Page 11 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 11

DUURZAAMHEID

 Het klimaat laat ons niet koud!

     Renovatiepremie
 Op 16 oktober vond het eerste klimaatfestival van de gemeente Ranst plaats. Op de frisse, maar zonnige  nu ook digitaal Groepssessies
 oktoberdag kwamen meer dan 700 bezoekers een kijkje nemen!


     De Vlaamse overheid geeft              klimaat
     een renovatiepremie van
 Er viel voor iedereen iets te beleven. Twaalf  het klimaat. Nog minder dan 3000 dagen  maximaal € 10.000 als je je dak,
 beursstandjes met elk een spelelement of  te gaan!  buitenschrijnwerk, technische
 een quizje zorgden voor een leuke mix van  installaties en de structurele
 informatie en ontspanning. De kinderen  Wil je zelf ook iets doen voor het  elementen van je woning
 amuseerden zich op de sappentrapper,  klimaat?  grondig renoveert. Naast het
 met de gekke fietsjes en op de klimmuur.  • Lees het boek ’10 Klimaatacties  aanvraagformulier op papier
  die werken’, geschreven door  kan je de premie nu ook digitaal
 Om 16 uur vond de officiële aftrap van de  klimaatwetenschapper Pieter  aanvragen.
 Ranst2030 campagne plaats. Ranst2030  vrolijke (muziek)noot voor de sfeer en  Boussemaere, is een echte aanrader
 wil burgers, maar ook bedrijven, industrie  gezelligheid. • Neem deel aan de groepssessies klimaat  Neem alvast je identiteitskaart erbij of
 en landbouw met elkaar verbinden, om  • Contacteer gerust klimaat@ranst.be  meld je aan via de app ‘itsme’ en start
 samen de klimaatdoelstellingen te halen. Leuke weetjes... voor meer info of om je idee te delen je aanvraag op:
 Jef Grimon’s draaiorgel, Murphy Munro  https://formulieren-wonen.vlaanderen.be/
 en Bacon&Beans zorgden met een  Meer dan 100 mensen slaagden er in een
 volle stempelkaart te verzamelen. Hiermee  Weet je niet zeker wat de
 kregen zij een een welverdiend drankje! voorwaarden zijn, wat deze premie
     inhoudt en of je in aanmerking
 De bezoekers lieten tientallen  komt? Kom dan zeker langs bij het  Op het klimaatfestival gaven we het officiële startschot van RANST 2030.
 inspirerende ideeën en tips achter in het  EnergieK loket waar we al je vragen  Vanaf nu telt de klok af. Tegen 2030 moeten we onze CO2-uitstoot met 40 %
 participatiebos. Hiermee gaan we verder  beantwoorden. Je kan bij ons ook  verminderen en ons voorbereiden op het veranderende klimaat. Dit doen
 aan de slag in de groepssessies Klimaat (zie  het aanvraagformulier op papier  we graag samen, met jou!
 artikel hiernaast). ontvangen, mocht dit je voorkeur
     genieten.             Wil je meedenken wat je als persoon, buren of wijk kan betekenen voor het
 Wist je dat de twaalfjarige Aster zijn   klimaat? Heb je ideeën over klimaatoplossingen en wil je die graag delen? Als
 zelfgeschreven klimaatlied voor het eerst  inwoner van Ranst kan je meewerken aan het klimaatactieplan van de gemeente.
 op een echt podium bracht?         We werken acties uit rond verschillende thema’s. Doe jij mee?
         Maak een afspraak via
 2030 is echt niet meer zo ver weg. We  energie@igean.be of bel 03 350 08 08. Kom mee nadenken en deel je ideeën op volgende dagen van 19 tot 21 uur:
 moeten dringend actie ondernemen voor
                       ➜  10/11 over mobiliteit

                       ➜  24/11 & 08/12 over omgaan met groen en water

                       ➜  12/01 & 26/01 over lokale en circulaire economie
 Regel op voorhand je oudejaarsnachtticket  ➜  09/02 & 23/02 over klimaatbestendige wijken


                       De sessies gaan door in de bibliotheek in Ranst. Aan het einde van alle
 Dankzij de steun van de gemeente Ranst kan je ook  Je activeert je gratis ticket door op oudejaar EVENT te  groepssessies wordt er in samenspraak met de gemeente 1 actie uitgekozen die al
 dit jaar gratis gebruik maken van alle feestbussen en  sturen naar 4884 voor je op de bus of tram stapt. meteen concreet uitgewerkt zal worden.
 –trams van oud op nieuw. Per sms-ticket wordt er een kost van 0,15 euro
 Het gratis oudejaarsnachtticket is enkel verkrijgbaar als  aangerekend door je provider. Schrijf je in via: stien@avansaregioantwerpen.be of elena@avansaregioantwerpen.be
 sms-ticket. Maar je mag niet vergeten het op voorhand   en vermeld aan welk thema je wil deelnemen. Dat mogen er uiteraard ook meer
 online aan te vragen. Zonder registratie  dan één zijn!
 Indien je je niet op voorhand registreerde kost het sms-
 Je kan je vanaf 1 december 2021 registreren voor een  ticket EVENT je 4 euro (+0,15 euro providerkost).
 oudejaarsnachtticket op www.ranst.be/oudejaar.
 De eerste 200 inwoners die zich registreren krijgen een  Meer info over de route en de haltes vind je binnenkort op
 gratis ticket. de website van De Lijn.               Meer info vind je op
                         www.atmosfeermakers.be/ranst en op https://ranst.futureproofed.com


 10 Gemeenteberichten                                         Ranstinfo 11

                                                       26/10/2021  08:33
 416688_Ranst_November.indd  10 26/10/2021  08:33 416688_Ranst_November.indd  11            26/10/2021  08:33
 416688_Ranst_November.indd  10
 26/10/2021  08:33
  416688_Ranst_November.indd  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16