Page 11 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 11

DUURZAAMHEID
                 Hout het gezond        Vuur en gezelligheid, twee zaken die in ons hoofd sterk met elkaar verbonden zijn. Maar wist je dat
        er bij de verbranding van hout ook veel ongezonde stoffen vrijkomen? Je hebt het misschien zelf al
        ondervonden: hoesten, hoofdpijn en/of prikkende ogen na het inademen van houtrook. Op langere
        termijn kan die bijvoorbeeld hart- en vaatziekten veroorzaken. Door minder of bewuster te stoken zorg
        je voor minder schadelijke rook voor jezelf en je buren.

 Meer dan 200 plantpakketten maken Ranst nog groener
 M eer dan 200 plan tpak kett en maken R anst nog g r oener

 Een welgemeende

 DANK-JE-WEL! In het najaar van 2022
 kon je deelnemen aan de
 vergroeningsactie Behaag
 Natuurlijk. Dankzij deze actie van
 Natuurpunt kon je goedkoper
 streekeigen plantgoed kopen.

 Op zaterdag 26 november 2022
 was het bedelingsdag in de
 Drogenhofschuur van Natuurpunt.
 Maar liefst 34 Ranstenaren hebben
 Hakhoutbeheer zorgt voor een jong groenscherm
 deelgenomen aan de Behaagactie
 van Natuurpunt, goed voor meer dan
 Beheerwerken  200 plantpakketten aan extra groen
 om Ranst nog groener te maken. Een
 welgemeende dankjewel hiervoor!
 Antitankgracht  Een eerste stap naar een warme woning en een lagere  Gebruik

    energiefactuur is natuurlijk het isoleren van je woning. • Leg het fijnste hout bovenaan en steek het vuur van bovenaf
                                aan. Het lijkt onlogisch, maar het is de beste methode;
    Tips voor als je met hout verwarmt          • Gebruik natuurlijke aanmaakhoutjes en geen krantenpapier;
 De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voert tijdens de wintermaanden  Kies je toch voor hout om je woning te verwarmen? Of doe je  • Hou je kachel proper en in goede staat en laat minstens
 opnieuw kapwerken uit langs de Antitankgracht tussen de  dat af en toe voor de gezelligheid? Hou dan zeker rekening met  eenmaal per jaar je schoorsteen vegen. Dat is soms verplicht
 Zandhovensesteenweg en de E34. deze tips.          door je brandverzekering.

 Er wordt gewerkt volgens het principe ‘hakhoutbeheer met overstaanders’. De  Kachel en schoorsteen Wat met de assen?
 bomen en struiken worden dan tot 10 à 20 cm boven de grond afgezaagd, zodat  • Laat je kachel en schoorsteen plaatsen en controleren door  Strooi de assen niet in de tuin. As van hout bevat namelijk altijd
 ze weer kunnen uitgroeien tot een jong, dicht groenscherm. Om de 20 meter  een professioneel plaatser; schadelijke stoffen. Ze horen ook niet thuis in de GFT-bak. Laat
 blijft een vitale boom staan. Dit lijkt drastisch, maar in het voorjaar komen nieuwe  • Zorg dat je schoorsteen voldoende boven het dak uitsteekt  de as van je kachel of open haard afkoelen en geef het dan mee
 scheuten weer uit de stompen tevoorschijn. Binnen enkele jaren staat er een  en ver genoeg staat van ramen en ventilatieopeningen. met het huisvuil.
 meer gesloten groenscherm dan vroeger.
    Brandstof
 Bij hakhoutbeheer worden om de 9 tot 15 jaar de houtkanten afgezaagd. Zo  • Stook enkel met droog en zuiver (hard)hout, zoals beuk, eik
 worden ze verjongd en krijgt de Antitankgracht meer licht. Dat is belangrijk voor  en es; Meer tips en info
 het herstel van waterplanten en insecten. • Stook geen (harshoudend) hout van naaldbomen, afvalhout,  www.vmm.be/houthetgezond
     geverfd of behandeld hout (mdf, triplex ...).
 Met deze maatregelen voert VMM het landschapsbeheerplan voor deze
 beschermde waterloop uit.
 10 Duurzaamheid                                            Ranstinfo 11

 Ranst_jan_feb_2023.indd  10 20/12/2022  10:19 Ranst_jan_feb_2023.indd  11               20/12/2022  10:19
                                                       20/12/2022  10:19
 20/12/2022  10:19
  Ranst_jan_feb_2023.indd  11
 Ranst_jan_feb_2023.indd  10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16