Page 16 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 16

in Ranst                                              Zondag 30 januari 2022 van 10 tot  FEBRUARI              Maandag 14 februari 2022 van


                                                                12.30 uur
                                                                                                    14 tot 17 uur
                                                                Natuurpunt Schijnbeemden:      Dinsdag 1 februari 2022 van 18:30  VOR Ranst: Ilse Landuyt: De
                                                                geleide winterwandeling in     tot 21 uur             geschiedenis van de kus en
     JANUARI               Woensdag 12 januari 2022 om 13 uur WO1. Ook de gevolgen van de oorlog,     het Zevenbergenbos         Rode Kruis: bloedinzameling Ranst  alle gevolgen vandien
                       KWB Ranst:             die meerdere generaties overschrijden,    Onze gidsen laten je genieten van wat de  Jij kan zomaar het leven van iemand  Met veel beeldmateriaal en vrolijke of soms
                       woendagwandeling Ranst       komen aan bod.                natuur ons biedt. Laarzen aangewezen bij                trieste anekdotes geeft Ilse Landuyt een
     Vrijdag 7, 14, 21, 28 januari en                                                             redden door bloed te geven. Het vraagt
     4 februari 2022 om 20.30 uur     	Kerk	Ranst	Gasthuisstraat	38	  Basistarief: € 7               zeer nat weer, anders zijn stapschoenen  amper een klein uurtje van je tijd.  steelse blik op de geschiedenis van de liefde,
     Zaterdag 8, 15, 22, 29 januari en   michel.vanspauwen@telenet.be    	GC	Den	Boomgaard	             voldoende. Niet toegankelijk voor  Vandaag kan je hiervoor terecht in Ranst het huwelijk en wat daar zoal van komt.
                                                                kinderwagens of rolstoelen.
     5 februari 2022 om 20.30 uur                       Antwerpsesteenweg	43                               	Refter	gemeentelijke	basisschool	De	 Basistarief: € 7
     Zondag 5 februari 2022 om 15 uur                                            	Ingang	Hof	Zevenbergen	      Knipoog	Schoolstraat	17
                       Woensdag 12 en 26 januari 2022                           Kasteeldreef		22	                            	Den	Boomgaard
     Staltheater: Kerkhofblommenstraat  van 19 tot 21 uur                                 michel.levens@skynet.be,	0473	99	  bloed@lier.rodekruis.be,	0800	777	00	 Antwerpsesteenweg	43
     Vlaanderen, midden jaren twintig van                  Maandag 24 januari 2022 van 17 tot       26	78,	www.natuurpunt.be/agenda/
     vorige eeuw... Rebecca besluit om op het  Gemeente Ranst i.s.m.    20.30 uur
     chrysantenveld van haar vader te gaan  Avansa regio Antwerpen:     Rode Kruis: bloedinzameling                           Zaterdag 5 februari 2022 van 9 tot  Woensdag 16 februari 2022 van
     werken. Al wroetend in de aarde luistert  klimaatworkshop ‘Lokale en  Broechem                                     12.30 uur              18 tot 20.30 uur
     ze naar de verhalen van de vrouwen.  circulaire economie’       Jij kan zomaar het leven van iemand     Zondag 30 januari 2022 van 13.30  Natuurpunt Schijnbeemden:
                       Als inwoner van Ranst kan je                           tot 15.30 uur                              Rode Kruis: bloedinzameling
     Basistarief: € 13, 60+: € 12, - 26: € 8,                redden door bloed te geven. Het                         beheerwerken            Oelegem
                       meewerken aan het klimaatactieplan  vraagt amper een klein uurtje van je    Gezinsbond Ranst:          Zevenbergenbos
      	Staltheater	Knodbaan	149	b    van de gemeente. Doe jij mee? Schrijf  tijd. Vandaag kan je hiervoor terecht in  tweedehandsbeurs baby- en                       Jij kan zomaar het leven van iemand
                       je in via: stien@avansaregioantwerpen. Broechem.                kinderkleding            We steken de handen uit de mouwen  redden door bloed te geven. Het vraagt
                       be. Meer weten over Ranst 2030? Ga                        Deelnemers kunnen hun lijst(en) vanaf  in het Zevenbergenbos. We zorgen  amper een klein uurtje van je tijd. Vandaag
                       dan snel naar https://atmosfeermakers. 	Gildenhuis	Pertendonckstraat	14	                      voor een drankje en iets lekkers tijdens  kan je hiervoor terecht in Oelegem.
