Page 11 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 11

Duurzaamheid    Op stap met je hond in onze gemeente    Het is prettig wandelen in Ranst, ook met je hond. In het bos,  - Een hondenlosloopzone is GEEN hondentoilet.
    het park of op de Netedijk, samen op stap, dat geeft je energie!  Hondenpoep ruim je altijd op. Neem daarom altijd enkele
    Elke hond wil wel eens goed rennen, maar dat mag zeker niet  hondenpoepzakjes mee als je met je hond op stap gaat.
    overal. Op de openbare weg, in parken en plantsoenen en  Aan elke hondenlosloopzone vind je een speciaal daarvoor
    zeker in natuurgebieden, bijna overal in Vlaanderen moet je  voorziene hondenpoepbuis waarin je je hondenpoepzakjes
    hond aan de leiband. Daarom heeft de gemeente verschillende  kan gooien
    hondenlosloopzones aangelegd. Daar mag je hond zonder  - Sluit steeds het poortje na je bezoek
    leiband naar hartenlust vrij rennen en spelen.    - Schade of andere problemen in en rond de losloopzone kan je
                                melden via omgeving@ranst.be of 03 470 10 83
                               - Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor
                                aangerichte schade
    HONDENLOSLOOPZONES IN RANST
    Momenteel zijn volgende zones in gebruik:
    - Oelegem: Kerkhoflei 1 (achter de Stenen Molen)
    - Emblem: Dorpstraat (aan de sportterreinen Sint
     Gummarusveld)


    In Ranst komt er, onder voorbehoud, een zone in de
    Doggenhoutstraat (naast kasteel Doggenhout). Deze wordt op
    korte termijn gerealiseerd.
                               WIST JE DAT …
    De zones liggen centraal, zodat ze voor iedereen bereikbaar zijn,  - honden van nature niet agressief zijn? Ze kunnen dit wel
    ook voor hondeneigenaars zonder auto.         worden wanneer ze een te lakse opvoeding krijgen.
    Voor deelgemeente Broechem zijn we nog op zoek naar een  - pups groot worden? Denk goed na vooraleer je een hond in
    geschikte locatie.                   huis neemt. Pups zijn superschattig, maar groeien heel snel.
                                Een volwassen hond heeft veel ruimte en aandacht nodig.
    RICHTLIJNEN VOOR HONDENLOSLOOPZONES IN RANST     - je best meer dan één hondenpoepzakje meeneemt als je op
    Als je de hondenlosloopzones betreedt, hou dan rekening met  stap gaat? Je weet maar nooit!
    het volgende:                     - honden een belangrijke rol kunnen spelen in het sociale
    - Je hond mag hier vrij rondlopen, maar hou hem wel altijd in  leven? Zeker voor ouderen of eenzame mensen. Maar ook
     de gaten                       hondenbaasjes praten graag over hun dier. Daarom vind je
    - Respecteer andere hondenbaasjes en hun honden, hou het  aan elke losloopzone een zitbank. Zo kan je in alle rust een
     veilig voor iedereen                 praatje slaan, terwijl je hond vrij rondrent.
    - Denk aan de buren en vermijd lawaai, zeker tussen 22 en 7 uur
    - Agressieve of zieke honden zijn niet welkom. Ook dieren met  www.ranst.be/hondenlosloopzones
     vlooien of parasieten en loopse teven hou je best uit de buurt dienst omgeving, 03 470 10 83 of omgeving@ranst.be                                                      Ranst
                                                      11                                                     26/02/2020  15:37
  391086_Ranst_info_maa_apr_CC2018.indd  11
  391086_Ranst_info_maa_apr_CC2018.indd  11                               26/02/2020  15:37
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16