Page 16 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 16

Van	vrijdag	29	juli	tot	zondag		                                           Zaterdag	20	augustus	2022		     Vrijdag	26	augustus	2022		     SEPTEMBER
     31	juli	2022	                                                    van	20	tot	23	uur          van	18	tot	23	uur
     Meulekenskermis	met	                                                 Werkgroep	Fort	Oelegem:	      Ranst	mEETs
     randanimatie                                                     infoavond	vleermuizen        Een gezellige avondhappening    Zaterdag	3	september	2022
     Vrijdag van 17 tot 3 uur met                                             Uitleg over de vleermuizen en het  waar mensen elkaar ‘ontmoeten’ en  van	9	tot	12.30	uur
     avondrommelmarkt en optredens,                                            fort, rondleiding door het fort en we  lokale verenigingen en handelaars  Natuurpunt	Schijnbeemden:
     zaterdag van 13 tot 3 uur met kermis,                                        spotten jagende vleermuizen boven  kunnen ontdekken bij een hapje en
     poppenkast, grimm, Mcqueen cars en                                          de fortgracht. 30 min. voor de start  een drankje, ondersteund door een  beheerwerken
     optredens, zondag van 14 tot 24 uur                                         verzamelen aan de inkom. Zaklamp,  streepje muziek.          Zevenbergenbos
     met kermis, bingo en optredens van oa                                        stevige schoenen en een trui/vest zijn                 Steek mee de handen uit de mouwen
     Jean Bosco Safari.                                                  aan te raden. Inschrijven via     	Lievevrouwestraat	en	Gasthuisstraat	 	 in het Zevenbergenbos. We zorgen
                                                                info@fortoelegem.be          0485	37	31	51		          voor een drankje en iets lekkers tijdens
      	Parochiezaal	Venusstraat	10	                                                               middenstandranst@gmail.com    de pauze. Iedereen is welkom.
      0477	97	15	80	                                                   Basistarief:	€	6,	-12	jaar	en	65+:	€	5
      www.facebook.com/                                                                                      	Drogenhofschuur
      Meulekenskermis                                                   	Fort	van	Oelegem	Goorstraat	19	 Zaterdag	27	augustus	2022		      Schawijkstraat	105
                                                                 info@fortoelegem.be	                           maes.john@telenet.be
                                                                 0475	29	04	87           van	9	tot	13	uur            0476	31	58	34
                                                                                  Comite	der	volksspelen:	        www.natuurpunt.be/agenda
                       Zaterdag	23	juli	2022	tussen	13.30	en	17	uur	                                    Kindervolksspelen
     AUGUSTUS              Veerkrachtig	Dorpen	Ranst	organiseert	een	picknick	voor	alle	          Woensdag	24	augustus	2022

                       Ranstenaren	op	‘t	kerkHof.                            om	20	uur              Toffe spelletjes voor alle jongens en  Woensdag	7	september	2022
                       Spreid je dekentje, neem wat lekkers mee en geniet van het samenzijn.      Dansen	bij	valavond         meisjes t.e.m. 15 jaar. Elke deelnemer  van	14	tot	17	uur
     Zaterdag	6	augustus	2022		     Het zou fijn zijn als je iets meebrengt voor de deeltafel (bijvoorbeeld cake, koekjes  Kom mee dansen op live muziek of  heeft prijs!         Spelkomnamiddag
     van	9	tot	12.30	uur         of fruit).                                    geniet naast de dansvloer van een
     Natuurpunt	Schijnbeemden:	     Kom bij voorkeur met de fiets of te voet. Iedereen is van harte welkom om mee te  streekbiertje. Opgelet: deze avond  Basistarief:	€	0,50
     beheerwerken	            komen genieten onder de kerktoren.                        gaat niet door in de Cijnshoeve zoals  	Chirolokalen	Boerenkrijglaan
     Zevenbergenbos                                                    gewoonlijk, maar in Emblem. De    volksspelenranst@gmail.com
                       Ranst maken we samen!                              locatie was nog niet gekend bij de
     Steek mee de handen uit de mouwen                                          opmaak van dit nummer. We houden je
     in het Zevenbergenbos. We zorgen                                           op de hoogte via www.ranst.be/zomer.
     voor een drankje en iets lekkers tijdens                                       Probeer zeker met de fiets te komen.  Van	zaterdag	27	tot	maandag
     de pauze. Iedereen is welkom.                                            Inkom gratis.            	29	augustus	2022
      	Drogenhofschuur	Schawijkstraat	105	 vanaf maandag 18 juli 2022 via www. Van	vrijdag	19	augustus	tot		       	www.ranst.be/zomer        Comite	der	volksspelen:	      Kom jij mee spelen in de Spelkomhof?
                                                                                                    Je kan vrij aansluiten tussen 14 en
      maes.john@telenet.be,		      eventbrite.be/e/verborgen-dieren-in- zondag	21	augustus	2022	                            herbergslalom,	rommelmarkt	     17 uur. Alle activiteiten zijn gratis en
      0476	31	58	34,		         het-vrieselhof-tickets-333454500387  Havenfeesten	VVW	Emblem                            en	volksspelen           vrijblijvend.
      www.natuurpunt.be/agenda
                       Afspraakplaats: Bezoekerscentrum                         Woensdag	24	augustus	2022		                        	Spelkomhof	Schildesteenweg	40
                       Vrieselhof                                    om	19	uur

