Page 12 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 12

DUURZAAMHEID


          Bye Bye Gazon – ook in Ranst!                                                                            stuk berm natuurwaarde te geven.

                                                                                                    Maai bijvoorbeeld één strook naast
                                                                                                    de rijbaan en laat de rest van het
                                                                                                    gras staan. Maar je kan evengoed
                                                                                                    de berm inzaaien met inheemse
                                                                                                    bloemenmengsels
                                                                                                    (www.velt.nu/biobloembollen). Dat
     De lente is weer in het land. Dan voel                                                                            kunnen we enkel maar toejuichen. Om
     je het misschien al kriebelen om je                                                                              te voorkomen dat je berm gemaaid
     grasmaaier en verticuteermachine                                                                               wordt, kan je 2 gratis bermbordjes
     van stal te halen en je tuin weer                                                                               aanvragen via
     ‘optimaal klaar’ te maken voor het                                                                              www.byebyegazon.be/voorkempen.
     nieuwe seizoen. Maar dat strakke                                                                               Je plaatst de bordjes aan het begin en
     gazonnetje vraagt heel wat tijd en                                                                              einde van je berm. Tussen de bordjes
     inzet. Bovendien heeft de natuur                                                                               wordt er dan niet gemaaid door de
     niets aan gazon. Vlinders, bijen en                                                                              gemeentedienst. Resultaat? Extra
     andere insecten hebben bloemen                                                                                ruimte voor vrolijke bijen.
     nodig om te overleven.
                                                                                                    Doe mee aan de campagne en maak
     Daarom nemen Ranst en vijf andere                                                                               kans op een heerlijke pot honing van
     gemeenten in onze regio deel aan de                                         leven te bespeuren in en onder die  om de klinkers onkruidvrij te maken.  een imker uit je buurt!
     Bye Bye Gazon-campagne. Die wordt                                          groene grasmat. Het bodemleven wordt  Dit alles komt uiteindelijk allemaal
     ondersteund door Dieter Coppens,                                           helemaal de kop ingedrukt. Hoe korter  in de bodem, in ons grondwater en  Dit is een bijenbuffet
     natuurliefhebber in hart en nieren.                                         je een gazon maait, hoe kleiner de  uiteindelijk ook in ons drinkwater
     De boodschap van de campagne is                                           wortels. Bij de eerste hittegolf verdort  terecht. Als je meststoffen strooit,  BEDANKT OM NIET TE MAAIEN
     duidelijk: laat het gras (en de bloemen,                                       je gazon. Wat blijft er dan het langst  groeit je gras sneller en moet je het
     bomen en struiken) maar groeien!                                           groen? De bloemetjes, klaver en andere  ook sneller afrijden. Dat is onlogisch.  Want hier wonen wij
                                                                gewassen die tussen je gras groeien.  Je steunt er alleen de mestfabriek mee,
     Waarom wilde je net als vorig jaar                                          Hoe langer het gras, hoe dieper de  maar het brengt niets bij.
     het gezicht van deze campagne                                            wortels en hoe beter het bestand is
     zijn?                                                        tegen de droogte. Zoals Sam Gooris  Ga zelf aan de slag
     De eerste editie van Bye Bye Gazon in                                        ooit zong: ‘Laat het gras maar groeien’:
     Zoersel was een enorm succes! Heel                                          probleem opgelost...
     veel mensen gaven gehoor aan onze                                                            PIMP JE GAZON! ELKE METER TELT
     oproep om één of meer vierkante                                           Vlinders, bijen en andere bestuivende  Samen met jou willen we een zo groot
     meters gras niet meer te maaien. Liefst                                       insecten vinden er geen bloemen om  mogelijke oppervlakte laten verruigen:
