Page 11 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 11

Politie

 & Veiligheid
 Met de speedpedelec op  Mogen we met z’n tweeën       Veilig terug naar school
 1dagniet!
 de openbare weg naast elkaar fietsen?            Corona of niet, de minister heeft beloofd dat de

 Nationale  Tijdens de lockdown de smaak van het fietsen te pakken gekregen  De knoop is doorgehakt. Je gaat vanaf dit school- scholen niet opnieuw in lockdown zullen gaan.
                               Dat betekent dus dat we ons vanaf september
 actiedag tegen  en van plan om voortaan met de speedpedelec te gaan werken?  jaar met de fiets werken of naar school? Prima  opnieuw mogen verwachten aan drukke

 woning inbraken Dan moet je dit zeker weten. voornemen! En je hebt ook nog een collega of  schoolomgevingen…
    vriend(in) gevonden die met je meefietst? Dat
    maakt het allemaal extra gezellig en beter vol te   LOKALE POLITIE PARAAT
 Vorig jaar stelden we in  houden. Maar mogen jullie dan ook naast elkaar  Wegbeheerders, gemeenten, de politie en de scholen werken
 heel de politiezone 130  fietsen in het verkeer?      samen om het verkeer van en naar de scholen veiliger te
 woninginbraken vast. In heel                 maken. Zoals elk jaar ligt onze focus in september op toezicht
 het land gaat het om zo’n  In principe mag je zowel op een fietspad als op de rijbaan met  in de omgeving van de scholen. We letten daarbij extra op
 141 inbraken per dag! En die  twee naast elkaar fietsen als dat veilig kan. Uiteraard moet je  parkeergedrag, het dragen van de veiligheidsgordel, telefoneren
 kosten de maatschappij een  daarbij wel rekening houden met een paar factoren.  achter het stuur… Let jij ook op?
 aanzienlijke duit.  Je moet achter elkaar gaan rijden:   Daarnaast plannen we dit schooljaar ook weer verkeerslessen
    • op een fietspad als het te smal is om tegenliggers te kruisen of  in de scholen en helpen we bij de voorbereiding op het grote
 Tijdens de nationale actiedag ‘1dagniet’  als iemand jullie wil inhalen; voetgangers- en fietsersexamen. Als jij thuis ook het goede
 – die dit jaar eigenlijk een hele  • op de rijbaan binnen de bebouwde kom als de weg te smal is  voorbeeld geeft, dan kan je kind alles wat het leert meteen in de
 actieweek is van 19 tot 25 oktober –  om tegenliggers te laten kruisen; praktijk omzetten.
 vragen de FOD Binnenlandse Zaken, de  • op de rijbaan buiten de bebouwde kom als de weg te smal is
 politie, de buurtinformatienetwerken,  om tegenliggers te laten kruisen of om achterliggend verkeer  TIPS VOOR EEN VEILIGE SCHOOLSTART
 de provincies, de gemeenten en  te laten inhalen;      Elk jaar publiceren we wel tips om veilig te voet, met de fiets
 verschillende private partners aandacht  • op een busstrook of bijzonder overrijdbare bedding. of met de wagen naar school te gaan. Iedereen weet dus
 voor inbraakbeveiliging.  Een speedpedelec is een snelle elektrische fiets. Waar bij een gewone e-bike de  onderhand wel dat je de veiligste weg moet kiezen (ook al is dat
 trapondersteuning stopt bij 25 km/uur, krijg je bij een speedpedelec trapondersteuning  HOFFELIJK DUURT HET LANGST niet de kortste), dat je oogcontact moet maken met bestuurders,
 In het vorige gemeenteblad  tot 45 km/uur. Dat is toch wel een groot verschil en daarom zijn er ook andere regels van  Dus binnen de bebouwde kom hoeven we met twee fietsers  dat je je veiligheidsgordel moet dragen en dat je altijd alert
