Page 14 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 14

Duurzaamheid    Help mee het aantal zwerfkatten verminderen:                                     Onze bloemenborders


    laat ook je huiskat steriliseren!                                          al gezien?


    Elke kat die verkocht wordt, moet gesteriliseerd/gecastreerd, gechipt én geregistreerd zijn. De verkoper       Onze technische dienst heeft een aantal plaatsen ingezaaid met
    is hiervoor verantwoordelijk en moet dus ook de kosten dragen. Dit geldt ook als je een kat gratis          bloemenmengsels om de biodiversiteit te verhogen!
    weggeeft! Deze verplichting geldt voor iedereen (asielen, kwekers en particulieren).                 Mooi, vind je niet?
    De sterilisatie wordt door de dierenarts genoteerd bij de registratie in de databank CatID.


    Eén op vier gezinnen in Vlaanderen heeft een kat als huisdier.
    Nog te weinig daarvan zijn gecastreerd of gesteriliseerd, met
    als gevolg geregeld ongewenste kittens. Als die geen opvang
    vinden of niet in een asiel terechtkomen, belanden ze vaak op
    straat als zwerfkatten. Soms zijn ook volwassen katten gedoemd
    tot een zwervend bestaan, als ze plots niet meer in het gezin
    passen en aan hun lot worden overgelaten. Zwerfkatten leven                                                        Opnieuw & Co zoekt
    niet alleen in slechte omstandigheden, maar zorgen ook voor
    overlast door vuilzakken open te scheuren op zoek naar voedsel                                                      vrijwilligers
    en door overal hun ontlasting en urine achter te laten.
    Bovendien brengen ze talrijke nakomelingen voort die al even                                                       Bij kringloopcentrum Opnieuw & Co is het nu extra
    vruchtbaar zijn. Jaarlijks belanden meer dan 20.000 katten in                                                       druk. De voorbije maanden bleef iedereen zoveel
    een asiel. Het hoeft niet gezegd worden dat de aanpak van                                                         mogelijk in zijn kot en daarvan maakten heel veel
    zwerfkatten de lokale besturen heel wat geld kost.                                                            mensen gebruik om op te ruimen.
    Help dus mee dit probleem te voorkomen en laat je kat tijdig
    steriliseren of castreren.                                                                        Vanaf het moment dat het kon, brachten gelukkig ook heel veel
                                                                                         mensen hun spullen die ze zelf niet meer nodig hebben, maar
    TOCH EEN ZWERFKAT GESPOT?                                                                         wel een tweede leven verdienen, naar Opnieuw & Co.
    Neem dan contact op met de dienst omgeving op het                                                             Maar al dat gerief moet natuurlijk ook nog gesorteerd en
    nummer 03 470 10 83, via omgeving@ranst.be of het                                                             geprijsd worden, dat is veel werk! Daarbij neemt Opnieuw & Co
    meldingsformulier op www.ranst.be/zwerfkatten.                                                              uiteraard de nodige voorzorgsmaatregelen. Dit zorgt soms ook
                                                                                         voor extra werk. Daarom doet Opnieuw & Co een oproep voor
    VRIJWILLIGERS                                                                               vrijwilligers.
    Wij zijn ook steeds op zoek naar vrijwilligers om de
    gemeentelijke werking rond zwerfkatten te versterken. Voel
    je je geroepen? Aarzel niet ons te contacteren!
                                                                                           Wil jij je handen uit de mouwen steken en helpen
                                                                                           met het verkleinen van de afvalberg en extra kansen
                                                                                           geven aan mensen die het nodig hebben?
       WIST JE DAT                                                                               Neem dan snel een kijkje op
                                                                                           https://opnieuwenco.be/nieuws/vrijwilligers-gezocht.
       • een kattin al vruchtbaar is als ze 5 maanden oud is?
       • een kattin tot 2 nestjes per jaar kan krijgen?
       • een nestje 3 tot 6 kittens kan tellen?                                                                Heb jij zin om Opnieuw & Co achter de
                                                                                           schermen te versterken? Stuur dan een mailtje naar

       Dit betekent dat een kattin en haar nakomelingen op  www.lne.be/dierenwelzijn                                             vrijwilligers@opnieuwenco.be met je gegevens en
       5 jaar tijd voor maar liefst 5.000 kleintjes                                                               dan neemt er iemand contact met je op.
       kunnen zorgen!


  Ranst                                                                                                           Ranst
   14                                                                                                             15                                                                                                                02/07/2020  15:36
                                                     02/07/2020  15:36
                                                            391463_Ranst_info_juli_aug_CC2019.indd  15
  391463_Ranst_info_juli_aug_CC2019.indd  14
  391463_Ranst_info_juli_aug_CC2019.indd  14                              02/07/2020  15:36 391463_Ranst_info_juli_aug_CC2019.indd  15                           02/07/2020  15:36
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19