Page 13 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 13

DUURZAAMHEID


 Bye Bye Gazon – ook in Ranst!                          stuk berm natuurwaarde te geven.

                                         Maai bijvoorbeeld één strook naast
                                         de rijbaan en laat de rest van het
                                         gras staan. Maar je kan evengoed
                                         de berm inzaaien met inheemse
                                         bloemenmengsels
                                         (www.velt.nu/biobloembollen). Dat
 De lente is weer in het land. Dan voel                     kunnen we enkel maar toejuichen. Om
 je het misschien al kriebelen om je                       te voorkomen dat je berm gemaaid
 grasmaaier en verticuteermachine                        wordt, kan je 2 gratis bermbordjes
 van stal te halen en je tuin weer                        aanvragen via
 ‘optimaal klaar’ te maken voor het                       www.byebyegazon.be/voorkempen.
 nieuwe seizoen. Maar dat strakke                        Je plaatst de bordjes aan het begin en
 gazonnetje vraagt heel wat tijd en                       einde van je berm. Tussen de bordjes
 inzet. Bovendien heeft de natuur                        wordt er dan niet gemaaid door de
 niets aan gazon. Vlinders, bijen en                       gemeentedienst. Resultaat? Extra
 andere insecten hebben bloemen                         ruimte voor vrolijke bijen.
 nodig om te overleven.
                                         Doe mee aan de campagne en maak
 Daarom nemen Ranst en vijf andere                        kans op een heerlijke pot honing van
 gemeenten in onze regio deel aan de  leven te bespeuren in en onder die  om de klinkers onkruidvrij te maken.  een imker uit je buurt!
 Bye Bye Gazon-campagne. Die wordt  groene grasmat. Het bodemleven wordt  Dit alles komt uiteindelijk allemaal
 ondersteund door Dieter Coppens,  helemaal de kop ingedrukt. Hoe korter  in de bodem, in ons grondwater en  Dit is een bijenbuffet
 natuurliefhebber in hart en nieren.  je een gazon maait, hoe kleiner de  uiteindelijk ook in ons drinkwater
 De boodschap van de campagne is  wortels. Bij de eerste hittegolf verdort  terecht. Als je meststoffen strooit,  BEDANKT OM NIET TE MAAIEN
 duidelijk: laat het gras (en de bloemen,  je gazon. Wat blijft er dan het langst  groeit je gras sneller en moet je het
 bomen en struiken) maar groeien!  groen? De bloemetjes, klaver en andere  ook sneller afrijden. Dat is onlogisch.  Want hier wonen wij
    gewassen die tussen je gras groeien.  Je steunt er alleen de mestfabriek mee,
 Waarom wilde je net als vorig jaar  Hoe langer het gras, hoe dieper de  maar het brengt niets bij.
 het gezicht van deze campagne  wortels en hoe beter het bestand is
 zijn?  tegen de droogte. Zoals Sam Gooris  Ga zelf aan de slag
 De eerste editie van Bye Bye Gazon in  ooit zong: ‘Laat het gras maar groeien’:
 Zoersel was een enorm succes! Heel  probleem opgelost...
 veel mensen gaven gehoor aan onze     PIMP JE GAZON! ELKE METER TELT
 oproep om één of meer vierkante  Vlinders, bijen en andere bestuivende  Samen met jou willen we een zo groot
 meters gras niet meer te maaien. Liefst  insecten vinden er geen bloemen om  mogelijke oppervlakte laten verruigen:
 54.288 m gazon werd verruigd. Dat  hun voedsel uit te halen. Ze staan ook  ✔ Kies een mooi stukje tuin (voor,  INSPIRATIEAVOND
 2
 zijn bijna negen voetbalvelden en een  vierkante meter in je tuin. Ben je écht  tijd voor iets anders en er vliegt al eens  in voor de bestuiving van bloemen  achter of naast je huis).
 enorme boost voor de biodiversiteit.  overtuigd, ga dan voor een groter stuk.  een vlinder voorbij, WIN WIN. Dat is  en bloesems van bomen en planten  ✔ Maai dat stukje slechts twee  ‘MEER NATUUR IN JE