     Zaterdag 8 januari 2022 van 9 tot  be/gemeente/ranst/          bloed@lier.rodekruis.be,	0800	777	00    10 januari kopen bij Hilde Palinckx  de pauze. Iedereen is welkom.
     12.30 uur                                                      (Schawijkstraat 43 Ranst op maandag van                  	Parochiezaal	Oelegem	Venusstraat	10
     Natuurpunt Schijnbeemden:       	Bibliotheek	Gasthuisstraat	17                         18.30 tot 19.30 uur) en bij Annie Michiels  	Drogenhofschuur	Schawijkstraat	105	 bloed@lier.rodekruis.be,	0800	777	00
                                                                (Ranstsesteenweg 129 Ranst op donderdag
                                                                                   maes.john@telenet.be,
     beheerwerken Zevenbergenbos                       Maandag 24 januari 2022 van 20 tot      van 19 tot 21 uur). Leden betalen € 2/lijst, niet- 0476	315834
     We steken de handen uit de mouwen                    22.30 uur                  leden: € 4/lijst. Max. twee lijsten per persoon.  www.natuurpunt.be/agenda/
     in het Zevenbergenbos. We zorgen  Woensdag 12 januari 2022 om     Natuurpunt Schijnbeemden:                                              Zondag 27 februari 2022 van 9.30
     voor een drankje en iets lekkers tijdens  20 uur                                   	Gildenhuis	Ranst	Lievevrouwestraat	15	                tot 12 uur
     de pauze. Iedereen is welkom.    KWB Ranst: Pixelteam        algemene vergadering kern           roger.heylen@telenet.be,	03	485	66	16 Woensdag 9 en 23 februari 2022  De Liefhebbers van ‘t Zoet vzw:
                                         Zevenbergenbos
      	Drogenhofschuur	Schawijkstraat	105	 KWB Ranst startte einde 2015 een  Algemene vergadering van de                          van 19 tot 21 uur          Bijen en bestuiving
      maes.john@telenet.be,		      ‘Pixelteam’ op. Enkele keren per jaar  Natuurpunt werkgroep Zevenbergenbos.   Maandag 31 januari 2022 van 14   Gemeente Ranst i.s.m.        Jolien Smessaert heeft 4 jaar
      0476	315834,	www.natuurpunt.be/  maken we foto’s rond een bepaald  Iedereen welkom die de natuur in Ranst    tot 17 uur             Avansa regio Antwerpen:       doctoraatsonderzoek gedaan rond de
      agenda/              thema. Nadien bekijken we die samen.  mee ondersteunt of dat wil doen.                                         bijdrage van bestuivers in de appel- en
                       Je hoeft geen grote fotograaf te zijn                      Johan Op de Beeck: Het verlies   klimaatworkshop           perenteelt. Ze vertelt je tijdens deze
                       om deel te nemen.          Interesse? Stuur even een mail naar     van België             ‘Klimaatbestendige wijken’     voordracht over de rol van bijen voor
                                         zevenbergenbos@natuurpunt.be.                          Als inwoner van Ranst kan je    bestuiving.
