iemand  Met veel beeldmateriaal en vrolijke of soms
 woendagwandeling Ranst komen aan bod.  natuur ons biedt. Laarzen aangewezen bij  trieste anekdotes geeft Ilse Landuyt een
 Vrijdag 7, 14, 21, 28 januari en      redden door bloed te geven. Het vraagt
 4 februari 2022 om 20.30 uur 	Kerk	Ranst	Gasthuisstraat	38	 Basistarief: € 7 zeer nat weer, anders zijn stapschoenen  amper een klein uurtje van je tijd.  steelse blik op de geschiedenis van de liefde,
 Zaterdag 8, 15, 22, 29 januari en  michel.vanspauwen@telenet.be 	GC	Den	Boomgaard	 voldoende. Niet toegankelijk voor  Vandaag kan je hiervoor terecht in Ranst het huwelijk en wat daar zoal van komt.
    kinderwagens of rolstoelen.
 5 februari 2022 om 20.30 uur Antwerpsesteenweg	43 	Refter	gemeentelijke	basisschool	De	 Basistarief: € 7
 Zondag 5 februari 2022 om 15 uur 	Ingang	Hof	Zevenbergen	 Knipoog	Schoolstraat	17
 Woensdag 12 en 26 januari 2022  Kasteeldreef		22	                	Den	Boomgaard
 Staltheater: Kerkhofblommenstraat  van 19 tot 21 uur michel.levens@skynet.be,	0473	99	 bloed@lier.rodekruis.be,	0800	777	00	 Antwerpsesteenweg	43
 Vlaanderen, midden jaren twintig van  Maandag 24 januari 2022 van 17 tot  26	78,	www.natuurpunt.be/agenda/
 vorige eeuw... Rebecca besluit om op het  Gemeente Ranst i.s.m.  20.30 uur
 chrysantenveld van haar vader te gaan  Avansa regio Antwerpen:  Rode Kruis: bloedinzameling  Zaterdag 5 februari 2022 van 9 tot  Woensdag 16 februari 2022 van
 werken. Al wroetend in de aarde luistert  klimaatworkshop ‘Lokale en  Broechem 12.30 uur 18 tot 20.30 uur
 ze naar de verhalen van de vrouwen.  circulaire economie’ Jij kan zomaar het leven van iemand  Zondag 30 januari 2022 van 13.30  Natuurpunt Schijnbeemden:
 Als inwoner van Ranst kan je  tot 15.30 uur                  Rode Kruis: bloedinzameling
 Basistarief: € 13, 60+: € 12, - 26: € 8,  redden door bloed te geven. Het  beheerwerken  Oelegem
 meewerken aan het klimaatactieplan  vraagt amper een klein uurtje van je  Gezinsbond Ranst:  Zevenbergenbos
 	Staltheater	Knodbaan	149	b van de gemeente. Doe jij mee? Schrijf  tijd. Vandaag kan je hiervoor terecht in  tweedehandsbeurs baby- en  Jij kan zomaar het leven van iemand
 je in via: stien@avansaregioantwerpen. Broechem. kinderkleding We steken de handen uit de mouwen  redden door bloed te geven. Het vraagt
 be. Meer weten over Ranst 2030? Ga  Deelnemers kunnen hun lijst(en) vanaf  in het Zevenbergenbos. We zorgen  amper een klein uurtje van je tijd. Vandaag
 dan snel naar https://atmosfeermakers. 	Gildenhuis	Pertendonckstraat	14	 voor een drankje en iets lekkers tijdens  kan je hiervoor terecht in Oelegem.
 Zaterdag 8 januari 2022 van 9 tot  be/gemeente/ranst/ bloed@lier.rodekruis.be,	0800	777	00 10 januari kopen bij Hilde Palinckx  de pauze. Iedereen is welkom.
 12.30 uur (Schawijkstraat 43 Ranst op maandag van                	Parochiezaal	Oelegem	Venusstraat	10
 Natuurpunt Schijnbeemden:  	Bibliotheek	Gasthuisstraat	17 18.30 tot 19.30 uur) en bij Annie Michiels  	Drogenhofschuur	Schawijkstraat	105	 bloed@lier.rodekruis.be,	0800	777	00
    (Ranstsesteenweg 129 Ranst op donderdag
                       maes.john@telenet.be,
 beheerwerken Zevenbergenbos  Maandag 24 januari 2022 van 20 tot  van 19 tot 21 uur). Leden betalen € 2/lijst, niet- 0476	315834
 We steken de handen uit de mouwen  22.30 uur leden: € 4/lijst. Max. twee lijsten per persoon.  www.natuurpunt.be/agenda/
 in het Zevenbergenbos. We zorgen  Woensdag 12 januari 2022 om  Natuurpunt Schijnbeemden:  Zondag 27 februari 2022 van 9.30
 voor een drankje en iets lekkers tijdens  20 uur 	Gildenhuis	Ranst	Lievevrouwestraat	15	 tot 12 uur
 de pauze. Iedereen is welkom. KWB Ranst: Pixelteam algemene vergadering kern  roger.heylen@telenet.be,	03	485	66	16 Woensdag 9 en 23 februari 2022  De Liefhebbers van ‘t Zoet vzw:
 Zevenbergenbos
 	Drogenhofschuur	Schawijkstraat	105	 KWB Ranst startte einde 2015 een  Algemene vergadering van de  van 19 tot 21 uur Bijen en bestuiving
 maes.john@telenet.be,		 ‘Pixelteam’ op. Enkele keren per jaar  Natuurpunt werkgroep Zevenbergenbos.  Maandag 31 januari 2022 van 14  Gemeente Ranst i.s.m.  Jolien Smessaert heeft 4 jaar
 0476	315834,	www.natuurpunt.be/ maken we foto’s rond een bepaald  Iedereen welkom die de natuur in Ranst  tot 17 uur Avansa regio Antwerpen:  doctoraatsonderzoek gedaan rond de
 agenda/ thema. Nadien bekijken we die samen.  mee ondersteunt of dat wil doen.  bijdrage van bestuivers in de appel- en
 Je hoeft geen grote fotograaf te zijn  Johan Op de Beeck: Het verlies  klimaatworkshop  perenteelt. Ze vertelt je tijdens deze
 om deel te nemen. Interesse? Stuur even een mail naar  van België ‘Klimaatbestendige wijken’ voordracht over de rol van bijen voor
 zevenbergenbos@natuurpunt.be.       Als inwoner van Ranst kan je    bestuiving.
