Page 13 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 13

G  Duurzaamheiduurzaamheid
 Gemeenteberichtenemeenteberichtengemeenteberichten
   D

 Veerkrachtige Dorpen in Ranst,  Het EnergieK woonloket


 waar staan we ?
 In 2020 gaven meer dan 50 inwoners van Ranst  Het gemeentebestuur blijft ondanks corona niet bij de
 het beste van zichzelf om het traject ‘Veerkrachtig  pakken zitten en laat een mobiliteitsstudie opmaken voor de
 Ranst’ te doorlopen. Knelpunten als verkeer,  deelgemeente Ranst. Deze studie moet de basis vormen voor
 sociale ontmoeting en een onderbenut kerkplein  een veiliger Ranst.
 kwamen naar voor als dé items waar inwoners
 verandering in willen zien. Ondertussen werden  Het thema ontmoeting vormt de grootste uitdaging in deze
 deze sessies geëvalueerd en wordt de input  bizarre tijden. Enkele enthousiastelingen hadden in de zomer al
 omgezet in een dorpsvisie. Zowel knelpunten als  gebrainstormd over hoe een ‘zomer van Ranst’ eruit zou kunnen
 kansen voor Ranst worden hierin verwerkt. zien, maar de te korte deadline en het garanderen van de
 veiligheid in coronatijd staken stokken in de wielen. Toch willen
 we blijven inzetten op het stimuleren van verbinding tussen
 mensen.


 Zodra Corona het toelaat, nodigen we de groep weer uit. Dan
 laten we je kennismaken met de dorpsvisie, het resultaat van wat
 jullie zelf hebben ingebracht en krijg je inkijk in de resultaten
 van ‘veerkrachtig Ranst’. Meer informatie hierover volgt nog!

 In de vorige Ranst Info gaven we je al enkele data over de
 opstart van Veerkrachtige Dorpen in deelgemeente Broechem.  Klimaatonderwerpen
 Die zijn als gevolg van Corona aangepast. zijn heel actueel. Onze  BENOveren, pak het
                    aarde warmt op, en
                    snel. De gevolgen van  meteen goed aan
                    die klimaatverandering
                    laten zich ook steeds
 Noteer alvast in je agenda:      duidelijker zien.    Benieuwd hoeveel je bespaart met isolatie of nieuwe
    Om tegengas te bieden, zet het EnergieK huis in op een forse  ramen? Fluvius stelt vier nieuwe online calculators voor
    verhoging van de renovatiegraad, hernieuwbare energie,  waarmee je in een handomdraai berekent hoeveel je
 • 25 februari: startmoment. Alle inwoners worden       BENOvatie (BEter reNOveren) kost, wat de terugverdientijd
 uitgenodigd om hun mening te geven over de  waterbesparing en meer groen in onze regio.  is en hoeveel energie je bespaart. BENOveren biedt
 noden in Broechem                       een aantal voordelen die direct voelbaar zijn. Sommige
 • 25 maart gaan we dieper in op de noden in  De vertegenwoordiging van het EnergieK huis in onze gemeente  letterlijk, zoals je wooncomfort. Daarnaast merk je het in je
 Broechem heet sinds januari 2021 EnergieK woonloket. Je kan er niet  portemonnee, verhoogt de waarde van je huis en bewijs je
 • 22 april dromen we over de toekomst van Broechem alleen terecht met al je vragen over premies, renovatie en  het milieu een dienst.
 • 20 mei vertalen we dromen naar acties isolatie, vergelijking van energieprijzen, groepsaankopen, maar
 • 10 juni kiezen we de prioriteiten uit. ook met je vragen over wonen, (sociaal) huren en woonkwaliteit.

 Deze sessies vinden voorlopig plaats van 19.30 tot  De medewerkers van het EnergieK woonloket  Doe de test op benoveren.fluvius.be. Je komt
 22 uur in Den Boomgaard, afhankelijk van de op dat  helpen je graag voort  er bovendien te weten of je in aanmerking
 ogenblik geldende coronamaatregelen.
       • op het gemeentehuis na afspraak           komt voor een premie en je vindt er veel
       • per telefoon 03 350 08 08              onafhankelijk advies om je BENOvatie tot een
       • via mail energie@igean.be              goed einde te brengen.
       • via een digitaal gesprek.
 Ranst                                                   Ranst
 12                                                     13                                                     22/12/2020  12:19
 391950_Ranst_info_jan-feb_CC2019.indd  12
  391950_Ranst_info_jan-feb_CC2019.indd  13
 391950_Ranst_info_jan-feb_CC2019.indd  12 22/12/2020  12:19 391950_Ranst_info_jan-feb_CC2019.indd  13 22/12/2020  12:19
 22/12/2020  12:19
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18