Page 11 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 11

Aanpak fiets- en voetpaden             Bovendien verkenden we ook de bereidheid om mee te
                               bouwen aan een verkeersveilig Ranst.
     blijkt topprioriteit op vlak            79% is effectief bereid om de auto iets verderop te parkeren

     van verkeer en mobiliteit.             als we hiermee onze ruimte veiliger en/of groener kunnen
                               inrichten. De snelheid aanpassen in woonstraten kan 52%
                               charmeren.
     We vinden met z’n allen verkeer en mobiliteit belangrijk, dus
     wilden we als lokaal bestuur graag jullie mening weten over
     enkele specifieke maatregelen rond mobiliteit en verkeer.   Duid aan welke stelling over parkeren het
                                   meest aansluit bij jouw persoonlijke mening
     Graag prioritaire aandacht naar veilige fietspaden, daar is 88%
     het over eens. De frequente fietsers hechten hier zelfs nog meer  79%
     belang aan. Veilige voetpaden en veilige schoolomgevingen
     volgen in de rangorde van verkeersmaatregelen.     Hieronder staan enkele maatregelen rond mobiliteit en verkeer.
     Welke moeten zeker aangepakt worden in Ranst? Kies er 5 uit en
    rangschik ze van 1 (heel belangrijk) tot 5 (iets minder belangrijk).           21%
     88%   Veilige fietspaden                Ik ben bereid mijn wagen iets verderop te parkeren als dit betekent
                                   dat de ruimte voor de zachte weggebruiker veiliger en / of groener kan
                                   worden ingericht.
                                   Ik parkeer graag zo dicht mogelijk bij de deur, ook al betekent dit dat
                                   er minder ruimte overblijft voor de zachte weggebruiker en/of het
                                   groen inrichten van de straat


     78%   Veilige voetpaden                                    Duid de stelling aan die het meest aansluit
                                      bij jouw persoonlijke mening
          Veilige schoolomgevingen
     65%
                                                   48%
          Meer openbaar vervoer
     51%   (in zover de gemeente daar impact                         52%
          op heeft)


     48%   Vlotter autoverkeer                Om de veiligheid van alle weggebruikers in woonstraten te verbeteren,
                                   is zone 30 een goede zaak. Ik pas mijn snelheid graag aan.
                                   Ik wil altijd vlot kunnen rijden in woonstraten. De maximale snelheid
                                   van 50 km/u is voor mij traag genoeg, behalve in schoolomgevingen
                                   waar het zone 30 is.                                                      Ranst
                                                      11  390776_Ranst_info_jan_feb_CC2019.indd  11                                13/12/19  13:39
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16