Page 15 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 15

in Ranst
    JANUARI               Maandag 9 januari 2023       Vrijdag 13 januari, zaterdag 14
                       van 14 tot 17 uur
                                         en 21 januari 2023 van 20.30 tot
    Zaterdag 7 januari 2023       VOR Ranst: The Rolling Stones:   21.45 uur
    van 9 tot 12.30 uur         60 years              ‘Onheil in Black Creek’ van
                                         Hugo Matthysen
 Wist  Natuurpunt Schijnbeemden:      In deze lezing houden we het werk en  Een absurd verhaal voor 18-plussers,
                       leven van The Stones tegen het licht,
    beheerwerken
                       met de boeiendste verhalen achter
                                         live-country muziek van ’t zevende
 je dat...  Zevenbergenbos         klassiekers en minder bekende songs.  knoopsgat, line-dance voor overjaarse
    Steek mee de handen uit de mouwen
                       We onderzoeken welke muzikanten
                                         cowboys en een stuwende vertelling
    in het Zevenbergenbos. We zorgen
 Mijn VerbouwPremie voor een drankje en iets lekkers tijdens  het succes mee hebben bepaald. Ten  zorgen voor een hilarische voorstelling.
                       slotte vertellen we het verhaal achter
                                         Yihaa!
    de pauze. Iedereen is welkom.
                       wereldberoemde platenhoezen.
                                         Basistarief:	€	13;	60+:	€	12;	<26:	€	8
 Wat? Waarvoor? 	Drogenhofschuur	Schawijkstraat	105	 Basistarief:	€	7
 Mijn VerbouwPremie is het nieuwe  Er zijn premies voor de renovatie  nu investeren in het beperken  maes.john@telenet.be,	 	Stalteater	Knodbaan	149	b
 online loket van de Vlaamse  van je dak, buitenmuren, vloer,  van de klimaatverandering veel  0476	31	58	34,	 	Den	Boomgaard	 www.stalteater.be
 overheid. Hier doe je vanaf nu  buitenschrijnwerk en binnen.  goedkoper is dan de gevolgen  www.natuurpunt.be	/agenda Antwerpsesteenweg	43
 de aanvraag van premies voor  Daarnaast kan je ook een premie  van de klimaatverandering  erik.dutoit@pandora.be
 renovatie en energiebesparende  krijgen voor investeringen in  achteraf op te lossen? Zondag 15 januari 2023
 investeringen. Met deze  hernieuwbare energie en de  Zondag 8 januari en 12 februari  van 9 tot 12 uur
 vereenvoudigde procedure is het  vernieuwing van elektriciteit en  2023 van 10.30 tot 17 uur Vrijdag 13 januari 2023  Liefhebbers van ’t Zoet:
 nog makkelijker om premies te  sanitair. Europa tegen 2050 een  Meulenmaal vanaf 20 uur Gedrag van de honingbij
 vinden en online aan te vragen. klimaatneutraal continent wil zijn?  Geniet in een gezellige sfeer van een  Zaterdag 28 januari en 25 februari  doorheen het jaar
 Welk bedrag? We zullen dan geen aardgas of  ‘slag van de molen’ , een pannetje  2023 vanaf 20 uur
 Voor wie? Het bedrag van de premie hangt  mazout meer gebruiken voor de  spek-en-eieren of koffie met een  Spelavond Spelhalla Basistarief	niet-leden:	€	5
 Voor al wie investeert in een  voor woningen af van het totale  verwarming van woningen.  lekker gebakje. Je kan dat combineren  Jongeren, volwassenen en gezinnen  	GBS	De	Knipoog	Schoolstraat	17
 bestaande woning, appartement,  gezinsinkomen en de samenstelling  met een bezoek aan de molen en het  met kinderen vanaf 9 jaar vinden in  0476	39	75	12,
 appartementsgebouw of  van het gezin. Voor bedrijfspanden  bakhuis. Met de opbrengst help je De  onze spellencollectie vast hun gading.  walter.mertens59@gmail.com
 bedrijfspand. gaat het om een vast bedrag per m 2  je kan testen of je huis al  Brakken om de molen en het molenerf  Welkom aan onze speltafels!
 of per installatie. klaar is om over te schakelen  levend te houden.
 op een warmtepomp? Gebruik         Basistarief:	€	1,50	niet	leden,
 hiervoor de 50-graden test.  	Stenen	molen	van	Oelegem	 leden:	€	1.	Eerste	deelname	gratis;
      Kerkhoflei	1
 Je vindt alle info op  0473	99	99	86,		  jaarlidmaatschap:	€	8
 Mijn VerbouwLening www.ecobouwers.be/zetmop50. info@debrakken.be 	KWB-lokaal	Boerenkrijglaan	3

                        spelhalla@gmail.com,
 je sinds 1 januari ook wegwerp        http://www.spelhalla.be
 Een groot deel van de Vlaamse  inkomenscategorie van Mijn  drankcapsules van bijvoorbeeld
 woningen is sterk verouderd.  VerbouwPremie koffie in je PMD-zak mag steken?
 Veel eigenaars hebben dringend  • Particuliere verhuurders,    Zaterdag 7 januari 2023
 nood aan meer financiële  verenigingen (vb. vzw’s) en  je op het gratis nummer  van 19 tot 21 uur
 ondersteuning om die woningen  verenigingen van mede-eigenaars 0800 1 46 46 elke werkdag tussen
 en appartementen te renoveren.  8 en 18 uur bij IGEAN terecht kan  Openingsconcert 150 jaar
 Welk bedrag? met al je afvalvragen?                KH De Nachtegaal
 Wat? Je kan tot € 60.000 aanvragen.
 e
 Sinds 1 september 2022 kan je een  Voor appartementsgebouwen kan  heel wat leerlingen uit het 5 en
 e
 Mijn VerbouwLening aanvragen.  je € 25.000 extra aanvragen per  6 leerjaar hun ideale glasbol  Gestart in 1873 als zangkoor en 150 jaar later
 Met deze lening kunnen renovaties  appartement. ontwierpen? Enkele glasbollen  uitgegroeid tot harmonieorkest De Nachtegaal.
                                  We openen ons jubileumjaar 2023 feestelijk
 gefinancierd worden die zowel  zullen dit voorjaar schitteren in  met een openingconcert, gevolgd door een
 focussen op woningkwaliteit  het winnende ontwerp.        verjaardagsreceptie.
 als op het verbeteren van de  Meer info:
 energieprestatie.                         Basistarief:	€	15;	<12	jarigen:	gratis
 www.mijnverbouwpremie.be
 www.mijnverbouwlening.be                      	Den	Boomgaard	Antwerpsesteenweg	43
 Voor wie? Energiek loket (na afspraak via
 • Particuliere eigenaar-bewoners  www.igean.be/energiekloket,    0494	63	25	82,
 uit de laagste en middelste  03 350 08 08)             reservaties.denachtegaal@gmail.com

     	Kansentarief

 14 Duurzaamheid                                            Ranstinfo 15

                                                       20/12/2022  10:19
 Ranst_jan_feb_2023.indd  14 20/12/2022  10:19 Ranst_jan_feb_2023.indd  15               20/12/2022  10:19
 Ranst_jan_feb_2023.indd  14
  Ranst_jan_feb_2023.indd  15
 20/12/2022  10:19
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20