 Daarom zet ik heel graag opnieuw  Hoe meer verruigde tuin, hoe meer  wat we in de zes gemeenten willen  die later groenten, vruchten en fruit  keer per jaar (eind juni en eind  EIGEN TUIN’
 mijn schouders onder deze campagne.  effect!  doen, een stukje van je tuin laten  worden. En laat dat nu net één van de  september).
 Dit jaar nemen ook Ranst, Brecht,  verruigen, teruggeven aan de natuur  belangrijkste voedingselementen zijn  ✔ Vul je aantal vierkante meters  Ben je nog op zoek naar inspiratie voor
 Malle, Zandhoven en Schilde deel. Hoe laten we onze tuin verruigen? en zo opnieuw tot leven laten komen.  voor de mens. Als er geen insecten  verruigde tuin in op  meer natuur in je tuin of wil je gewoon
 Heel simpel. We zeggen: bye bye  meer zouden zijn, dan zouden wij er  www.byebyegazon.be/voorkempen. wat meer info over biodiversiteit?
 Heb je zelf groene vingers? gazon! We rijden wekelijks - soms om  Wat zijn zoal de nadelen van een  ook niet meer zijn. ✔ Proficiat! Je hebt bijgedragen aan  Louis De Jager (oprichter van Bye
 Tuurlijk! Ik ben intussen de trotse  de paar dagen - ons gras af, omdat het  mooi gemaaid gazon? de biodiversiteit in onze gemeente!  Bye Gazon) en Jan Van den Berghe
 eigenaar van 1,1 ha bos in de buurt  allemaal niet meer zo netjes staat. Laat  In de victoriaanse tijd was een mooi  De producten die gebruikt worden  En wie weet wint onze gemeente  (ervaren ecoloog) laten je dinsdag
 van de Voort in Pulderbos. Afgelopen  het los. Hoe begin je hier nu aan? Je  gemaaid gazon in de mode. Wie  om onze gazon zo ‘groen’ mogelijk  wel de eerste prijs! 17 mei 2022 zien dat jouw tuin een
 winter hebben we daar met een  kan kiezen: geld had, kon een grasmat laten  te houden, zijn dus geen goede  paradijs voor jezelf én voor planten en
 30-tal familieleden en vrienden  • begin met minder te doen en  onderhouden door personeel, met  oplossing? dieren kan zijn.
 1.500 jonge boompjes aangeplant.  bijvoorbeeld één vierkante meter in  de schaar (lacht). Sindsdien zitten die  Neen, integendeel. In die producten  FLEUR JE BERM OP
 Natuurlijk heeft niet iedereen de kans  je tuin ongemaaid te laten staan; grastapijten ingebakken in onze cultuur.  zitten dingen die allesbehalve goed
 of mogelijkheden om zo’n oppervlakte  • haal gras weg en zaai er een  Maar eigenlijk is kort gemaaide gazon  zijn voor de natuur. Het merendeel  Behalve je tuin kan je ook je berm  Praktisch:
 aan te kopen. Net daarom ben ik fan  bloemenweide; bijna even waardeloos als beton. Door  zijn stoffen die het ecosysteem  deels laten verruigen. Die is openbaar
 van de campagne Bye Bye Gazon. Je  • steek vaste planten in de grond die  onze grasmat te verticuteren, bespuiten,  vergiftigen. Vergiftigde insecten wil  domein. Als gemeente staan we  Wanneer: dinsdag 17 mei om 17.30 uur
 moet geen bos aanplanten om mee  elk jaar opnieuw in bloei komen... bemesten en veelvuldig te maaien,  ook zeggen vergiftigde vogels. In de  in voor het jaarlijkse onderhoud  Waar: de Kapel (Handelslei 167, Zoersel)
 het verschil te maken. Begin bij een  De voordelen: minder maaien, meer  groeit er enkel nog gras. Er valt amper  lente gaan we allemaal lekker sproeien  ervan. Het staat je vrij om jouw  Vrije toegang, maar vooraf inschrijven via
                                         gemeente@zoersel.be of 03 298 00 00
 12 Gemeenteberichten                                         Ranstinfo 13

 424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  12 26/04/2022  11:19 424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  13        26/04/2022  11:19
                                                       26/04/2022  11:19
 26/04/2022  11:19
  424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  13
 424525_Ranstinfo_mei_juni.indd  12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18