Page 15 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 15

POLITIE
             in Ranst
 Gemachtigd	opzichter,


 iets	voor	jou? September         Zondag	10	september	2023		     Donderdag	14	september	2023
                      van	13	tot	17	uur
                                        van	20	tot	21.30	uur
    Zaterdag	9	september	2023		     Erfgoed	Voorkempen:	Stenen	     Gemeente	Ranst:	Klimaatcafé
                      Molen
    van	14	tot	16	uur          Je kan vandaag de Stenen Molen en
    Insectensafari	met	Peter	Berx
 Een gemachtigd opzichter (GO) helpt voetgangers bij het oversteken. Dat kan  het molenerf bezoeken.
 bij een zebrapad zijn, maar ook elders. Hij mag daarbij het verkeer stilleggen  Voor een safari moet je niet naar Afrika  	De	stenen	molen	Kerkhoflei	1
 en aanwijzingen geven ter bescherming van de kinderen. Kortom, een top  gaan. Het doel van deze insectensafari
 vrijwilligersjob met een groot maatschappelijk nut. is je te tonen waar je insecten kan
    vinden en welke interessante verhalen
    erover te vertellen zijn.      Zondag	10	september	2023
                      van	13.30	tot	18	uur        Een drankje, een gezellige babbel
     	Vlinderspoorbos	Klaverstraat                     en een lach onder Ranstenaars met
                      Valentinafeesten          een hart voor het klimaat. Inspiratie
                      Van 13.30 tot 18 uur kan je op   en geïnspireerd worden in een
 In onze politiezone hebben we een fantastisch team GO’s.  Zondag	10	september	2023		 het terrein van Leef vzw, Hof  aangename sfeer.
 Stuk voor stuk geëngageerde inwoners die actief een steentje  van	10	tot	16	uur Zevenbergen, in de Kasteeldreef en in
 bijdragen aan een veiliger verkeer. En dat team willen we  de Valentinadreef terecht voor allerlei  	Den	Boomgaard
 uitbreiden, zodat we schoolkinderen op de meest risicovolle  Gegidst	bezoek	aan	tuin	van	 activiteiten rond de organisaties die  Antwerpsesteenweg	43
 oversteekplaatsen kunnen blijven helpen.  kasteeldomein	Doggenhout de erfenis van Valentina de Gilman  klimaat@ranst.be,	03	470	10	83
    De gemeente en de themaraad     levend houden. Maak ook kennis met
 Wie	kan	gemachtigd	opzichter	 erfgoed nodigen je uit om het kasteel  verenigingen die actief zijn in Ranst. Er
                      is ook kinderanimatie voorzien en je
    Doggenhout te ontdekken vanuit de
 worden? prachtige tuin. Een gids vertelt je meer  kan proeven van hapjes en drankjes. Zondag	17	september	2023
                                        van	14	tot	19	uur
 In principe kan iedereen die 18 jaar is GO worden na een gratis  over de geschiedenis van dit unieke  	Kasteeldreef	22	en	Herentalsebaan	15 Millegemvrienden	vzw:
 opleiding bij de politie. Daarin wordt vooral aandacht besteed  domein. De rondleidingen duren 45  Millegem	Torenfeest
 aan verkeersreglementering. Maar minstens zo belangrijk is je  tot 60 minuten en starten elk half uur  N.a.v. de recente restauratiewerken aan
 houding. Als GO moet je een dunne koord bewandelen tussen  tussen 10 en 16 uur. Je kan inschrijven  het dak en de toren van Millegemkerk
 sympathie en strengheid. Je moet mensen durven aanspreken  via www.ranst.be/monumentendag.  Zondag	10	september	2023		 kan je de kerk en de toren binnenin
 op foutief gedrag, en dat is niet altijd vanzelfsprekend.  Snel zijn is de boodschap, want het  van	14	tot	18	uur
    aantal plaatsen is beperkt.     Hapjeswandeling           bezichtigen in groepjes van max. 6
 Na de opleiding krijg je een getuigschrift dat voor onbepaalde  Een GO heeft dus niet dezelfde bevoegdheden als een  	Kasteeldomein	Doggenhout	 Een wandeling samen met asielzoekers  personen. Inschrijven via
                                        www.millegemranst.be.
 duur geldig is. Je wordt aangesteld door de burgemeester,  agent. Hij mag geen proces-verbaal opstellen of een  Doggenhoutstraat	31A	 langs rustige weggetjes in Broechem.
 waardoor je in die gemeente ‘gemachtigd’ bent. identiteitscontrole uitvoeren.  www.ranst.be/monumentendag Met animatie van de Verhalenweverij  	Kerk	Millegem	Sint-Antoniusstraat	39
                      en hapjes onderweg.          www.millegemranst.be
 Wat	doet	een	gemachtigd	opzichter? Word	jij	gemachtigd	opzichter	in	onze	 Basistarief:	€	4

