Page 17 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 17

Van	vrijdag	29	juli	tot	zondag		 Zaterdag	20	augustus	2022		 Vrijdag	26	augustus	2022		 SEPTEMBER
 31	juli	2022	 van	20	tot	23	uur      van	18	tot	23	uur
 Meulekenskermis	met	 Werkgroep	Fort	Oelegem:	 Ranst	mEETs
 randanimatie infoavond	vleermuizen    Een gezellige avondhappening    Zaterdag	3	september	2022
 Vrijdag van 17 tot 3 uur met  Uitleg over de vleermuizen en het  waar mensen elkaar ‘ontmoeten’ en  van	9	tot	12.30	uur
 avondrommelmarkt en optredens,  fort, rondleiding door het fort en we  lokale verenigingen en handelaars  Natuurpunt	Schijnbeemden:
 zaterdag van 13 tot 3 uur met kermis,  spotten jagende vleermuizen boven  kunnen ontdekken bij een hapje en
 poppenkast, grimm, Mcqueen cars en  de fortgracht. 30 min. voor de start  een drankje, ondersteund door een  beheerwerken
 optredens, zondag van 14 tot 24 uur  verzamelen aan de inkom. Zaklamp,  streepje muziek.  Zevenbergenbos
 met kermis, bingo en optredens van oa  stevige schoenen en een trui/vest zijn  Steek mee de handen uit de mouwen
 Jean Bosco Safari. aan te raden. Inschrijven via  	Lievevrouwestraat	en	Gasthuisstraat	 	 in het Zevenbergenbos. We zorgen
    info@fortoelegem.be          0485	37	31	51		          voor een drankje en iets lekkers tijdens
 	Parochiezaal	Venusstraat	10	        middenstandranst@gmail.com    de pauze. Iedereen is welkom.
 0477	97	15	80	 Basistarief:	€	6,	-12	jaar	en	65+:	€	5
 www.facebook.com/                                	Drogenhofschuur
 Meulekenskermis 	Fort	van	Oelegem	Goorstraat	19	 Zaterdag	27	augustus	2022		  Schawijkstraat	105
     info@fortoelegem.be	                           maes.john@telenet.be
     0475	29	04	87           van	9	tot	13	uur            0476	31	58	34
                      Comite	der	volksspelen:	        www.natuurpunt.be/agenda
 Zaterdag	23	juli	2022	tussen	13.30	en	17	uur	 Kindervolksspelen
 AUGUSTUS Veerkrachtig	Dorpen	Ranst	organiseert	een	picknick	voor	alle	 Woensdag	24	augustus	2022

 Ranstenaren	op	‘t	kerkHof. om	20	uur   Toffe spelletjes voor alle jongens en  Woensdag	7	september	2022
 Spreid je dekentje, neem wat lekkers mee en geniet van het samenzijn.  Dansen	bij	valavond meisjes t.e.m. 15 jaar. Elke deelnemer  van	14	tot	17	uur
 Zaterdag	6	augustus	2022		 Het zou fijn zijn als je iets meebrengt voor de deeltafel (bijvoorbeeld cake, koekjes  Kom mee dansen op live muziek of  heeft prijs! Spelkomnamiddag
 van	9	tot	12.30	uur of fruit).  geniet naast de dansvloer van een
 Natuurpunt	Schijnbeemden:	 Kom bij voorkeur met de fiets of te voet. Iedereen is van harte welkom om mee te  streekbiertje. Opgelet: deze avond  Basistarief:	€	0,50
 beheerwerken	 komen genieten onder de kerktoren. gaat niet door in de Cijnshoeve zoals  	Chirolokalen	Boerenkrijglaan
 Zevenbergenbos gewoonlijk, maar in Emblem. De  volksspelenranst@gmail.com
 Ranst maken we samen! locatie was nog niet gekend bij de
 Steek mee de handen uit de mouwen  opmaak van dit nummer. We houden je
 in het Zevenbergenbos. We zorgen  op de hoogte via www.ranst.be/zomer.
 voor een drankje en iets lekkers tijdens  Probeer zeker met de fiets te komen.  Van	zaterdag	27	tot	maandag
 de pauze. Iedereen is welkom. Inkom gratis. 	29	augustus	2022
 	Drogenhofschuur	Schawijkstraat	105	 vanaf maandag 18 juli 2022 via www. Van	vrijdag	19	augustus	tot		 	www.ranst.be/zomer Comite	der	volksspelen:	 Kom jij mee spelen in de Spelkomhof?
                                        Je kan vrij aansluiten tussen 14 en
 maes.john@telenet.be,		 eventbrite.be/e/verborgen-dieren-in- zondag	21	augustus	2022	 herbergslalom,	rommelmarkt	 17 uur. Alle activiteiten zijn gratis en
 0476	31	58	34,		 het-vrieselhof-tickets-333454500387  Havenfeesten	VVW	Emblem en	volksspelen vrijblijvend.
 www.natuurpunt.be/agenda
 Afspraakplaats: Bezoekerscentrum  Woensdag	24	augustus	2022		          	Spelkomhof	Schildesteenweg	40
 Vrieselhof om	19	uur

