Page 15 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 15

in Ranst Dinsdag 16 en 30 november 2021  Basistarief: € 6.          Zondag 21 november 2021 vanaf


                                        11 uur
    om 9.30 uur
    Dinsdag 14 en 28 december 2021
                       Knipoog”	Schoolstraat	17
    om 9.30 uur              	Gemeentelijke	lagere	school	“De	 Sint-Elooiviering Millegem
                                        2021
                       deknipoogvriendenkring@gmail.com
    Gouden Handen Ranst:
 NOVEMBER Maandag 8 november 2021 van 14  Donderdag 11 en 25 november  workshop Pergamano
 tot 17 uur
 2021 van 13.30 tot 16.30 uur
    Bij Pergamano maak je met      Zaterdag 20 november 2021 van 11
 VOR Ranst: JOHAN SWINNEN:  Donderdag 9 en 23 december 2021  perkamentpapier verschillende  tot 18 uur
 ‘De lange tocht van 13.30 tot 16.30 uur stukken, zoals wenskaarten, doosjes,
 Vrijdag 5 en 19 november 2021 van     Zondag 21 november 2021 van 10
 9 tot 12 uur In zijn lezing ‘De Lange Tocht’ vertelt  Gouden Handen Ranst: haken,  bloemen... Meebrengen: onderlegger  tot 18 uur
 Vrijdag 3 en 17 december 2021 van  Johan, over de lange tocht van zijn zoon  breien,borduren om op te werken, schrijfmateriaal, lat,  Gouden Handen Ranst:
    potlood, basis voor pergamano.
 9 tot 12 uur Pieter in zijn strijd tegen kanker. Hij  Workshop haken, breien, borduren,  tentoonstelling ‘Van Hobby tot
 schetst hoe ook het kankeronderzoek  knutselen. Kortom, samen creatief
 Gouden Handen Ranst:  een lange weg aflegt en aan de hand  bezig zijn. Alles kan aangeleerd  Basistarief: leden: € 8, niet-leden: € 18 Kunst’
 aquarelleschilderen van foto’s en filmfragmenten neemt  worden. Kom eens een kijkje nemen.  	Lokaal	Gouden	Handen	Valkenlaan	1	 De Gouden Handen van Ranst brengt  Gezellige Sint-Elooiviering met
 Aquarelleren onder begeleiding  hij de toehoorders mee op zijn lange  letens@telenet.be	 alle creatievellingen van de gemeente  paarden- en tractorwijding. 11 uur:
                                        misviering in de kerk van Millegem.
 en je persoonlijke stijl ontdekken.  looptochten naar Compostela, Rome en  Basistarief: leden: gratis, niet-leden: € 10.  samen onder één dak. Op 20 en 21  11 uur: samenkomst paarden in de
 We schilderen aan de hand van  Vlaanderen.  november hebben wij onze jaarlijkse  Schawijkplasweg en samenkomst
 verschillende thema’s. Elke keer  	Lokaal	Gouden	Handen	Valkenlaan	1	 Dinsdag 16 en 30 november 2021  tentoonstelling waarop onze leden  tractoren in de Boerenkrijglaan voor
 behandelen we een bepaalde uitdaging  Basistarief: € 7 dirk.lavent@telenet.be	 van 13.30 tot 16.30 uur hun kunstwerken voorstellen aan  optocht door het centrum van Ranst. 12
 (sneeuw, glas, sfeer...). Kunnen tekenen  	GC	Den	Boomgaard	 Vrijdag 12 en 27 november 2021  het publiek. Van aquarelleren tot  uur: wijding van paarden en tractoren
 is een pluspunt om deel te nemen.  Antwerpsesteenweg	43	 van 20 tot 24 uur Dinsdag 14 en 28 december 2021  schilderen op zijde, zelf wenskaarten  aan de kerk van Millegem (met
 Materiaal is niet inbegrepen in de prijs.  erik.dutoit@pandora.be	 Vrijdag 10 december 2021 van 20  van 13.30 tot 16.30 maken, prachtige schilderijen,  jachthoornblazers, hapje en drankje...).
 Basistarief: leden: € 70, niet-leden: € 80 tot 24 uur Dinsdag 28 december 2021 van  professionele fotografie, je kan het  Basistarief: gratis
                      allemaal op onze tentoonstelling
    13:30 tot 16:30
 Zaterdag 18 december 2021 van 18      vinden.
 	Lokaal	Gouden	Handen	Valkenlaan	1	 Woensdag 10 november 2021 om  tot 24 uur Gouden Handen Ranst: crea  	Kerk	van	Millegem
 ludogeluykens@skynet.be	 13 uur naaien  Basistarief: gratis inkom       Sint-Antoniusstraat
 03	475	03	28	of	0473	92	37	60	 Spelhalla: spelavond Op een eenvoudige en makkelijke  sarah.vandenpoel@gmail.com
 KWB Ranst:  Spelhalla (voorheen FORUM-Ranst) is  	Gildenhuis	Pertendonckstraat	14
