Page 13 - Gemeentemagazine - In touch met al uw burgers
P. 13

POLITIE Veilig	tot	aan	de	schoolpoort                             Update                                       contactgegevens

 Op 1 september steeg het algemene stressniveau in ons land weer een beetje. Meer dan
 een miljoen leerlingen zetten – meer of minder door zenuwen gekweld – het nieuwe  BIN-leden
 schooljaar in. Maar niet alleen hún hartjes bonsden luid, ook ouders en grootouders
 kregen hartkloppingen van de stresserende verkeersknopen voor de schoolpoort.  Ben je lid van een
 Nochtans kan iedereen er mee voor zorgen dat elk kind veilig op school aankomt. buurtinformatienetwerk (BIN)? Dan krijg
                                       je via je BIN-coördinator regelmatig
                                       een mailtje van ons. Zo sturen we een
                                       feedbackbericht na een BIN-oproep en
                                       krijg je vier keer per jaar onze BINFO in je
                                       mailbox.
 In september leggen wij alvast de focus op toezicht in de
 schoolomgevingen. We letten daarbij extra op parkeergedrag,         Je bent aangesloten, maar krijgt deze
 het dragen van de veiligheidsgordel en telefoneren             mailings niet? Dan liep er iets fout. Ofwel
 achter het stuur. Daarnaast geven we dit schooljaar ook           hebben we je mailadres niet, ofwel
 weer verkeerslessen in de scholen en helpen we bij de            hebben we een verkeerd mailadres. Stuur
 voorbereiding op het grote voetgangers- en fietsexamen. Als         je contactgegevens naar
 je thuis en onderweg ook het goede voorbeeld geeft, dan kan         pz.zara@police.belgium.eu met
 je kind alles wat het leert meteen in de praktijk omzetten.         vermelding van ‘BIN contactgegevens’
                                       in het onderwerp. Wij passen dan je
 Hoe	fiets	ik	met	mijn	kind	naar	school? Jaarverslag	2022          gegevens aan, zodat je niets meer mist.
 Het is een goed idee om je kinderen voor je te laten rijden. Ze       Lid	worden	van	het	BIN
 moeten namelijk zelf leren om situaties in te schatten en te  Geef thuis en onderweg het goede voorbeeld aan je kind.
 anticiperen. Als ze gewoon zijn om mama of papa te volgen,  In het jaarverslag blikken we terug op het voorbije jaar. Daarin  in	je	buurt?
 gaan ze niet zelf nadenken over hun gedrag in het verkeer. Hoe	breng	ik	mijn	kind	veilig	met	de	 werkten we hard aan de realisatie van onze doelstellingen uit  Schrijf je online in via www.politiezara.be
 auto	naar	school? het zonale veiligheidsplan. Vertaalden onze inspanningen zich  (> Vragen > Buurtinformatienetwerken)
      ook in de cijfers?                        of scan de QR-code naar het formulier.
 Ouders hebben de neiging om telkens langs de schoolpoort
 Praktische tips: te rijden in de hoop dat er dichterbij nog een plekje vrij is. Dit  We pikken er even 1 cijferreeks uit, die van de meldingen en interventies.
 zoekverkeer zorgt voor veel autodrukte bij de schoolpoort.  De laatste jaren zien we het aantal meldingen lichtjes dalen. Waar
 • Verken het traject eerst zonder je kind. Zoek trage  Zo ontstaat precies datgene wat we net willen vermijden: een  in 2019 burgers 6.927 keer het noodnummer 101 belden, was dat in
 wegen of doorsteekjes die je misschien nog niet  chaotische en gevaarlijke verkeerssituatie. 2022 nog 5.896 keer. Het aantal interventies dat uit deze meldingen  Meer info?
 kent;   voortvloeide, steeg wel van 3.565 in 2019 naar 3.706 in 2022. Je vindt  Lokale Politie ZARA
 • De schoolverzekering dekt ‘het normale traject’  voor niet-dringende meldingen dus steeds vaker de weg naar de politie  Gustaaf Peetersstraat 7 | 2520 RANST |
 tussen thuis en de school. Dat hoeft niet de kortste  Praktische tips: via andere kanalen. 03 203 37 00
 weg te zijn. Kies altijd voor de veiligste weg;
 • Neem je kind al van jongs af aan mee. Echt fietsen  • Vertrek op tijd, zodat je ook genoeg tijd kan nemen  Per dag handelen onze interventieploegen zo’n 10 interventies af. In  pz.zara@police.belgium.eu |
 leer je in het verkeer, net zoals je leert zwemmen in  bij het afzetten van je kind; 37 % van de gevallen heb je binnen de tien minuten een ploeg ter  www.politiezara.be
 een zwembad; • Zet je wagen iets verder van de schoolpoort op een  plaatse. Dat aantal stijgt tot ruim 50 % als je enkel de dringende  Klacht of aangifte? Altijd op afspraak!
 • Fiets direct achter je kind. Rijd daarbij zelf aan de  rustige plek en wandel samen het laatste stukje  oproepen meetelt. De gemiddelde aanrijtijd voor de dringende en niet- Kies je afspraakmoment op
 kant van de rijdende auto’s. Waarschuw je kinderen  naar school. Tijd genoeg voor een échte knuffel; dringende interventies samen bedraagt ongeveer een kwartier.  www.politiezara.be.
 voor openslaande autodeuren of auto’s die een  • Geef het goede voorbeeld en leer je kind om niet
 oprit verlaten; zomaar een autoportier open te zwaaien. Stap zelf
 • Vertrek ruim op tijd. Maak duidelijke afspraken over  eerst uit en laat dan je kinderen uitstappen aan de
 stoppunten. Maak ook tijd om bij die stoppunten  kant van de huizen. Sta je naast een fietspad? Laat
 uitleg te geven over de specifieke gevaren op die  je kind dan niet op het fietspad staan, maar stuur  Benieuwd naar de andere cijfers rond
 plek. het direct naar het voetpad; bijvoorbeeld verkeer, drugs of cybercrime?
 • Gebruik de korte wandeling van je auto naar de  Ons jaarverslag 2022 is online raadpleegbaar via
 schoolpoort om je kind te wijzen op gevaarlijke  www.politiezara.be (> Over ons > Jaarverslag 2022)
 situaties, zoals het openslaan van portieren of  of via de QR-code.
 auto’s die een oprit afrijden. 12 Politie                                              Ranstinfo 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18