Page 11 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 11

Behaag...	Natuurlijk...		 Workshops

 een	pleidooi	voor	streekeigen	 Energiedorpen
 natuurrijkdom   najaar	2023

     De overstap van fossiele brandstoffen,
     zoals stookolie, aardgas en steenkool naar
     hernieuwbare energie van zonnepanelen,
     windmolens en warmtepompen komt op
     gang. Of je hier nu interesse voor hebt of niet,
 Met praktische vragen over thuisladen kan je terecht bij
 het EnergieK huis. je komt vroeg of laat in aanraking met deze
     omschakeling. Om uit te zoeken wat dit voor
 Behaag... Natuurlijk is een jaarlijkse actie in samenwerking met Natuurpunt.  jou kan betekenen, nodigt Energiedorpen
 Met deze samenaankoop willen we je aanmoedigen om streekeigen  je graag uit op een van de infomomenten/ Extra	controle	op	zwerfvuil
 planten en bomen te kopen aan democratische prijzen. Deze planten zijn  workshops.
 goedkoper, groeien sneller, hebben een langere levensduur en zijn beter  Installeer	een	 en	sluikstorten	van
 bestand tegen ons klimaat dan uitheemse soorten. Streekeigen groen trekt  Wat kan je het best isoleren en hoe zit het
 ook meer insecten aan. Niets dan voordelen dus. laadpaal met die thuisbatterij? Of je wil wel besparen  2	tot	en	met	8	oktober
     op energie, maar je hebt geen budget om te
 Welke	planten? investeren in zonnepanelen. Met Energiedorpen
     zoeken we naar oplossingen en gaan we
 Haagpakketten Overweeg je om over te schakelen op  waar mogelijk samenwerken met burgers,  Stoor jij je ook aan afval dat achterblijft op straten, pleinen
 Er worden verschillende pakketten aangeboden, naargelang de ruimte die  elektrisch rijden? Heb je een oprit of  ondernemers en het lokaal bestuur om elkaar  en andere openbare plaatsen? Je bent zeker niet de enige.
 je wil beplanten, het onderhoud dat je wil voorzien en de afscherming die  parkeerplaats ter beschikking? Dan  te versterken. Dit kan kleinschalig door het  Bovendien kost het opruimen van dit zwerfvuil ook hopen
 je wil. Het plantgoed van de pakketten is tussen 80 en 100 cm hoog. Er zijn  heb je vast een aantal vragen over de  uitwisselen van besparingstips of wat ruimer  geld aan onze gemeente en andere overheden.
 bladverliezende, bloeiende en groenblijvende soorten. praktische kant van het thuisladen. Dankzij  door samen isolatiematerialen aan te kopen of
 de groepsaankoop van laadpalen van  zelfs zonnepanelen te leggen en het teveel aan  Lokale overheden en Mooimakers spannen zich al jaren in om
 Individuele planten Gemeente Ranst en het EnergieK huis  opgewekte stroom met andere inwoners van de  sluikstort en zwerfvuil in te perken. Ook onze gemeente zet
 Klimplanten zijn helemaal in. Ze groeien en bloeien tegen muren,  kan je daarmee voortaan terecht bij het  gemeente te delen.  zich gericht in in de strijd tegen het zwerfvuil: zo houden we
 schuttingen en hekwerken zonder te ‘wortelen’. Alleen op oudere en  EnergieK huis. op regelmatige basis een gemeentelijke zwerfvuilopruimactie.
 verweerde muren of bij gescheurd en afbrokkelend pleisterwerk kan het  Energiedorpen organiseert gratis  We riepen het GAS-reglement in het leven om sluikstorters en
 gebeuren dat zich wortels ontwikkelen de voedingsstoffen in de spleten  Infosessie infomomenten/workshops in Den Boomgaard  hondeneigenaars die de poep van hun viervoeter niet opkuisen, te
 gebruiken en zo schade aanrichten. Enkele maanden geleden organiseerden  (Antwerpsesteenweg 43). Je kan deelnemen op  kunnen beboeten. Daarnaast werd de facebookpagina Proper Ranst
 we al een infosessie over elektrisch  woensdag 8 november (13.30 tot 16 uur) of op  opgericht. Die heeft vandaag heel wat leden, Ranstse bewoners die
 Fruitbomen laden. Kon je er niet bij zijn, maar kom je  dinsdag 21 november (19 tot 21.30 uur). Volgende  zelf hun buurt proper houden. Begin oktober gaan we een stapje
 De aangeboden soorten zijn allemaal zelfbestuivend, maar kruisbestuiving  graag te weten wat er besproken werd?  onderwerpen komen beide keren aan bod: verder. Dan geven we extra aandacht aan wat we ‘de handhaving
 met soorten die in de buurt staan, levert een betere oogst op. De  Stuur dan even een mailtje naar  • Hoe via kleine gedragsaanpassingen besparen  van zwerfvuil en sluikstorten’ noemen. Een hele week lang, van 2
 aangeboden fruitbomen zijn de halfstamversie. Ze hebben een stamomtrek  klimaat@igean.be. Zij bezorgen je een  op je energiefactuur?  tot en met 8 oktober 2023, houden we dus een extra oogje in het
 van 8 tot 10 cm op 1 meter hoogte. Er wordt een steunpaal meegeleverd. opname van de sessie.  • Je woning isoleren maakt een groot verschil.  zeil om zwerfvuil en sluikstort tegen te gaan.
     • Hernieuwbare energie opwekken en slim
 Hoe	bestellen? Lokale	partners gebruiken.       Wat	betekent	dit	concreet?
 Samen met IGEAN gaan we dit najaar op          Die week zullen er meer controles zijn, zowel anoniem als in
 Je kan je planten nog tot 20 oktober 2023 bestellen via: zoek naar betrouwbare lokale partners  uniform. Lichte overtreders worden aangesproken. Bij zwaardere
 • www.ranst.be/behaagactie  die bij jou thuis een laadpaal komen  overtredingen wordt er actief gezocht naar de identiteit van de
 • het formulier op www.ranst.be/bestelformulierbehaagactie  installeren. Het enige wat je nog moet  sluikstorter en wordt er beboet. We gaan hierbij niet alleen voor
 Lukt het niet om je bestelling online door te geven? Je kan het  doen, is je vrijblijvend inschrijven via  een harde, maar ook voor een positieve aanpak: wie zijn zwerfvuil
 bestelformulier ook afdrukken via onze website, invullen en  www.igean.be/groepsaankoop-laadpalen.  correct in de vuilnisbak gooit, mag rekenen op een complimentje!
 ondertekend binnenbrengen bij de dienst omgeving. Daarna houden ze je op de hoogte van de
  verdere stappen in de groepsaankoop, de
 Wanneer	afhalen? vorderingen in het dossier en nodigen ze
 je uit voor volgende infosessies.
 Je kan je planten ophalen op zaterdag 25 november tussen 10 en 12 uur in
 de Drogenhofschuur, Schawijkstraat 105. Deelname is gratis, inschrijven is wel verplicht
      via www.landelijkegilden.be/energiedorpen
 Meer info over de pakketten, plantbeschrijvingen en foto’s vind je op  of via 016 28 60 24 (Carine Santermans).
 www.ranst.be/behaagactie Het aantal deelnemers is beperkt,
           wees er dus op tijd bij.

 10 Duurzaamheid                                            Ranstinfo 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16