     Zaterdag	6	augustus	2022		      	Provinciaal	Groendomein	Vrieselhof	                      Pasar	Ranst:	Langs	de	kleinste
     van	19.30	tot	21.30	uur        Schildesteenweg		95	                              kerk	van	Ranst
                        vrieselhof@provincieantwerpen.be	                       Mooie wandeling in het stille deel
     Verborgen	dieren	in	het	       03	360	52	18
     Vrieselhof                                                      van Ranst. De kleinste kerk van Ranst,
                                                                Brabantse trekpaarden, balkende ezels  © Jachthaven Emblem
                                                                en een heuse druivenplantage kunnen                     Wil	jij	graag	onze
                       Woensdag	17	augustus	2022		     Na twee jaar weer grootse feesten.      ons verbazen.            Zaterdag herbergslalom vanaf 19 uur
                                                                                  met caféspelletjes. Inschrijven vanaf 19
                       van	18	tot	20.30	uur        Vrijdag karaoke, zaterdag en zondag      	Ranst	Ranstsesteenweg	131	    uur in café Gildenhuis,          gemeentelijke
                       Rode	Kruis-Lier:	          rommelmarkt en hip- en             fa202083@skynet.be	                          activiteiten	mee	in	de
                                         handgemaakte markt, optredens,
                       Bloedinzameling	Oelegem       vuurshow en eet- en              03	475	00	10           basistarief: € 2. Zondag rommelmarkt   kijker	zetten?
                                                                                  van 9 tot 15 uur. Maandag volksspelen
                       Jij kan zomaar het leven van iemand  drankgelegenheid.                               van 14.30 tot 19 uur, basistarief: € 1
                       redden door bloed te geven. Het vraagt                                        en volksspelen nagerecht (karamellen  Heb jij een raam dat goed zichtbaar
                       amper een klein uurtje van je tijd.  	jachthaven	Emblem	ter	hoogte	van	                       grabbelen waarvan enkele een     is vanop de straat (liefst op het
                                          Liersesteenweg	141		                                                  gelijkvloers)? Dan ben jij de
     Het Vrieselhof is een paradijs voor  	Parochiezaal	Oelegem	Venusstraat	10	 https://vvw.be/havenfeesten-emblem/                     nummertje kregen voor een extra prijs)
     zoogdieren. Reeën en vleermuizen   bloed@lier.rodekruis.be		                                             van 19.30 tot 20 uur.         geknipte ambassadeur om onze
     hebben het er prima naar hun zin.   0800	777	00                                                     	Gildenhuis	Lievevrouwestraat	15		   A3-affiches op te hangen!
     Kleine roofdieren houden er de natuur                                                           volksspelenranst@gmail.com
     in evenwicht. Maak kennis met de                                                                                    Interesse?
     manier waarop deze dieren leven en ga                                                                             Mail naar communicatie@ranst.be.
     op zoek naar hun sporen. Inschrijven


      	Kansentarief
  16    in Ranst                                                                                                     Ranstinfo 17
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21