 Zaterdag 8 januari 2022 om 19.30 uur 	KWB	lokaal	Boerenkrijglaan	3		 	Pastorij	Ranst	Gasthuisstraat	19	 Johan Op de Beeck is o.a. auteur van  meewerken aan het klimaatactieplan
 KWB Ranst: kaartavond  bart.van.camp1@telenet.be maes.john@telenet.be,	0476	31	58	34 een reeks succesvolle non-fictieboeken,  van de gemeente. Doe jij mee? Schrijf  	De	Liefhebbers	Van	‘t	Zoet
    zoals Het Verlies van België. Hij brengt
                                          Valkenlaan	1
 	KWB	lokaal	Boerenkrijglaan	3	 op een levendige manier het ontstaan  je in via:  walter.mertens59@gmail.com,
 fons@kwbranst.be van België voor het voetlicht: de  stien@avansaregioantwerpen.be.  0476	39	75	12,
 Vrijdag 14 januari 2022 om 20 uur Donderdag 27 januari 2022 om 13 uur Belgische revolutie van 1830 én haar  www.deliefhebbersvantzoet.be
 Zaterdag 22 januari 2022 om 20 uur hedendaagse betekenis. 	Bibliotheek	Gasthuisstraat	17
 Maandag 10 januari 2022 van  KWB Ranst: SPELHALLA KWB Ranst: KWB op de fiets Basistarief: € 7
 14 tot 17 uur 	KWB	lokaal	Boerenkrijglaan	3	 	Kerk	Ranst	Gasthuisstraat	38	 Zondag 13 februari 2022 Zondag 27 februari 2022 van 14 tot
 michel.vanspauwen@telenet.be
 VOR Ranst: Stijn Vercruysse: Is  fons@kwbranst.be	 	GC	Den	Boomgaard	 Ontbijtdag GBS De Knipoog 17 uur
 er een toekomst voor Afrika? Antwerpsesteenweg	43               Freya: Start to sing
                      Kom heerlijk ontbijten en geniet van
 Afrikakenner Stijn Vercruysse maakt een  Zondag 30 januari 2022 om 9 uur ons uitgebreid ontbijtbuffet: van  Wij geven een aantal workshops
 ‘staat van Afrika’ op. Klopt het beeld dat we  Maandag 24 januari 2022 van  pistolets tot koffiekoeken en fruit...  samenzang, noten lezen en percussie.
 van Afrika hebben of gaat het er beter dan  14 tot 17 uur KWB Ranst: zondagwandeling  Alles erop en eraan. Je steunt hiermee  Voor de kleinsten is er kinderopvang
 we denken? Aan de hand van filmmateriaal  Lien & Bart: Den Grooten  Broechem alle leerlingen van GBS De Knipoog.  voorzien, terwijl mama mee komt zingen.
 krijg je een antwoord op deze vraag.  oorlog tussen de Pattaten 	Parking	tussen	kerk	en	 Basistarief: gratis
 Basistarief: € 7 Een tijdloze liedjesvoorstelling over  gemeentehuis	Broechem	 Basistarief: kleuters: € 3; lagere school:
                      € 9, +12: € 12
 bart.van.camp1@telenet.be
 WO1. Tussen de eigen liedjes brengt                       	Parochiezaal	Venusstraat	10
 	GC	Den	Boomgaard	 Bart korte en unieke verhalen over  	GBS	De	Knipoog	Schoolstraat	17	 ilsecoppens@hotmail.com,
 Antwerpsesteenweg	43                               0486	48	59	98
                       deknipoogvriendenkring@gmail.com 16 in Ranst                                              Ranstinfo 17

                                                       22/12/2021  15:12
 Ranst_jan-feb_2.indd  16 22/12/2021  15:12 Ranst_jan-feb_2.indd  17                  22/12/2021  15:12
 Ranst_jan-feb_2.indd  16
 22/12/2021  15:12
  Ranst_jan-feb_2.indd  17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22