Page 13 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 13

Stook slim                          Wist je dat...

      Pesticidenvrij
      beheer van het
      openbaar domein

      Het is voor ons, als openbaar
      bestuur, verboden om pesticiden
      te gebruiken op openbaar domein.
      Dit verbod geldt dus ook op
      onze kerkhoven. Als proefproject  ... het onderhoud van je CV-installatie door een erkende technicus gasvormige of
      hebben wij de kerkhoven     vloeibare brandstof wettelijk verplicht is? Of je nu verwarmt op aardgas of stookolie,
      ingezaaid met gras (voor, naast en  het onderhoud van het centraal stooktoestel van je verwarmingsinstallatie is wettelijk
      tussen de grafzerken) en worden  verplicht, zowel voor particulieren als bedrijven. De gebruiker van het centrale
      vaste planten als bodembedekker  stooktoestel is verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij huurwoningen moet dus de
      gebruikt. Zij zorgen ervoor dat het  huurder het centrale stooktoestel laten onderhouden. Daarna bezorgt hij een kopie van
      onkruid geen kans krijgt om te  het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.
      groeien.
                      Een regelmatig nazicht en onderhoud van jouw installatie garandeert je het hele jaar
      Vermijd bijtende producten op  een zorgeloos comfort. Een ketel die gereinigd en correct afgesteld is, heeft niet alleen
      het kerkhof           een betere verbranding en een hoger rendement, maar werkt bovendien ook zuiniger.
      Het is de tijd van Allerheiligen,  Goed voor je portemonnee dus!
      de periode waarin wij onze
      overledenen herdenken. We willen
      dan ook dat de grafzerk van onze
      dierbaren er netjes uitziet.
 Vuurtje in de tuin? Niet toegelaten! Ga voor het gezonde  daarom erg belangrijk. Het merendeel van het ingezamelde
 alternatief! afval wordt gerecycleerd. Wat niet meer gebruikt kan  Wil je een grafzerk proper maken?
 Dit verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier,  worden, gaat naar speciale afvalverbrandingsinstallaties met  Gebruik dan geen bijtende
 plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar  geavanceerde rookgaszuivering en energierecuperatie. producten. Bleekmiddel, javel, zeep
 ook van biomassa-afval, zoals GFT, houtafval en groenresten.  en allesreinigers zijn erg slecht
 De Vlaamse milieuwetgeving voorziet enkele specifieke  Sorteren is goed, maar preventie is nog beter. Enkele tips om  voor de vaste planten en het gras.
 uitzonderingen waarbij verbranding in openlucht wel is  afval te voorkomen: Ze kunnen de bodem, het (drink)
 toegelaten, zoals: water en de lucht vervuilen en
 • het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken  • plak een antireclamesticker op je brievenbus en je hebt  maken planten en dieren ziek. Ga
 van een kampvuur; meteen veel minder oud papier; je er toch mee aan de slag? Wees
 • het verbranden van droog onbehandeld hout en  • kies voor vaste planten en struiken die langzaam groeien en  dan extra voorzichtig. Gebruik niet  ... op 11 september 2021 de hondenlosloopzone in Broechem op domein De
 onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische  niet elk jaar massa’s snoeisel opleveren. Het betekent ook  te veel, probeer niet te morsen en  Moervelden officieel werd ingehuldigd? Deze losloopzone is groter dan die van Emblem
 evenementen; minder onderhoud; giet zeker geen restwater weg over  en Oelegem, dus onze grote viervoeters kunnen er naar hartenlust deftig rondrennen.
 • het verbranden van droog onbehandeld hout of een  • veel tuinafval kan je zelf composteren; de aanplantingen. Er waren zo’n 30 honden met hun baasjes aanwezig op de opening. Elke bezoeker
 vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer of voor het  • snoeihout en je kerstboom kun je verhakselen. De snippers  ontving een gratis gadget, een houder in de vorm van een bot met ecologische
 gebruik van een barbecuetoestel. strooi je tussen de planten. Zo vermijd je ook onkruid; Het groenteam van de gemeente  hondenpoepzakjes in. Een heel praktisch cadeau, want een hondenlosloopzone is
 • met dikkere takken leg je snel een mooie takkenwal aan als  dankt jou! natuurlijk geen hondentoilet. Samen zorgen we voor propere losloopzones, zodat onze
 Met uitzondering van de sfeerverwarmer en  omheining. Je zorgt bovendien voor een schuilplaats voor  viervoeters nog lang samen kunnen spelen en genieten!
 barbecuetoestellen moet volgens het Veldwetboek en het  kleine dieren en dus voor meer biodiversiteit.
 Bosdecreet een afstand gerespecteerd worden van 100 meter
 tot huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten  Met wat goede wil en fantasie verwerk je al je tuinafval ter
 of plaatsen waar vlas te drogen is gelegd, en een afstand van  plaatse. Zonder vuur, zonder rook en zonder zorgen!
 25 meter tot bossen.
        Meer info en handige                  Meer info?
 Gezonde en milieuvriendelijke alternatieven tips vind je op  www.ranst.be/hondenlosloopzones
 Goed sorteren en meedoen aan de selectieve inzamelingen is  www.vmm.be/zonderisgezonder.
 Meer info: www.stookslim.be

 12 Duurzaamheid                                            Ranstinfo 13

                                                       26/10/2021  08:33
 416688_Ranst_November.indd  12 26/10/2021  08:33 416688_Ranst_November.indd  13            26/10/2021  08:33
 26/10/2021  08:33
  416688_Ranst_November.indd  13
 416688_Ranst_November.indd  12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18