Page 11 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 11

Politie

    & Veiligheid

    Camera? Vergeet de

    jaarlijkse validering van                Politienieuws

    je aangifte niet
                                De laatste tijd krijgen we heel veel meldingen van (poging
    Heb jij bij de invoering van de nieuwe camerawet    tot) oplichting via het internet. Als politie kunnen we niet
    eind 2018 jouw camerasysteem geregistreerd in      altijd veel doen, maar het is wel belangrijk om aangifte te
    de databank? Dan ben je alvast goed bezig! Deze     doen als je slachtoffer geworden bent. Want via die aangiftes
    registratie is namelijk verplicht. Maar wist je dat je  kunnen we op zoek gaan naar patronen bij daders en
    de gegevens ook elk jaar moet valideren?        doen we aan dossieropbouw. En dat levert ook resultaat!
                                Zo konden we onlangs nog een man arresteren die zijn
                                slachtoffers oplichtte via de website tweedehands.be.
    Wie een bewakingscamera hangt, moet die sinds de nieuwe
    camerawet van mei 2018 registreren via www.aangiftecamera.be.
    De wet zegt ook dat deze aangifte up-to-date gehouden moet  Naast de traditionele bewoners-BIN’s hebben we ook
    worden. En dus moet je de aangifte jaarlijks valideren. Ook al is er  een BIN-Z, een buurtinformatienetwerk specifiek voor
    niets veranderd aan je systeem. Zonder deze validatie kunnen de  zelfstandigen. Alle zelfstandigen van Ranst (en Zandhoven)
    gegevens als ongeldig beschouwd worden en wordt je systeem  kunnen lid worden van het BIN-Z.
    mogelijk geschrapt uit de gegevensbank.         Het BIN-Z is bedoeld voor handelaars en KMO’s, maar ook
                                zelfstandigen in de dienstverlenende sector (denk maar aan
                                dokters of apothekers) kunnen lid worden.
    HOE KAN IK MIJN GEGEVENS VALIDEREN?
    Om je gegevens te kunnen controleren, log je in op   Bij een gewoon BIN ligt de nadruk op het voorkomen van
    www.aangiftecamera.be. Zo krijg je toegang tot al je aangiften.  woninginbraken. Bij een BIN-Z worden de leden zo snel
    Onder ‘Mijn aangiften’ kun je gegevens nakijken, wijzigen,  mogelijk ingelicht over specifieke onregelmatigheden
    valideren of verwijderen.                bij collega-handelaars in de buurt. Dat kan gaan van een
                                (poging tot) wisseltruc over het gebruiken van vals geld tot
    • Is er niks veranderd en zijn alle gegevens nog correct, klik dan  personen die zich verdacht gedragen in een zaak.
     op ‘valideren’.                    Meer info of aansluiten via www.politiezara.be (> Vragen
    • Heb je nieuwe camera’s geplaatst, oude camera’s verplaatst  > Buurtinformatienetwerken (BIN) > Een BIN voor
     of zijn er andere gegevens die je wilt aanpassen, klik dan op  zelfstandigen).
     ‘details wijzigen’ en pas de gegevens aan. Klik op ‘wijzigingen
     opslaan’.                       Zag jij eind september onze collega’s ook in actie in het
    • Heb je het geregistreerde camerasysteem weggehaald, of ben  VTM-programma ‘De Luchtpolitie’? De opnames werden
     je zelf niet langer de verwerkingsverantwoordelijke, klik dan op  gemaakt tijdens een van de acties tegen transmigranten aan
     ‘buiten dienst stellen’ om je aangifte te verwijderen. (Ter info:  de parking van de Q8 in Ranst waaraan onze zone deelnam.
     voor elke plaats waar je verantwoordelijk voor bent en die met  Tijdens een latere actie werden nog eens 43 personen
     camera’s bewaakt wordt, is één aangifte nodig. Staan er voor  bestuurlijk aangehouden.
     eenzelfde plaats meerdere aangiftes in het systeem, zet dan de
     niet-correcte aangiftes ‘buiten dienst’.)       Steeds meer inwoners vinden hun weg naar het gratis
                                afwezigheidstoezicht. Tijdens je afwezigheid komt de
    Na de validatie kun je een attest downloaden als bewijs. Doe dat  politie dan regelmatig een kijkje nemen aan jouw woning.
    onmiddellijk, want achteraf downloaden lukt niet meer! Dat gebeurt zowel overdag als ‘s nachts. Afgelopen
                                zomervakantie controleerden we zo 69 woningen
                                in Ranst. Zelf afwezigheidstoezicht aanvragen kan
      Helpdesk Camera’s                  via www.politiezara.be (> Vragen > Preventie > Hoe
      02 739 42 80 | helpdeskcamera@eranova.fgov.be    afwezigheidstoezicht aanvragen?).
      Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur.

                                                      Ranst
                                                      11  390454_Ranst_info_nov_dec.indd  11                                   24/10/19  16:37
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16