Page 14 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 14

in Ranst
                                                                MEI                 Zaterdag 7 mei, 4 juni en 2 juli 2022  Zaterdag 7 mei en 4 juni 2022
                                                                                  van 10 tot 16 uur
                                                                                                    van 9 tot 12.30 uur
        Meer biodiversiteit in eigen tuin                                       Woensdag 4 mei 2022                           Natuurpunt Schijnbeemden:
                                                                                                    beheerwerken
                                                                van 18 tot 20.30 uur                          Zevenbergenbos
                                                                Rode Kruis-Lier:                            Steek mee de handen uit de mouwen
                                                                Bloedinzameling Oelegem                         in het Zevenbergenbos. We zorgen
                                                                                                    voor een drankje en iets lekkers tijdens
                                                                Jij kan zomaar het leven van iemand                   de pauze. Iedereen is welkom.
                                                                redden door bloed te geven. Het vraagt
                                                                amper een klein uurtje van je tijd.                    	Drogenhofschuur	Schawijkstraat	105
     Zondag 22 mei 2022 vindt voor                                                              Zevenbergen: Kijk- en doe-       maes.john@telenet.be,	0476	31	58	34,
     de 1e keer de gratis infomarkt       Tof in mijnen hof!                             	Parochiezaal	Oelegem		      boerderij               www.natuurpunt.be/agenda
     ‘Tof in mijnen hof’ plaats op het                                           Venusstraat	10	          Geef je graag de paarden mee eten?
     grasveld aan de kerk in Ranst.     Ideeën voor een natuurvriendelijke tuin, leuke workshops en animatie!     bloed@lier.rodekruis.be	     Wil je met een geitje wandelen,
     Buurtbewoners en organisaties                                             0800	777	00            konijntjes knuffelen of gewoon rustig  Zondag 8 mei 2022
     delen dan informatie en tips over         Grasplein aan de kerk van Ranst (Berkenlaan)                             spelen met de cavia’s aan je zijde? Van  van 14 tot 16 uur
                                 zondag 22 mei - tussen 11 en 17 uur
     hoe je je tuin natuurvriendelijk(er)                                                           harte welkom!
     kan inrichten. Ook jij kan zonder                                          Donderdag 5 mei en 2 juni 2022                     Vikingwandeling
     grote inspanningen van je tuin een V.U.: Johan De Ryck, G. Peetersstraat 7, 2520 Ranst | beeldmateriaaal: vecteezy.com  van 13 tot 17 uur       	DVC	Zevenbergen	Boerenkrijglaan	25	 In het voetspoor van Bomma Viking
     echt paradijs maken voor planten en                                         FERM Handwerkatelier         zevenbergen@emmaus.be		      duiken we het bos in op zoek naar haar
     diertjes!              (ayub solikhin, Andika Setiawan), freepik.com (upklyak)             Heb je nog handwerk, breiwerk of iets  www.facebook.com/        oude schat. Het eekhoorntje Ratatosk
                                                                                   DVCzevenbergen
                                                                                                    wijst de weg. Deze wandeling richt zich
                                                                dat je niet weet hoe te herstellen? Dan
                                                                                                    12 jaar. Breng zelf versnaperingen en
     Ga zelf aan de slag tijdens een van                                         kan je terecht in ons handwerkatelier.                 op gezinnen met kinderen tussen 6 en
                                                                Iedereen is welkom.
     de workshops en maak je eigen                                                              Donderdag 5, vrijdag 6 en 13 en   zitdekentjes mee.
     bijenhotel, of kom te weten hoe je zelf                                       Basistarief:	€	2,	FERM	leden:	€	1  woensdag 11 mei 2022         	Basistarief:	€	10;	kansentarief:	€	3
     een geveltuintje aanlegt.                                                                van 20 tot 22.30 uur
                                                                 	Pastorie	Gasthuisstraat	19	   Zondag 8 mei 2022           	Verhalentuin	Rozenlaan	18
                                                                 ferm.ranst@hotmail.com
     We voeren ook een experiment uit:   Alle Ranstenaren zijn welkom! Inkom is gratis.     Organisatie: gemeentebestuur Ranst 03	475	08	44      van 15 tot 17.30 uur          evi@zinderding.be
     samen zaaien we één perkje in met                                                            Kabatoon: Het doek gaat op...     https://verhalentuin.eventgoose.com
     bloemenzaad en een ander laten                                                              voor moord
     we verruigen. Ben jij ook benieuwd                                                            In een schouwburg repeteert een
     naar waar de bloemetjes het snelst              Meer info                       Vrijdag 13 mei en 10 juni 2022   amateurgezelschap. De spelers    Zaterdag 14 mei 2022
     tevoorschijn komen?                    www.ranst.be/tofinmijnenhof                om 20 uur              ontdekken dat ze opgesloten zitten.  van 10 tot 12.30 uur
                                                                Zaterdag 28 mei en 25 juni 2022   Drama’s en spannende intriges komen
     Als kers op de taart maken de                                            om 20 uur              naar boven. Wie kan je vertrouwen
     Atmosfeermakers hun favoriete                                            Spelavond Spelhalla         wanneer je leven op het spel staat? Wie
     burger-klimaatactie voor Ranst                                            Jongeren, volwassenen en gezinnen  is er nog om te buigen als het doek
     bekend. Deze groep enthousiaste                                           met kinderen vanaf 9 jaar vinden in  voor het laatst opgaat?
     inwoners werkte tijdens 8                                              onze spellencollectie hun gading en
     groepssessies rond het klimaat. Ze                                          zijn welkom aan onze speltafels.  Basistarief:	€	10
     kozen 3 klimaatacties om mee van                                                              	Ambelhuis	Ambelweg	2
     start te gaan: egelpoortjes promoten                                         Basistarief:	€	1,50,	eerste	deelname:	 www.kabatoon.be,	0498	10	32	52 Oerbloemen: Start-to-bee
     in tuinen, een repaircafé met                                            gratis,	jaarlidmaatschap:	€	8                      workshop
     3D-printer en inwoners sensibiliseren                                         	KWB-lokaal	Boerenkrijglaan	3	                    Je ontvangt een Start to Bee-
     over (wijk)renovatie. Acties waaraan                                          spelhalla@gmail.com		                         pakket met alles wat je nodig hebt
     ook jij kan deelnemen.                                                 www.spelhalla.be                           om een kleurrijke bijvriendelijke
                                                                                                    bloemenweide (10m ) aan te leggen.
                                                                                                            2
     Ben je zelf op een milieuvriendelijke of                                                                           Een tuinexpert geeft extra uitleg en we
     ecologische manier actief in de tuin,                                                                            bouwen samen een bijenhotel.
     en wil je je tips en kennis delen? Stuur                                                                           Basistarief:	€	25
     een mailtje naar klimaat@ranst.be!
                                                                                                     	Het	Groentegenot	Vinkenstraat
                                                                                                     www.starttobee.be


                                                                 	Kansentarief
  14  Duurzaamheid                                                                                                     Ranstinfo 15

                                                                                                                  26/04/2022  11:19
                                                             424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  15
                                                       26/04/2022  11:19
  424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  14                                    26/04/2022  11:19 424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  15                                26/04/2022  11:19
  424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19