Page 15 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 15

in Ranst
    MEI                 Zaterdag 7 mei, 4 juni en 2 juli 2022  Zaterdag 7 mei en 4 juni 2022
                      van 10 tot 16 uur
                                        van 9 tot 12.30 uur
 Meer biodiversiteit in eigen tuin Woensdag 4 mei 2022             Natuurpunt Schijnbeemden:
                                        beheerwerken
    van 18 tot 20.30 uur                          Zevenbergenbos
    Rode Kruis-Lier:                            Steek mee de handen uit de mouwen
    Bloedinzameling Oelegem                         in het Zevenbergenbos. We zorgen
                                        voor een drankje en iets lekkers tijdens
    Jij kan zomaar het leven van iemand                   de pauze. Iedereen is welkom.
    redden door bloed te geven. Het vraagt
    amper een klein uurtje van je tijd.                    	Drogenhofschuur	Schawijkstraat	105
 Zondag 22 mei 2022 vindt voor       Zevenbergen: Kijk- en doe-       maes.john@telenet.be,	0476	31	58	34,
 de 1e keer de gratis infomarkt  Tof in mijnen hof! 	Parochiezaal	Oelegem		 boerderij  www.natuurpunt.be/agenda
 ‘Tof in mijnen hof’ plaats op het  Venusstraat	10	 Geef je graag de paarden mee eten?
 grasveld aan de kerk in Ranst.  Ideeën voor een natuurvriendelijke tuin, leuke workshops en animatie! bloed@lier.rodekruis.be	 Wil je met een geitje wandelen,
 Buurtbewoners en organisaties  0800	777	00 konijntjes knuffelen of gewoon rustig  Zondag 8 mei 2022
 delen dan informatie en tips over  Grasplein aan de kerk van Ranst (Berkenlaan) spelen met de cavia’s aan je zijde? Van  van 14 tot 16 uur
 zondag 22 mei - tussen 11 en 17 uur
 hoe je je tuin natuurvriendelijk(er)    harte welkom!
 kan inrichten. Ook jij kan zonder  Donderdag 5 mei en 2 juni 2022       Vikingwandeling
 grote inspanningen van je tuin een V.U.: Johan De Ryck, G. Peetersstraat 7, 2520 Ranst | beeldmateriaaal: vecteezy.com  van 13 tot 17 uur 	DVC	Zevenbergen	Boerenkrijglaan	25	 In het voetspoor van Bomma Viking
 echt paradijs maken voor planten en  FERM Handwerkatelier zevenbergen@emmaus.be		 duiken we het bos in op zoek naar haar
 diertjes! (ayub solikhin, Andika Setiawan), freepik.com (upklyak) Heb je nog handwerk, breiwerk of iets  www.facebook.com/ oude schat. Het eekhoorntje Ratatosk
                       DVCzevenbergen
                                        wijst de weg. Deze wandeling richt zich
    dat je niet weet hoe te herstellen? Dan
                                        12 jaar. Breng zelf versnaperingen en
 Ga zelf aan de slag tijdens een van  kan je terecht in ons handwerkatelier.  op gezinnen met kinderen tussen 6 en
    Iedereen is welkom.
 de workshops en maak je eigen       Donderdag 5, vrijdag 6 en 13 en   zitdekentjes mee.
 bijenhotel, of kom te weten hoe je zelf  Basistarief:	€	2,	FERM	leden:	€	1 woensdag 11 mei 2022  	Basistarief:	€	10;	kansentarief:	€	3
 een geveltuintje aanlegt.         van 20 tot 22.30 uur
     	Pastorie	Gasthuisstraat	19	   Zondag 8 mei 2022           	Verhalentuin	Rozenlaan	18
     ferm.ranst@hotmail.com
 We voeren ook een experiment uit:  Alle Ranstenaren zijn welkom! Inkom is gratis.     Organisatie: gemeentebestuur Ranst 03	475	08	44 van 15 tot 17.30 uur evi@zinderding.be
 samen zaaien we één perkje in met     Kabatoon: Het doek gaat op...     https://verhalentuin.eventgoose.com
 bloemenzaad en een ander laten       voor moord
 we verruigen. Ben jij ook benieuwd     In een schouwburg repeteert een
 naar waar de bloemetjes het snelst  Meer info  Vrijdag 13 mei en 10 juni 2022  amateurgezelschap. De spelers  Zaterdag 14 mei 2022
 tevoorschijn komen?  www.ranst.be/tofinmijnenhof om 20 uur ontdekken dat ze opgesloten zitten.  van 10 tot 12.30 uur
    Zaterdag 28 mei en 25 juni 2022   Drama’s en spannende intriges komen
 Als kers op de taart maken de  om 20 uur naar boven. Wie kan je vertrouwen
 Atmosfeermakers hun favoriete  Spelavond Spelhalla wanneer je leven op het spel staat? Wie
 burger-klimaatactie voor Ranst  Jongeren, volwassenen en gezinnen  is er nog om te buigen als het doek
 bekend. Deze groep enthousiaste  met kinderen vanaf 9 jaar vinden in  voor het laatst opgaat?
 inwoners werkte tijdens 8  onze spellencollectie hun gading en
 groepssessies rond het klimaat. Ze  zijn welkom aan onze speltafels. Basistarief:	€	10
 kozen 3 klimaatacties om mee van       	Ambelhuis	Ambelweg	2
 start te gaan: egelpoortjes promoten  Basistarief:	€	1,50,	eerste	deelname:	 www.kabatoon.be,	0498	10	32	52 Oerbloemen: Start-to-bee
 in tuinen, een repaircafé met  gratis,	jaarlidmaatschap:	€	8         workshop
 3D-printer en inwoners sensibiliseren  	KWB-lokaal	Boerenkrijglaan	3	     Je ontvangt een Start to Bee-
 over (wijk)renovatie. Acties waaraan  spelhalla@gmail.com		          pakket met alles wat je nodig hebt
 ook jij kan deelnemen.  www.spelhalla.be                   om een kleurrijke bijvriendelijke
                                        bloemenweide (10m ) aan te leggen.
                                                 2
 Ben je zelf op een milieuvriendelijke of                    Een tuinexpert geeft extra uitleg en we
 ecologische manier actief in de tuin,                     bouwen samen een bijenhotel.
 en wil je je tips en kennis delen? Stuur                    Basistarief:	€	25
 een mailtje naar klimaat@ranst.be!
                                         	Het	Groentegenot	Vinkenstraat
                                          www.starttobee.be


     	Kansentarief
 14 Duurzaamheid                                            Ranstinfo 15

                                                       26/04/2022  11:19
  424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  15
 26/04/2022  11:19
 424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  14 26/04/2022  11:19 424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  15        26/04/2022  11:19
 424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  14
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20