Page 18 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 18

CULTUUR

     TERUGKEREND             Tot	vrijdag	15	juli	2022	      Bezoek	windmolen	Oelegem
                       Kon.	Fotokring	Dafora        Deze windmolen werd in 1845
                                         opgericht en in 1942 beschermd als               Open	monumentendag:
                                         monument. Gratis geleid bezoek aan
     Van	1	juli	tot	31	augustus	2022
                                         de draaiende en werkende molen,
     Bibliotheek	Ranst:	Schatten	                      iedere laatste zondag van de maand              ’t	Engels	kamp	in	Emblem
     van	Vlieg                                tussen 13 en 17 uur.
                                          	Windmolen	Ranst	(Oelegem)
                                          Kerkhoflei	1
                                          info@debrakken.be
                                          0473	99	99	86
                       De leden van Fotokring Dafora stellen
                       hun werk tentoon in de Bib tijdens de  www.debrakken.be	            Op 11 september 2022 neemt     militairen van verschillende rangen  militaire gedeelte aan de straatzijde is
                       openingsuren.                                  de Themaraad Erfgoed van de     verbleven er. Toen in 1970 kamp B in  eigendom van IGEAN. Die wil dat deel
                                                               gemeente deel aan de Open      Grobbendonk definitief sloot, werd  op termijn inrichten als KMO-zone.
     Ruik jij wat ik ruik? Ergens in Ranst  	Bibliotheek	Gasthuisstraat	17	 Gouden	Handen	Ranst            Monumentendag. Je krijgt dan de   Emblem ook militair het hoofdkwartier.
     heeft Vlieg een schatkist verstopt. Om  03	485	60	10	                               unieke kans om een kijkje te nemen
     die te vinden, moet je eerst tips zoeken                                      op de voormalige militaire site in  De Britse aanwezigheid duurde bijna
     en de code kraken. Daarmee vind je                                         Emblem. Een gids vertelt je tijdens  vijftig jaar (1952-2006). Na de val van de
     de schatkist in de bib, waarin je prijs is  Tot	31	augustus	2022,	elke	                      een wandeling van ongeveer 2    Berlijnse Muur in 1989 werd de sluiting  Praktische info:
     verstopt. Klaar voor deze zoektocht?  woensdag	van	19	tot	21.30	uur                        kilometer alles over het verleden van  van alle Britse bases aangekondigd.
     Haal je opdrachtenboekje in de bib en  Avondfietstocht         Zij organiseren verschillende creatieve   dit stukje Belgische geschiedenis.  Officieel viel het doek in 1992, maar  Vertrekuren: 10, 11.15, 12.30, 13.45, 15
     vertrekken maar. Heb je de fietstocht in                workshops. Het volledige programma     Meer weten? Kijk dan op       een kleine Britse sectie bleef tot 2006 in  en 16.15 uur;
     Emblem gedaan? Dan kan je in Ranst te  FERM fietstochtje van ongeveer 2 a 3  vind je op www.goudenhandenranst.be www.ranst.be/omd.          Emblem om alles af te handelen.
     voet op zoek gaan naar de schat.  uur volgens de weersomstandigheden.                                                            Inschrijven verplicht via www.ranst.be/omd;
                       Op het einde voorzien we een stop in  	Lokaal	Gouden	Handen	Valkenlaan	1
      	Bibliotheek	Gasthuisstraat	17	  de omgeving van Ranst.        dirk.lavent@telenet.be          Tijdens de Koude Oorlog besliste de  Een deel van kamp A in Emblem    Vertrek aan de kapel vooraan de site
      Bibliotheek	Emblem	Dorpsstraat	14	                                        NATO dat de Kempen een uitgelezen  kwam eind jaren ‘90 in handen van de  Campus Vesta (Oostmalsesteenweg 75,
      bibliotheek@ranst.be	        	Kerk	Ranst	Gasthuisstraat	38	                        regio was om er militaire bases te  provincie. Het werd herbestemd als  Emblem).
      03	485	66	05	            ferm.ranst@hotmail.com	                            vestigen. Kamp A in Emblem was   Campus Vesta, een opleidingscentrum  Parkeergelegenheid naast de kapel.
      http://ranst.bibliotheek.be	    03	475	08	44            MELDING VAN ACTIVITEITEN VOOR       aanvankelijk het administratieve hart  voor brandweer, politie, dringende  Bereikbaarheid zie www.campusvesta.be.
                                          PUBLICATIE IN HET GEMEENTELIJK       van 4 Britse bases. De personeelsdienst  medische hulp, rampenmanagement
                                             INFORMATIEBLAD           van de Belgische werknemers en   en professionele veiligheid. Het overige
                       Tot	30	september	2022
                                         Alle niet-commerciële publieke
     Woensdag	6	en	20	juli	en	3	en		   Bijenfietstocht          activiteiten die plaatsvinden op het
     17	augustus	2022	om	19	uur                       grondgebied van Ranst en toegankelijk
     Hou	jij	van	verhaaltjes	voor	je	                    zijn voor alle inwoners van Ranst
     gaat	slapen?	                             worden opgenomen in de UiTagenda           ‘t Engels kamp Emblem herbestemd
                                         van Ranst
     Kom dan zeker luisteren naar de
     verhalen van de Verhalenweverij. Zij
     lezen voor met hun verteltheatertje.                        Info en op                                       OPEN MONUMENTENDAG
     Bij mooi weer gaat de vertelling buiten                 www.ranst.be/activiteitenoverzicht                                  zondag 11 september 2022
     door. Een dekentje om op te zitten                   Voer de gegevens van je activiteit(en)
     kan dan handig zijn. Deze activiteit is                    in Ranst tijdig in via
     geschikt voor kinderen van de lagere                                                                           Gratis wandeling met gids
     school. Ouders en jongere broertjes of  Ontdek samen met Suske en Wiske    www.uitdatabank.be.                                      Inschrijven verplicht via ranst.be/omd
     zusjes zijn natuurlijk ook welkom! Meer  de plekjes waar bijen graag komen.  Voor de volgende Ranst Info doe je dit
     info vind je in het artikel op pagina 30. Scan bij elk van de 10 stopplaatsen  ten laatste voor 1 augustus 2022.
                       de QR-code en los de vragen online
      	www.ranst.be/zomer                          HEB	JE	NOG	VRAGEN?
                       op. Je kan het wedstrijdformulier ook
     	                  downloaden en daarna binnenbrengen  Raadpleeg het helpcentrum op
                       bij één van de filialen van de   www.uitdatabank.be.
                       bibliotheek tijdens de openingsuren.  Heb	je	geen	internet?             © beeldmateriaal: Provincie Antwerpen Stefan Dewickere
                       Per gezin ontvang je de unieke Suske  Dan kan je terecht in de bibliotheek     V.U.: Johan De Ryck, G. Peetersstraat 7, 2520 Ranst
                       en Wiske strip “Het blije bijenteam”.
                                         van Ranst (Gasthuisstraat 17).
                        	www.ranst.be/bijenkwis	     Ook de communicatiedienst van
                        www.ranst.be/bijen-       Gemeente Ranst helpt je graag verder
                        zomerfietsroute-met-suske-en-wiske
                                         op weg.
                                         communicatie@ranst.be of tel. 03 470 10 88


      	Kansentarief                                                       Organisatie: Themaraad Erfgoed Gemeente Ranst                      RANST
  18    in Ranst                                                     Vrije tijd                                           Ranstinfo 19
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23