Page 14 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 14

in Ranst                                               Dinsdag 16 en 30 november 2021   Basistarief: € 6.          Zondag 21 november 2021 vanaf


                                                                                                    11 uur
                                                                om 9.30 uur
                                                                Dinsdag 14 en 28 december 2021
                                                                                   Knipoog”	Schoolstraat	17
                                                                om 9.30 uur              	Gemeentelijke	lagere	school	“De	 Sint-Elooiviering Millegem
                                                                                                    2021
                                                                                   deknipoogvriendenkring@gmail.com
                                                                Gouden Handen Ranst:
     NOVEMBER              Maandag 8 november 2021 van 14   Donderdag 11 en 25 november         workshop Pergamano
                       tot 17 uur
                                         2021 van 13.30 tot 16.30 uur
                                                                Bij Pergamano maak je met      Zaterdag 20 november 2021 van 11
                       VOR Ranst: JOHAN SWINNEN:      Donderdag 9 en 23 december 2021       perkamentpapier verschillende    tot 18 uur
                       ‘De lange tocht           van 13.30 tot 16.30 uur           stukken, zoals wenskaarten, doosjes,
     Vrijdag 5 en 19 november 2021 van                                                            Zondag 21 november 2021 van 10
     9 tot 12 uur            In zijn lezing ‘De Lange Tocht’ vertelt  Gouden Handen Ranst: haken,      bloemen... Meebrengen: onderlegger  tot 18 uur
     Vrijdag 3 en 17 december 2021 van  Johan, over de lange tocht van zijn zoon  breien,borduren            om op te werken, schrijfmateriaal, lat,  Gouden Handen Ranst:
                                                                potlood, basis voor pergamano.
     9 tot 12 uur            Pieter in zijn strijd tegen kanker. Hij  Workshop haken, breien, borduren,                     tentoonstelling ‘Van Hobby tot
                       schetst hoe ook het kankeronderzoek  knutselen. Kortom, samen creatief
     Gouden Handen Ranst:        een lange weg aflegt en aan de hand  bezig zijn. Alles kan aangeleerd      Basistarief: leden: € 8, niet-leden: € 18 Kunst’
     aquarelleschilderen         van foto’s en filmfragmenten neemt  worden. Kom eens een kijkje nemen.      	Lokaal	Gouden	Handen	Valkenlaan	1	 De Gouden Handen van Ranst brengt  Gezellige Sint-Elooiviering met
     Aquarelleren onder begeleiding   hij de toehoorders mee op zijn lange                        letens@telenet.be	        alle creatievellingen van de gemeente  paarden- en tractorwijding. 11 uur:
                                                                                                    misviering in de kerk van Millegem.
     en je persoonlijke stijl ontdekken.  looptochten naar Compostela, Rome en  Basistarief: leden: gratis, niet-leden: € 10.                samen onder één dak. Op 20 en 21  11 uur: samenkomst paarden in de
     We schilderen aan de hand van    Vlaanderen.                                                     november hebben wij onze jaarlijkse  Schawijkplasweg en samenkomst
     verschillende thema’s. Elke keer                     	Lokaal	Gouden	Handen	Valkenlaan	1	    Dinsdag 16 en 30 november 2021   tentoonstelling waarop onze leden  tractoren in de Boerenkrijglaan voor
     behandelen we een bepaalde uitdaging  Basistarief: € 7          dirk.lavent@telenet.be	          van 13.30 tot 16.30 uur       hun kunstwerken voorstellen aan   optocht door het centrum van Ranst. 12
     (sneeuw, glas, sfeer...). Kunnen tekenen  	GC	Den	Boomgaard	      Vrijdag 12 en 27 november 2021                          het publiek. Van aquarelleren tot  uur: wijding van paarden en tractoren
     is een pluspunt om deel te nemen.   Antwerpsesteenweg	43	       van 20 tot 24 uur              Dinsdag 14 en 28 december 2021   schilderen op zijde, zelf wenskaarten  aan de kerk van Millegem (met
     Materiaal is niet inbegrepen in de prijs.  erik.dutoit@pandora.be	   Vrijdag 10 december 2021 van 20       van 13.30 tot 16.30         maken, prachtige schilderijen,   jachthoornblazers, hapje en drankje...).
     Basistarief: leden: € 70, niet-leden: € 80               tot 24 uur                  Dinsdag 28 december 2021 van    professionele fotografie, je kan het  Basistarief: gratis
                                                                                  allemaal op onze tentoonstelling
                                                                13:30 tot 16:30
                                         Zaterdag 18 december 2021 van 18                         vinden.
      	Lokaal	Gouden	Handen	Valkenlaan	1	 Woensdag 10 november 2021 om   tot 24 uur                  Gouden Handen Ranst: crea                         	Kerk	van	Millegem
      ludogeluykens@skynet.be	     13 uur                                      naaien               Basistarief: gratis inkom       Sint-Antoniusstraat
      03	475	03	28	of	0473	92	37	60	                    Spelhalla: spelavond             Op een eenvoudige en makkelijke                      sarah.vandenpoel@gmail.com
                       KWB Ranst:             Spelhalla (voorheen FORUM-Ranst) is                        	Gildenhuis	Pertendonckstraat	14