 gemeente? Zondag	10	september	2023		    	Vertrek:	polyvalente	zaal	van	Den	 Zaterdag	23	september	2023	om	13	uur
    van	11	tot	16	uur
    Werkgroep	Fort	Oelegem:	       boomgaard	Antwersesteenweg	57   Pasar	Que	Photosar:
  De gemachtigd opzichter: Hoe meer GO’s, hoe veiliger onze gemeente. Jij zorgt ervoor  Studiofotografie	in	de	praktijk
 • kan het verkeer stilleggen om groepen te laten  dat de leerlingen ’s morgens veilig kunnen oversteken, de  Open	Monumentendag
 oversteken; politie zorgt voor een opleiding door verkeersspecialisten  Tijdens Open Monumentendag krijg je in  Donderdag	14	september	2023		 Samen met fotoclub ‘Fotovrienden
 • kan mensen verbieden om over te steken, zolang  en Gemeente Ranst zorgt voor een vrijwilligersvergoeding.  het belangrijkste Antwerpse Buitenfort  van	19	tot	20	uur Broechem’ organiseren we een
 de verkeersomstandigheden niet optimaal zijn; Superdeal, toch? een uitleg over het fort en zijn bewoners:  namiddag waarbij op een bijzondere
 • mag ‘aanwijzingen’ geven, suggesties om iets te  de vleermuizen. Vooraf verplicht  Gemeente	Ranst:	Klimaatraad locatie foto’s kunnen genomen worden
                                        van bijv. jou, je vrienden of (klein)
 doen of niet te doen. Deze aanwijzingen moeten  inschrijven via info@fortoelegem.be.  Ben jij ook bezorgd over het klimaat  kinderen. Je krijgt de kans om te zien
 in overeenstemming zijn met de geldende  Stevig schoeisel, trui en zaklamp zijn aan  in Ranst? Kom dan zeker naar de  hoe studiofotografie in zijn werk gaat.
    te raden. Rondleidingen om 11, 14 en
 verkeerstekens en hebben nooit de waarde of   15.30 uur (duur: 30 min.).  Klimaatraad. Deze themaraad  Behalve de foto’s kan je ook extra uitleg
 bindende kracht van een bevel; Wil je GO worden of wil je eerst nog wat meer info?  onderzoekt wat anders en beter kan  krijgen over het werken met flitsen in
 • kan een overtreding aangeven bij de politie of  Wij helpen je graag verder via  	Fort	van	Oelegem	Goorstraat	19	 en geeft vorm aan klimaatvriendelijke  een studio.
 formeel klacht indienen. pz.zara.verkeer@police.belgium.eu of 03 203 37 00. 0475	29	04	87,	www.fortoelegem.be,	 ideeën en initiatieven.
     info@fortoelegem.be         	Den	Boomgaard	           	Basistarief:	€	5,	leden:	€	3
                       Antwerpsesteenweg	43	        Oelegem	Kerkhoflei	2
                       klimaat@ranst.be,	03	470	10	83	   	frank.olmonte@gmail.com,
                                          0496	20	79	99

     	Kansentarief

 14 Politie                                              Ranstinfo 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20