     Zaterdag 8 januari 2022 om 19.30 uur 	KWB	lokaal	Boerenkrijglaan	3		   	Pastorij	Ranst	Gasthuisstraat	19	     Johan Op de Beeck is o.a. auteur van  meewerken aan het klimaatactieplan
     KWB Ranst: kaartavond         bart.van.camp1@telenet.be      maes.john@telenet.be,	0476	31	58	34    een reeks succesvolle non-fictieboeken,  van de gemeente. Doe jij mee? Schrijf  	De	Liefhebbers	Van	‘t	Zoet
                                                                zoals Het Verlies van België. Hij brengt
                                                                                                     Valkenlaan	1
      	KWB	lokaal	Boerenkrijglaan	3	                                           op een levendige manier het ontstaan  je in via:             walter.mertens59@gmail.com,
      fons@kwbranst.be                                                  van België voor het voetlicht: de  stien@avansaregioantwerpen.be.     0476	39	75	12,
                       Vrijdag 14 januari 2022 om 20 uur  Donderdag 27 januari 2022 om 13 uur     Belgische revolutie van 1830 én haar                    www.deliefhebbersvantzoet.be
                       Zaterdag 22 januari 2022 om 20 uur                        hedendaagse betekenis.        	Bibliotheek	Gasthuisstraat	17
     Maandag 10 januari 2022 van     KWB Ranst: SPELHALLA        KWB Ranst: KWB op de fiets          Basistarief: € 7
     14 tot 17 uur             	KWB	lokaal	Boerenkrijglaan	3	   	Kerk	Ranst	Gasthuisstraat	38	                         Zondag 13 februari 2022       Zondag 27 februari 2022 van 14 tot
                                          michel.vanspauwen@telenet.be
     VOR Ranst: Stijn Vercruysse: Is    fons@kwbranst.be	                                	GC	Den	Boomgaard	        Ontbijtdag GBS De Knipoog      17 uur
     er een toekomst voor Afrika?                                              Antwerpsesteenweg	43                         Freya: Start to sing
                                                                                  Kom heerlijk ontbijten en geniet van
     Afrikakenner Stijn Vercruysse maakt een                 Zondag 30 januari 2022 om 9 uur                         ons uitgebreid ontbijtbuffet: van  Wij geven een aantal workshops
     ‘staat van Afrika’ op. Klopt het beeld dat we  Maandag 24 januari 2022 van                                       pistolets tot koffiekoeken en fruit...  samenzang, noten lezen en percussie.
     van Afrika hebben of gaat het er beter dan  14 tot 17 uur       KWB Ranst: zondagwandeling                            Alles erop en eraan. Je steunt hiermee  Voor de kleinsten is er kinderopvang
     we denken? Aan de hand van filmmateriaal  Lien & Bart: Den Grooten   Broechem                                     alle leerlingen van GBS De Knipoog.  voorzien, terwijl mama mee komt zingen.
     krijg je een antwoord op deze vraag.  oorlog tussen de Pattaten     	Parking	tussen	kerk	en	                                              Basistarief: gratis
     Basistarief: € 7          Een tijdloze liedjesvoorstelling over  gemeentehuis	Broechem	                            Basistarief: kleuters: € 3; lagere school:
                                                                                  € 9, +12: € 12
                                          bart.van.camp1@telenet.be
                       WO1. Tussen de eigen liedjes brengt                                                            	Parochiezaal	Venusstraat	10
      	GC	Den	Boomgaard	         Bart korte en unieke verhalen over                                           	GBS	De	Knipoog	Schoolstraat	17	   ilsecoppens@hotmail.com,
      Antwerpsesteenweg	43                                                                                     0486	48	59	98
                                                                                   deknipoogvriendenkring@gmail.com  16    in Ranst                                                                                                     Ranstinfo 17

                                                                                                                  22/12/2021  15:12
  Ranst_jan-feb_2.indd  16                                         22/12/2021  15:12 Ranst_jan-feb_2.indd  17                                     22/12/2021  15:12
  Ranst_jan-feb_2.indd  16
                                                       22/12/2021  15:12
                                                             Ranst_jan-feb_2.indd  17
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21