 gaven we al heel wat tips om je  toepassing. Wil je met een speedpedelec de baan op, dan zijn dit de voorwaarden: naast elkaar op de rijbaan helemaal geen rekening te houden  moet zijn. Maar dé tip der tips herhalen we graag tot in den
 huis beter te beveiligen tegen  • je moet minstens 16 jaar zijn; met achteropkomend verkeer? Dat klopt! Maar het is niet  treure: vertrek op tijd!
 inbrekers. Op www.1dagniet. • je moet een rijbewijs AM (bromfiets 45 km/uur), A (motorfiets) of B (auto) hebben; verboden om dat wel te doen… Met een beetje hoffelijkheid  Het lijkt een beetje banaal, maar deze tip heeft nog altijd het
 be vind je nog meer preventietips.  • je moet je fiets inschrijven bij DIV en voorzien van een SP-nummerplaat; in het verkeer kom je immers het verst! Als je merkt dat een  beste resultaat. Een gehaast kind heeft geen oog meer voor zijn
 Of maak eens een afspraak met  • je moet een fiets- of bromfietshelm dragen conform EN1078; voertuig jullie wil inhalen, ga dan even achter elkaar rijden. omgeving en wordt onvoorzichtig. Zorg ervoor dat je kind thuis
 onze diefstalpreventieadviseur via  • je moet de verkeersregels voor bromfietsers volgen (zo mag je bv. kiezen of je op het  op tijd vertrekt zodat het zich rustig in het verkeer kan begeven.
 pz.zara@police.belgium.eu! fietspad of op de rijbaan rijdt op wegen waar je maximaal 50 km/uur mag rijden en  Voor automobilisten geldt dan weer dat geduld een mooie  Uiteraard geldt dat ook voor volwassenen. Als je op tijd vertrekt,
 moet je op het fietspad rijden als de toegelaten snelheid hoger ligt). Let daarbij extra  deugd is. Je mag fietsers niet in gevaar brengen door  hoef je je niet op te jagen in het verkeer. Goed voor de (verkeers)
 op het verkeersbord met een bromfietssymbool en de letter P dat specifiek geldt voor  bijvoorbeeld te  veiligheid en je bloeddruk!
 speedpedelecs;           dicht achter hen te
 • je mag geen kinderen vervoeren die jonger zijn dan 3 jaar. Om kinderen tussen 3 en 8  rijden of hen op een
 jaar te vervoeren heb je een geschikt beveiligingssysteem nodig.
                   onverantwoorde manier
                   in te halen. Een (brom)
 VERZEKERING             fietser inhalen binnen
 Als je speedpedelec werkt volgens het principe van trapondersteuning (je moet zelf  de bebouwde kom  Lokale Politie ZARA
 trappen om in beweging te blijven) heb je geen speciale verzekering nodig. De familiale  doe je met minstens 1
 BA-verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) is dan voldoende. Als je speedpedelec  meter ruimte tussen  Gustaaf Peetersstraat 7 | 2520 RANST | 03 485 65 11
 zich autonoom kan voortbewegen zonder trapondersteuning, dan is een BA-verzekering  jou en de (brom) Amelbergastraat 52 | 2240 ZANDHOVEN | 03 484 30 05
 bromfiets wel vereist.         fietser. Buiten de   pz.zara@police.belgium.eu | www.politiezara.be
                    bebouwde kom is     Klacht of aangifte? Altijd op afspraak! Kies je
                     dat zelfs 1,5 meter.  afspraakmoment op www.politiezara.be.
   www.vlaanderen.be/speedpedelecs


 Ranst                                                   Ranst
 10                                                     11                                                     04/09/2020  15:53
 391616_Ranst_info_sep-okt_CC2019.indd  10 04/09/2020  15:53 391616_Ranst_info_sep-okt_CC2019.indd  11 04/09/2020  15:53
 04/09/2020  15:53
  391616_Ranst_info_sep-okt_CC2019.indd  11
 391616_Ranst_info_sep-okt_CC2019.indd  10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16