 woensdagwandeling Ranst een bordspelclub die twee keer in de  manier kleding maken.  ludogeluykens@skynet.be	 0479	55	22	94
 Zaterdag 6 november 2021 van 9 tot  	Kerk	Ranst	Gasthuisstraat	38	 maand samenkomt om een spelletje  Basistarief: leden: gratis, niet-leden:
 (of twee, of drie) te spelen. De club
 12.30 uur michel.vanspauwen@telenet.be  € 10
 wordt hoofdzakelijk door adolescenten                     Zondag 21 november 2021 om 9 uur
 Natuurpunt Schijnbeemden:  en volwassenen bezocht, maar ook  	Lokaal	Gouden	Handen	Valkenlaan	1	 Zondag 21 en 28 november 2021  KWB Ranst: zondagwandeling
 beheerwerken  gezinnen met oudere kinderen  dirk.lavent@telenet.be van 9 tot 10 uur Broechem
 Zevenbergenbos Woensdag 10 november 2021 van  (vanaf ongeveer 9 jaar) zullen in onze  Zondag 5 en 12 december 2021 van
 19 tot 21 uur               9 tot 10 uur             	Parking	tussen	kerk	en
 spellencollectie vast hun gading vinden
 Gemeente Ranst i.s.m.  en zijn welkom aan onze speltafels.  Donderdag 18 november 2021  Gezinsbond Ranst:  gemeentehuis	Broechem
 Avansa regio Antwerpen:  van 20 tot 22.30 uur knuffelturnen voor peuters    	michel.vanspauwen@telenet.be
 klimaatworkshop ‘Mobiliteit’ Basistarief: € 1,50, eerste deelname:  Panelgesprek euthanasie van 1,5 en 2 jaar
 gratis, jaarlidmaatschap: € 8
 Als inwoner van Ranst kan je  Sinds 2002 is in Belgie een zelfgekozen,  De Gezinsbond Ranst organiseert
 meewerken aan het klimaatactieplan  	KWB-lokaal	Boerenkrijglaan	3	 waardig levenseinde mogelijk door  knuffelturnen voor peuters van 1,5 en 2  Zondag 21 november 2021
 van de gemeente.  spelhalla@gmail.com,	 euthanasie. De panelleden proberen  jaar (geboortedatum 2019-2020) in een  van 9.30 tot 12 uur
 Doe jij mee? Schrijf je in via:  	fons@kwbranst.be	 op vele vragen een antwoord te geven.  lessenreeks van 4 lessen.  De Liefhebbers van ‘t Zoet vzw:
 stien@avansaregioantwerpen.be www.spelhalla.be                ‘Hoe behandelingsvrij imkeren
    Basistarief: € 3          Inschrijven en betalen voor 19   in 10 stappen’
 We steken de handen uit de mouwen  	Bib	Ranst	Gasthuisstraat	17 Maandag 15 november 2021  november via gerlinde.vervoort@
 in het Zevenbergenbos met o.a  om 20 uur 	GC	Den	Boomgaard	 skynet.be, betaling: BE05 9731 3817  Ervaringsdeskundige Pieter Wuyts
 beheerwerken. Een leuke fysieke  KWB Ranst: Pixelteam Antwerpsesteenweg	43 0975 met vermelding knuffelturnen en  vertelt over zijn bedrijfswijze ‘Natuurlijk
 ontspanning in de natuur. We zorgen  KWB Ranst startte einde 2015 een  naam van het kindje. Na ontvangst van  imkeren’. Een praktische handleiding...
 voor een drankje en iets lekkers tijdens  ‘Pixelteam’ op. Je hoeft geen grote  bevestiging ben je ingeschreven.  	De	Liefhebbers	Van	‘t	Zoet
 de pauze. Iedereen is welkom.  fotograaf te zijn om deel te nemen.  Zaterdag 20 november 2021 van 8  Basistarief voor 4 lessen: leden € 20,  Valkenlaan	1
 	Drogenhofschuur	Schawijkstraat	105	 Enkele keren per jaar maken we foto’s  tot 13 uur niet-leden: € 26  www.deliefhebbersvantzoet.be
 maes.john@telenet.be,		 rond een bepaald thema. Nadien  Vlaaienslag
 0476	31	58	34,	 bekijken we die samen. Graag nodigen  Steun de Vriendenkring en alle  	danszaal	van	sporthal	het	Loo
 zevenbergenbos@natuurpunt.be,	 we jou vrijblijvend uit op deze  leerlingen van De Knipoog  Antwerpsesteenweg	45
 www.natuurpunt.be/agenda/ bijeenkomst. door een lekkere taart, wafels  gerlinde.vervoort@skynet.be
 zaterdagvoormiddag- 	KWB	lokaal	Boerenkrijglaan	3	 of truffels te kopen. Mail naar
 beheerwerken-zevenbergenbos- bart.van.camp1@telenet.be	 deknipoogvriendenkring@gmail.com.
 november

 14 in Ranst                                              Ranstinfo 15

 416688_Ranst_November.indd  14 26/10/2021  08:33 416688_Ranst_November.indd  15            26/10/2021  08:33
                                                       26/10/2021  08:33
 416688_Ranst_November.indd  14
  416688_Ranst_November.indd  15
 26/10/2021  08:33
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20