                       woensdagwandeling Ranst       een bordspelclub die twee keer in de     manier kleding maken.         ludogeluykens@skynet.be	       0479	55	22	94
     Zaterdag 6 november 2021 van 9 tot  	Kerk	Ranst	Gasthuisstraat	38	  maand samenkomt om een spelletje       Basistarief: leden: gratis, niet-leden:
                                         (of twee, of drie) te spelen. De club
     12.30 uur               michel.vanspauwen@telenet.be                          € 10
                                         wordt hoofdzakelijk door adolescenten                                        Zondag 21 november 2021 om 9 uur
     Natuurpunt Schijnbeemden:                        en volwassenen bezocht, maar ook        	Lokaal	Gouden	Handen	Valkenlaan	1	 Zondag 21 en 28 november 2021  KWB Ranst: zondagwandeling
     beheerwerken                              gezinnen met oudere kinderen          dirk.lavent@telenet.be      van 9 tot 10 uur          Broechem
     Zevenbergenbos           Woensdag 10 november 2021 van    (vanaf ongeveer 9 jaar) zullen in onze                      Zondag 5 en 12 december 2021 van
                       19 tot 21 uur                                                    9 tot 10 uur             	Parking	tussen	kerk	en
                                         spellencollectie vast hun gading vinden
                       Gemeente Ranst i.s.m.        en zijn welkom aan onze speltafels.     Donderdag 18 november 2021     Gezinsbond Ranst:           gemeentehuis	Broechem
                       Avansa regio Antwerpen:                             van 20 tot 22.30 uur        knuffelturnen voor peuters       	michel.vanspauwen@telenet.be
                       klimaatworkshop ‘Mobiliteit’    Basistarief: € 1,50, eerste deelname:    Panelgesprek euthanasie       van 1,5 en 2 jaar
                                         gratis, jaarlidmaatschap: € 8
                       Als inwoner van Ranst kan je                           Sinds 2002 is in Belgie een zelfgekozen,  De Gezinsbond Ranst organiseert
                       meewerken aan het klimaatactieplan  	KWB-lokaal	Boerenkrijglaan	3	       waardig levenseinde mogelijk door  knuffelturnen voor peuters van 1,5 en 2  Zondag 21 november 2021
                       van de gemeente.           spelhalla@gmail.com,	           euthanasie. De panelleden proberen  jaar (geboortedatum 2019-2020) in een  van 9.30 tot 12 uur
                       Doe jij mee? Schrijf je in via:    	fons@kwbranst.be	             op vele vragen een antwoord te geven.  lessenreeks van 4 lessen.    De Liefhebbers van ‘t Zoet vzw:
                       stien@avansaregioantwerpen.be     www.spelhalla.be                                                  ‘Hoe behandelingsvrij imkeren
                                                                Basistarief: € 3          Inschrijven en betalen voor 19   in 10 stappen’
     We steken de handen uit de mouwen   	Bib	Ranst	Gasthuisstraat	17   Maandag 15 november 2021                             november via gerlinde.vervoort@
     in het Zevenbergenbos met o.a                      om 20 uur                   	GC	Den	Boomgaard	        skynet.be, betaling: BE05 9731 3817  Ervaringsdeskundige Pieter Wuyts
     beheerwerken. Een leuke fysieke                     KWB Ranst: Pixelteam              Antwerpsesteenweg	43       0975 met vermelding knuffelturnen en  vertelt over zijn bedrijfswijze ‘Natuurlijk
     ontspanning in de natuur. We zorgen                   KWB Ranst startte einde 2015 een                         naam van het kindje. Na ontvangst van  imkeren’. Een praktische handleiding...
     voor een drankje en iets lekkers tijdens                ‘Pixelteam’ op. Je hoeft geen grote                       bevestiging ben je ingeschreven.   	De	Liefhebbers	Van	‘t	Zoet
     de pauze. Iedereen is welkom.                      fotograaf te zijn om deel te nemen.     Zaterdag 20 november 2021 van 8   Basistarief voor 4 lessen: leden € 20,  Valkenlaan	1
      	Drogenhofschuur	Schawijkstraat	105	                  Enkele keren per jaar maken we foto’s    tot 13 uur             niet-leden: € 26            www.deliefhebbersvantzoet.be
      maes.john@telenet.be,		                        rond een bepaald thema. Nadien        Vlaaienslag
      0476	31	58	34,	                            bekijken we die samen. Graag nodigen     Steun de Vriendenkring en alle    	danszaal	van	sporthal	het	Loo
      zevenbergenbos@natuurpunt.be,	                    we jou vrijblijvend uit op deze       leerlingen van De Knipoog       Antwerpsesteenweg	45
      www.natuurpunt.be/agenda/                       bijeenkomst.                 door een lekkere taart, wafels    gerlinde.vervoort@skynet.be
      zaterdagvoormiddag-                           	KWB	lokaal	Boerenkrijglaan	3	       of truffels te kopen. Mail naar
      beheerwerken-zevenbergenbos-                      bart.van.camp1@telenet.be	         deknipoogvriendenkring@gmail.com.
      november

  14     in Ranst                                                                                                    Ranstinfo 15

  416688_Ranst_November.indd  14                                      26/10/2021  08:33 416688_Ranst_November.indd  15                                  26/10/2021  08:33
                                                                                                                  26/10/2021  08:33
  416688_Ranst_November.indd  14
                                                             416688_Ranst_November.indd  15
                                                       26/10/2021  08:33
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19