 Zaterdag	6	augustus	2022		 	Provinciaal	Groendomein	Vrieselhof	 Pasar	Ranst:	Langs	de	kleinste
 van	19.30	tot	21.30	uur Schildesteenweg		95	 kerk	van	Ranst
 vrieselhof@provincieantwerpen.be	 Mooie wandeling in het stille deel
 Verborgen	dieren	in	het	 03	360	52	18
 Vrieselhof van Ranst. De kleinste kerk van Ranst,
    Brabantse trekpaarden, balkende ezels  © Jachthaven Emblem
    en een heuse druivenplantage kunnen                     Wil	jij	graag	onze
 Woensdag	17	augustus	2022		 Na twee jaar weer grootse feesten.  ons verbazen. Zaterdag herbergslalom vanaf 19 uur
                      met caféspelletjes. Inschrijven vanaf 19
 van	18	tot	20.30	uur Vrijdag karaoke, zaterdag en zondag  	Ranst	Ranstsesteenweg	131	 uur in café Gildenhuis,  gemeentelijke
 Rode	Kruis-Lier:	 rommelmarkt en hip- en  fa202083@skynet.be	         activiteiten	mee	in	de
 handgemaakte markt, optredens,
 Bloedinzameling	Oelegem vuurshow en eet- en  03	475	00	10 basistarief: € 2. Zondag rommelmarkt  kijker	zetten?
                      van 9 tot 15 uur. Maandag volksspelen
 Jij kan zomaar het leven van iemand  drankgelegenheid.  van 14.30 tot 19 uur, basistarief: € 1
 redden door bloed te geven. Het vraagt   en volksspelen nagerecht (karamellen  Heb jij een raam dat goed zichtbaar
 amper een klein uurtje van je tijd.  	jachthaven	Emblem	ter	hoogte	van	 grabbelen waarvan enkele een  is vanop de straat (liefst op het
 Liersesteenweg	141		                                gelijkvloers)? Dan ben jij de
 Het Vrieselhof is een paradijs voor  	Parochiezaal	Oelegem	Venusstraat	10	 https://vvw.be/havenfeesten-emblem/ nummertje kregen voor een extra prijs)
 zoogdieren. Reeën en vleermuizen  bloed@lier.rodekruis.be		 van 19.30 tot 20 uur. geknipte ambassadeur om onze
 hebben het er prima naar hun zin.  0800	777	00 	Gildenhuis	Lievevrouwestraat	15		 A3-affiches op te hangen!
 Kleine roofdieren houden er de natuur    volksspelenranst@gmail.com
 in evenwicht. Maak kennis met de                             Interesse?
 manier waarop deze dieren leven en ga                      Mail naar communicatie@ranst.be.
 op zoek naar hun sporen. Inschrijven


 	Kansentarief
 16 in Ranst                                              Ranstinfo 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22