     54.288 m gazon werd verruigd. Dat                                          hun voedsel uit te halen. Ze staan ook  ✔ Kies een mooi stukje tuin (voor,  INSPIRATIEAVOND
         2
     zijn bijna negen voetbalvelden en een  vierkante meter in je tuin. Ben je écht  tijd voor iets anders en er vliegt al eens  in voor de bestuiving van bloemen  achter of naast je huis).
     enorme boost voor de biodiversiteit.  overtuigd, ga dan voor een groter stuk.  een vlinder voorbij, WIN WIN. Dat is  en bloesems van bomen en planten  ✔ Maai dat stukje slechts twee   ‘MEER NATUUR IN JE
     Daarom zet ik heel graag opnieuw  Hoe meer verruigde tuin, hoe meer  wat we in de zes gemeenten willen      die later groenten, vruchten en fruit  keer per jaar (eind juni en eind  EIGEN TUIN’
     mijn schouders onder deze campagne.  effect!              doen, een stukje van je tuin laten      worden. En laat dat nu net één van de  september).
     Dit jaar nemen ook Ranst, Brecht,                    verruigen, teruggeven aan de natuur     belangrijkste voedingselementen zijn  ✔ Vul je aantal vierkante meters  Ben je nog op zoek naar inspiratie voor
     Malle, Zandhoven en Schilde deel.  Hoe laten we onze tuin verruigen?  en zo opnieuw tot leven laten komen.     voor de mens. Als er geen insecten   verruigde tuin in op       meer natuur in je tuin of wil je gewoon
                       Heel simpel. We zeggen: bye bye                         meer zouden zijn, dan zouden wij er  www.byebyegazon.be/voorkempen.  wat meer info over biodiversiteit?
     Heb je zelf groene vingers?     gazon! We rijden wekelijks - soms om  Wat zijn zoal de nadelen van een     ook niet meer zijn.         ✔ Proficiat! Je hebt bijgedragen aan  Louis De Jager (oprichter van Bye
     Tuurlijk! Ik ben intussen de trotse  de paar dagen - ons gras af, omdat het  mooi gemaaid gazon?                             de biodiversiteit in onze gemeente!  Bye Gazon) en Jan Van den Berghe
     eigenaar van 1,1 ha bos in de buurt  allemaal niet meer zo netjes staat. Laat  In de victoriaanse tijd was een mooi  De producten die gebruikt worden  En wie weet wint onze gemeente  (ervaren ecoloog) laten je dinsdag
     van de Voort in Pulderbos. Afgelopen  het los. Hoe begin je hier nu aan? Je  gemaaid gazon in de mode. Wie     om onze gazon zo ‘groen’ mogelijk   wel de eerste prijs!       17 mei 2022 zien dat jouw tuin een
     winter hebben we daar met een    kan kiezen:             geld had, kon een grasmat laten       te houden, zijn dus geen goede                      paradijs voor jezelf én voor planten en
     30-tal familieleden en vrienden   • begin met minder te doen en   onderhouden door personeel, met       oplossing?                                dieren kan zijn.
     1.500 jonge boompjes aangeplant.   bijvoorbeeld één vierkante meter in  de schaar (lacht). Sindsdien zitten die  Neen, integendeel. In die producten  FLEUR JE BERM OP
     Natuurlijk heeft niet iedereen de kans  je tuin ongemaaid te laten staan; grastapijten ingebakken in onze cultuur.  zitten dingen die allesbehalve goed
     of mogelijkheden om zo’n oppervlakte  • haal gras weg en zaai er een  Maar eigenlijk is kort gemaaide gazon    zijn voor de natuur. Het merendeel  Behalve je tuin kan je ook je berm     Praktisch:
     aan te kopen. Net daarom ben ik fan  bloemenweide;           bijna even waardeloos als beton. Door    zijn stoffen die het ecosysteem   deels laten verruigen. Die is openbaar
     van de campagne Bye Bye Gazon. Je  • steek vaste planten in de grond die  onze grasmat te verticuteren, bespuiten,  vergiftigen. Vergiftigde insecten wil  domein. Als gemeente staan we  Wanneer: dinsdag 17 mei om 17.30 uur
     moet geen bos aanplanten om mee    elk jaar opnieuw in bloei komen... bemesten en veelvuldig te maaien,     ook zeggen vergiftigde vogels. In de  in voor het jaarlijkse onderhoud  Waar: de Kapel (Handelslei 167, Zoersel)
     het verschil te maken. Begin bij een  De voordelen: minder maaien, meer  groeit er enkel nog gras. Er valt amper  lente gaan we allemaal lekker sproeien  ervan. Het staat je vrij om jouw  Vrije toegang, maar vooraf inschrijven via
                                                                                                     gemeente@zoersel.be of 03 298 00 00
  12  Gemeenteberichten                                                                                                  Ranstinfo 13

  424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  12                                    26/04/2022  11:19 424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  13                                26/04/2022  11:19
                                                                                                                  26/04/2022  11:19
                                                       26/04/2022  11:19
                                                             424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  13
  424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17